การเคลือบยาต้านจุลชีพและเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

การเพิ่มการปกป้องด้วยการต้านจุลชีพเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์จะช่วยขยายความทนทานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้

Mbns18 Antimicrobial Protection Environments Commercial Office Confocal
 • วัสดุที่ใช้ในการสร้างอาคาร
 • อุปกรณ์ออกกำลังกาย
 • เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพาณิชย์
 • อุปกรณ์ในห้องอาบน้ำ
 • เครื่องมือและวัสดุทำความสะอาด
 • การเก็บรักษาและแปรรูปอาหาร
 • การตกแต่งในเชิงพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์ด้านบริการดูแลสุขภาพ
 • การจัดเก็บรักษาในเชิงพาณิชย์
 • อุปกรณ์การขนส่ง
 • สารเคลือบผิวเพื่อการพาณิชย์
 • สายยางท่อและลิ้นวาล์ว
 • สวิตช์ไฟฟ้าและที่ควบคุม
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบริการด้านอาหาร
 • เครื่องมือการเรียนรู้
 • วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

นวัตกรรมต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์