เทคโนโลยีต้านไวรัส

Microban® มีความยินดีที่จะนำเสนอเทคโนโลยีต้านไวรัสชุดใหม่ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดปริมาณไวรัสบนผลิตภัณฑ์และพื้นผิว

การพิจารณาตามกฎระเบียบสำหรับอเมริกาเหนือ

การพิจารณาตามกฎระเบียบสำหรับอเมริกาเหนือ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้านไวรัส

คำถามที่พบบ่อย

เทคโนโลยีต้านไวรัสแตกต่างจากเทคโนโลยีต้านจุลชีพอย่างไร

เทคโนโลยีต้านจุลชีพเป็นคำนิยามทั่วไปสำหรับการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ ที่ทำลายหรือยับยั้งการมีชีวิตหรือการเติบโตของแบคทีเรียและหรือเชื้อรา ในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีต้านไวรัสได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดจำนวนหรือหยุดการทำงานอนุภาคไวรัส ควรสังเกตว่า หากมีการระบุว่าเป็นสารต้านไวรัส คุณจะต้องระบุด้วยว่าเป็นสารต้านไวรัสตัวใด

ประโยชน์ของเทคโนโลยีต้านจุลชีพของ Microban® ในตัวมีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีต้านไวรัสของ Microban ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดไวรัสที่ทดสอบ*ได้มากกว่า 99% ในสารตั้งต้นที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานสากล ISO 21702 (24 ชั่วโมง) และ ISO 18184:2019 (2 ชั่วโมง) เมื่อ Microban พัฒนาชุดเทคโนโลยีต้านไวรัสของเรา มีเกณฑ์อยู่สองข้อที่เราต้องการบรรลุ คือ

 1. เราต้องการที่จะสามารถแสดงผลการต้านไวรัสที่แท้จริงซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยวิธีมาตรฐาน เพื่อช่วยให้พันธมิตรของเราสามารถอ้างถึงประสิทธิภาพดังกล่าวได้ในตลาด และ
 2. เราต้องการที่จะสามารถส่งมอบโซลูชันเหล่านี้แก่กลุ่มพันธมิตรที่กว้างขึ้นในทุกภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลการบำบัดด้วยสารต้านไวรัสในผลิตภัณฑ์ให้สูงสุด

*ประสิทธิภาพการต้านไวรัสอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของสารตั้งต้น ปริมาณการใช้ในการบำบัด สิ่งเจือปน และขั้นตอนการใช้งาน

เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban ทำงานอย่างไร

เนื่องจากไวรัสเกิดจากอนุภาค ไม่ใช่เซลล์ ดังนั้นเทคโนโลยีต้านไวรัสจึงช่วยหยุดการทำงานของไวรัส แทนที่จะฆ่าไวรัสเหล่านั้น ปกติแล้ว สารต้านไวรัสจะทำงานดังนี้

 • ขัดขวางโครงสร้างของเคลือบโปรตีนชั้นนอก
 • ขัดขวางโครงสร้างของกรดนิวคลีอิก (DNA/RNA) ที่อยู่ภายใน การขัดขวางเชิงโครงสร้างเหล่านี้จะทำให้ไวรัส:
  • สูญเสียความสามารถในการจดจำเซลล์เจ้าบ้าน
  • สูญเสียความสามารถในการผูกกับเซลล์เจ้าบ้าน
  • สูญเสียความสามารถในผลิตกรดนิวคลีอิก (DNA/RNA) เพิ่มเติม

โดยทั่วไปแล้ว เทคโนโลยีต้านไวรัสจะทำให้ไวรัสสูญเสียความสามารถในการดำรงชีวิตบนพื้นผิวต่างๆ และลดความสามารถของไวรัสในการแพร่เชื้อและเพิ่มจำนวนเซลล์ที่มีชีวิต

ใช้เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban กับผลิตภัณฑ์หรือวัสดุใดได้บ้าง

สายเทคโนโลยีต้านไวรัสใหม่ของ Microban สามารถนำไปใช้ในสิ่งทอ พอลิเมอร์ และวัสดุเคลือบผิว

