เทคโนโลยีต้านเชื้อแบคทีเรียและเทคโนโลยีต้านเชื้อราสำหรับการปกป้องผลิตภัณฑ์

Microban® เป็นผู้นำระดับโลกในการป้องกันการเจริญของจุลชีพในตัวที่ช่วยเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้สะอาดยิ่งขึ้นและคงความสดชื่นได้ยาวนานกว่า เป็นเวลา 35 ปีที่เราได้ช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างและขนาดที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีต้านจุลชีพของเราเพื่อความยาวนานของอายุการใช้งานที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ลูกค้าของคุณกังวลน้อยลงและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นและช่วยให้ชีวิตคงอยู่ต่อไปได้ด้วยไลฟ์ออน (Live On™)

More