 • พอลิเมอร์เป็นสารประกอบทางเคมีที่เกิดจากสายยาวที่มีหน่วยซ้ำๆ กัน มีการใช้พอลิเมอร์กันอย่างกว้างขวางเนื่องจากทนทานต่อการแตก ยืดได้ และมีความยืดหยุ่น จึงมีประโยชน์สำหรับการใช้งานในหลายๆ ด้าน พอลิเมอร์จำนวนมากถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในสารประกอบต้านไวรัส ซึ่งสารต้านไวรัสนี้จะถูกห่อหุ้มในพอลิเมอร์เพื่อสร้างสารประกอบต้านไวรัส สารต้านไวรัสที่ห่อหุ้มไว้ได้รับการออกแบบมาเช่นนั้นเพื่อให้ปริมาณพื้นผิวที่สำคัญสามารถต่อต้านไวรัสที่เจาะจงได้
 • พอลิเมอร์ที่มีฤทธิ์ต้านไสรัสและฆ่าเชื้อส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในรูปแบบของวัสดุเคลือบผิว ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นผิวของสารตั้งต้นมากมาย
 • พอลิเมอร์ที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ (พอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ) สามารถบำบัดได้ด้วยสารเคมีที่มีกลุ่มสารลดแรงตึงผิวและสายไฮโดรคาร์บอนเพื่อดัดแปลงเนื้อผ้า ในกรณีดังกล่าว การบำบัดด้วยสารต้านไวรัสจะทำงานโดยขัดขวางไวรัสที่หุ้มด้วยเปลือกไขมันเมื่อสัมผัส

  Microban มีเทคโนโลยีต้านไวรัสอยู่มากมาย ข้อเสนอมีความแตกต่างกันอย่างไร 

  Microban ได้พัฒนาเทคโนโลยีต้านไวรัสต่างๆ เพื่อกรณีการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน การพัฒนาเทคโนโลยีต้านไวรัสของเราประกอบด้วยหมวดหมู่การใช้งานสามประเภท ดังนี้ 

  1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสารตกค้างและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสำหรับการใช้งานในบ้านและโรงพยาบาล ทั้งชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสารตกค้างสำหรับการดูแลพื้นผิวในบ้าน และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง Microban สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ ได้รับการทดสอบกับไวรัสจำนวนมาก ซึ่งรวมถึง SARS-CoV-2 ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 
  2. วัสดุเคลือบผิวปกป้องพื้นผิวแบบชีวภาพสำหรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ: เราได้พัฒนาชุดสารเคลือบผิวชนิดพิเศษที่สามารถฉีดพ่นในพื้นที่สาธารณะต่างๆ (รถไฟใต้ดิน รถเมล์ อาคารสำนักงาน สถานีขนส่ง โรงงานผลิต เป็นต้น) เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และปกป้องพื้นผิว รวมถึงฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 ด้วย 
  3. เทคโนโลยีต้านไวรัสในตัวสำหรับสินค้าคงทนและสิ่งสวมใส่: เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban สามารถนำไปรวมเข้ากับสิ่งทอ พอลิเมอร์ และสารเคลือบผิวที่จุดการผลิตได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสที่ยาวนานและคงทน เทคโนโลยีต้านไวรัสเหล่านี้ รวมถึงข้ออ้างด้านประสิทธิภาพที่สามารถทำได้กับอนุภาคและพื้นผิวที่ผ่านการบำบัด เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายในภูมิภาคการขายทั่วโลก

  ใช้เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban กับผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง

  เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หรือพื้นผิวที่ผลิตขึ้นเกือบทุกชนิด

  หากฉันเพิ่มเทคโนโลยีต้านไวรัสลงในผลิตภัณฑ์ของฉัน นั่นหมายความว่าฉันสามารถอ้างถึงประสิทธิภาพการต้านไวรัสได้โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่

  การกล่าวอ้างประสิทธิภาพการต้านไวรัสเป็นการกล่าวอ้างด้านสาธารณสุข ดังนั้นเราจึงต้องยึดมั่นต่อข้อกำหนดด้านกฎหมายและการอนุญาตต่างๆ ในภูมิภาคการขายทั่วโลกของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบำบัด ทีมกำกับดูแลระดับสากลของ Microban สามารถช่วยเหลือฝ่ายการตลาดของคุณในการพัฒนาด้านภาษาที่ใช้ในการกล่าวอ้างประสิทธิภาพการต้านไวรัสตามให้เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อช่วยคุณหลีกเลี่ยงการดำเนินการทางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแล

  เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban ช่วยต้านไวรัสได้ทั้งหมดหรือไม่

  Microban ได้ทดสอบส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ในเทคโนโลยีต้านไวรัสของเราทั้งหมดกับไวรัสโคโรน่าในมนุษย์ รวมถึงทดสอบกับตัวแทนที่จดจำได้ของไวรัสที่ถูกห่อหุ้มอยู่ (แบคเทอริโอเฟจ phi6) มีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสตระกูลที่ถูกห่อหุ้ม (เช่น ไข้หวัดใหญ่) เราสามารถแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมต้านไวรัสบนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบำบัดที่ระดับ 99% โดยใช้มาตรฐานสากล ISO 20743, 21702 และ 18184:2019

  วิธีทดสอบการต้านไวรัสในระดับสากลสำหรับอนุภาคที่ได้รับการบำบัดคือวิธีใด

  ISO 18184 สิ่งทอ - การกำหนดกิจกรรมต้านไวรัสของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

  • ประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้รับการบำบัด (ผ้าทอและถัก เส้นใย เส้นด้าย และสายถัก)

  ISO 21702 - การวัดกิจกรรมต้านไวรัสบนพลาสติกและพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนอื่นๆ :

  • ประเมินประสิทธิภาพของพลาสติดและพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนอื่นๆ ที่ได้รับการบำบัด

  Microban ให้บริการหรือดำเนินการทดสอบการต้านไวรัสหรือไม่

  Microban สามารถดำเนินการทดสอบการต้านไวรัสสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาได้ โดยผ่านเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วโลก เนื่องจากการทดสอบการต้านไวรัสมีค่าใช้จ่ายสูง เราจึงทำงานอย่างรอบคอบร่วมกับผู้ที่อาจกลายมาเป็นพันธมิตร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราต่างเข้าใจถึงผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างถ่องแท้

  เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban มีอายุการใช้งานนานเท่าใด

  เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban เป็นวิธีการบำบัดที่ทนทานและทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับวัสดุที่สวมใส่ได้ วิธีที่ดีที่สุดคือการจำกัดการซักให้น้อยที่สุดเพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความยั่งยืนระดับสูงสุด

  เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban สัมผัสกับผิวหนังได้หรือไม่

  เทคโนโลยีต้านไวรัสหลายๆ ตัวของเราไม่ส่งผลต่อผิวเนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่รบกวนแบคทีเรียบนผิวหนังที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

  ใช้เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban ในผลิตภัณฑ์และพื้นผิวต่างๆ อย่างไร

  เทคโนโลยีต้านไวรัส Microban ได้รับการผสานรวมเข้าด้วยกันในขั้นตอนการผลิต โดยอยู่ใกล้กับขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหรือพลังงานเพิ่มเติม ดังนั้นจึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  การกล่าวอ้างประสิทธิภาพการต้านไวรัสที่อนุญาตจะแตกต่างกันในแต่ละเขตแดนหรือประเทศต่างๆ ทั่วโลกหรือไม่ หากใช่ แตกต่างกันอย่างไร

  ใช่ การกล่าวอ้างประสิทธิภาพการต้านไวรัสแตกต่างกันในแต่ละเขตแดนหรือประเทศต่างๆ ทั่วโลก เมื่อคุณเลือกเป็นพันธมิตรกับ Microban เราจะช่วยคุณรังสรรค์ภาษาที่ใช้ในการกล่าวอ้างประสิทธิภาพการต้านไวรัสที่ยอมรับได้ สำหรับประเทศที่คุณเข้าไปดำเนินการขายโดยเฉพาะ

  คุณสามารถกล่าวอ้างถึงสุขภาพโดยตรงเกี่ยวกับวัสดุที่ได้บำบัดด้วยสารต้านไวรัสได้หรือไม่

  มีข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เข้มงวดในสหรัฐฯ แคนาดา และยุโรปสำหรับการกล่าวอ้างด้านสุขภาพ โดยทั่วไปแล้ว มักกำหนดให้มีการจดทะเบียนหรือการอนุญาตตัวผลิตภัณฑ์เองว่าเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารฆ่าแมลงหรือสารชีวภาพ ซึ่งอาจเป็นการลงทุนแบบหลายปีที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ทั้งนี้อาจมีเส้นทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้แนวทางนี้

  ทีมกำกับดูแลของ Microban สามารถช่วยคุณได้ หากคุณเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับ Microban เพื่อบำบัดผลิตภัณฑ์ของคุณ

  โปรดติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม