SilverShield® - เทคโนโลยีป้องกันแบคทีเรียสำหรับสิ่งทอ

เทคโนโลยี SilverShield® ของ Microban® สำหรับสิ่งทอช่วยป้องกันกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรีย เรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ กระฉับกระเฉงไปพร้อมกับความสดชื่น

Microban SilverShield® เทคโนโลยีสำหรับสิ่งทอ

สิ่งทอในบ้าน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าปูโต๊ะ แผ่นรองที่นอนและผ้าเช็ดเท้าในห้องน้ำ และเสื้อผ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าที่ใช้งานมีแนวโน้มที่จะมีกลิ่นและคราบ ด้วยเหตุที่มันมีการสัมผัสกับเซลล์ผิวบ่อย ๆ ทั้งเหงื่อและวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ที่เลี้ยงแบคทีเรีย และมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะและอบอุ่นที่เป็นที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ง่ายต่อการเกิดคราบและกลิ่นเหม็นอับที่เกิดจากแบคทีเรีย

โชคร้ายที่การซักฟอกสิ่งทอนี้ก็ยังไม่สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียออกไปจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่าง ๆ ถ้าหากว่าเครื่องซักผ้าไม่สะอาด น้ำที่ใช้ซักผ้าไม่ร้อนเพียงพอ มีน้ำที่เหลือตกค้างอยู่ในเครื่องซักผ้า การมีเชื้อราและแบคทีเรียสามารถเจริญและขยายการปนเปื้อนไปสู่เสื้อผ้าสิ่งทอได้ระหว่างรอบของการซักล้างได้ [i]แม้จะมีการปฏิบัติตามหลักการสุขอนามัยโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ประสิทธิภาพอยู่เสมอไป: นักวิจัยพบว่า 93% เมื่อนำมาใช้ในการทำความสะอาดห้องในโรงพยาบาลจะมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย[ii]

เทคโนโลยีการต้านการเจริญของแบคทีเรียในเนื้อผ้าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในเนื้อผ้าที่ทำจากโพลีเอสเตอร์และผ้าฝ้ายผสมโพลีเมอร์ แต่จากการที่มีความทนทานและอายุการใช้งานที่ยืนยาวมักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ Microban ได้แก้ปัญหานี้ด้วย SilverShield® ที่ง่ายต่อการใช้งาน มีสูตรเพื่อความปลอดภัยที่ช่วยให้เนื้อผ้าคงความทนทานและมีประสิทธิภาพในการปกป้องและป้องกันการเกิดแบคทีเรียในเนื้อผ้าได้ดีมากกว่า

การแก้ไขปัญหา: SilverShield®

ในยุคแรก ๆ นั้นมีการอธิบายคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียของธาตุเงินไว้ในปีก่อนคริสต์ศักราชที่ 400 ไปจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 นักวิทยาศาสตร์ได้มีการทำความเข้าใจต่อวิธีการทำงานขอธาตุเงิน จำนวนเพียงเล็กน้อยของธาตุเงินจะเข้าขัดจังหวะการเผาผลาญอาหารหรือเมตาโบลิซึมของเชื้อแบคทีเรียด้วยการป้องกันไม่ให้แบคทีเรียนั้นสามารถเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานได้[iii],[iv]

นวัตกรรมใหม่ของ Microban ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน SilverShield® เป็นนวัตกรรมที่ผนวกพลังตามธรรมชาติของธาตุเงินในการต้านการเติบโตของแบคทีเรียในรูปแบบของซิลเวอร์คลอไรด์ (silver chloride) เข้ากับระบบพาหะที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะช่วยเพิ่มความทนทานของธาตุเงินและอายุการใช้งานยาวนาน การผสมผสานเข้ากันนี้ส่งผลให้เมื่อเสร็จสิ้นการซักล้างยิ่งทำให้มีความทนทานสูง ทนทานต่อการซักล้างและการสวมใส่

SilverShield ถูกคิดทำขึ้นเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บนเสื้อผ้าและสิ่งทออื่น ๆ โดยขัดขวางกระบวนการเมตาบอลิซึมของแบคทีเรียและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์ มันช่วยให้ความสดชื่นกับสิ่งทอและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์ และลดการสลายตัวของดินอินทรีย์ที่สามารถนำไปสู่การสะสมของกลิ่นบนเนื้อผ้า

ชุดกีฬามีความเสี่ยงต่อแบคทีเรียเป็นพิเศษเพราะสัมผัสกับเหงื่อของมนุษย์และเซลล์ผิวหนังที่เป็นอาหารแบคทีเรีย รวมทั้งการมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้นซึ่งแบคทีเรียใช้เจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่ถูกปกป้องโดย Microban SilverShield® ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับของคู่แข่งที่ใช้ธาตุเงินเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อปกป้องเสื้อผ้า สิ่งทอจำพวกชุดกีฬาและออกกำลังกาย ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียก่อนที่มีการซักล้าง แต่มีเพียงแค่เฉพาะ SilverShield เท่านั้นที่ยังคงลดแบคทีเรียเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นอับภายหลังการซักล้างได้อย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 99.9 หลังจากที่ได้มีการซักล้างตามปกติในครัวเรือนแล้วมากกว่า 25 ครั้ง

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตเครื่องแต่งกาย เมื่อผสม SilverShield® ลงไปในผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มโดยตรงจะช่วยรักษาคุณสมบัติทั้งหมดของเนื้อผ้ารวมถึงความคงทนของสีผ้า

ความปลอดภัยและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม

Microban มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภคและการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งมันเป็นระบบคู่ค้ากับระบบป้ายสีน้ำเงิน bluesign® ที่เป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตสิ่งทออย่างยั่งยืนโดยใช้การกำจัดสารเคมีที่เป็นอันตรายนับตั้งแต่จากจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต

SilverShield® ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทางห้องปฏิบัติการอิสระที่ขึ้นชื่อและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของการใช้งานได้อย่างปลอดภัย มันไม่ใช่นาโนเทคโนโลยี และมันเป็นสารเฉื่อยที่จนกว่าจะมีการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น มีความชื้นซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็ว จากเพียงนั้นแล้วก็จะปล่อยปริมาณของธาตุเงินมาราวนาที - ซึ่งมีธาตุเงินจำนวนมากพอที่จะยับยั้งกระบวนการเมตาโบลิซึมของเชื้อแบคทีเรียและป้องกันไม่ให้มีการเจริญพันธุ์ได้อีก สามารถใช้ความเที่ยงตรงของมันเป็นอาวุธในการต่อสู้จุลินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่อง

มีหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม(EPA), ที่มีการลงทะเบียนเพื่อระบุว่าได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพคุณภาพที่เข้มงวดและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดระดับสูงสุดสำหรับสุขภาพและความปลอดภัย SilverShield® ปลอดจากสารหนู โครเมียพลัส 6 แคดเมียมและสารปรอท และมันถูกผลิตโดยการใช้ธาตุเงินที่นำกลับมารีไซเคิลใช้ได้อีกเพื่อช่วยในการลดภาระการฝังขยะในบ่อกลบและลดภาระความต้องสำหรับการขุดหาแหล่งของธาตุเงินแหล่งใหม่ นอกจากนี้ยังจะได้รับการปรับแต่งมาเป็นอย่างดีในการลดจำนวนธาตุเงินที่ต้องใช้ในการบำบัดผลิตผลิตภัณฑ์ใยผ้าสิ่งทอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงอย่างยั่งยืนเพื่อการใช้ในวงขยายออกไปและปรับปรุงค่าใช้จ่ายของการบำบัดผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ได้จาก SilverShield® สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ

คุณสมบัติในการต้านจุลชีพของ Microban SilverShield คือ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความดึงดูดในด้านความสะอาดและดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านการกำจัดกลิ่นอับและจากภาคธุรกิจผู้ซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผู้บริโภครับรู้ว่าแบรนด์ Microban มีเครื่องหมายการค้างที่วางใจได้ซึ่งกล่าวได้ว่าพวกเขาได้รับการปกป้องด้วยสารต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพและทนทานซึ่งจะไม่ส่งผลต่อความปลอดภัย ความสมบูรณ์ การใช้งาน ความสวยงามหรือความทนทานของผลิตภัณฑ์

มีจำนวน 92 % ของผู้ซื้อเครื่องแต่งกายกล่าวว่าพวกเขามีความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื้อผ้ากีฬาที่ได้รับการปกป้องด้วย Microban ในการต่อต้านการเจริญของเชื้อจุลชีพ จากการศึกษาวิจัยล่าสุดจากผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคจำนวนร้อยละ 45 มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้พรมสำหรับปูในห้องอาบน้ำที่ได้รับการป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียด้วย Microban และมีจำนวนร้อยละ 88 ของผู้บริโภคกล่าวว่า Microban จะป้องกันผ้าปูที่นอนจากรอยเลอะและกลิ่นได้ดีกว่าสารต้านจุลชีพทั่วไป

นำ SilverShield® เข้าไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้อย่างไร

Microban ทำงานแบบเฉพาะตัวกับเครื่องผลิตสิ่งทอในการรวม SilverShield® ผนวกเข้ากันได้ง่ายละราบรื่นโดยไม่มีการหยุดชะงักกระบวนการในการผลิตที่มีอยู่ Microban เป็นระบบของผู้ให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ใช้ระบบการชุบดด้วยซิลเวอร์คลอไรด์ (silver chloride) โดยทั่วทั้งเนื้อผ้าและสิ่งทอทั้งนี้เพื่อให้มีความทนทานและการป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียได้ SilverShield® ถูกรวมเข้าไว้ในระหว่างกระบวนการของการใช้งานของทัชแพดได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบการป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมสิ่งทออื่น ๆ

วิศวกรของเราทำงานร่วมกับผู้ผลิตในการพัฒนาสูตรของ SilverShield® ให้ตรงกับแต่ละผลิตภัณฑ์ การกำหนดสูตรนี้ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพด้วยการใช้เนื้อผ้าของผู้ผลิตเองสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพทั้งประสิทธิภาพในการยับยั้งเจริญเติบโตของจุลชีพที่มีและเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า SilverShield® จะไม่ถูกทำให้ย่อยสลายลดไปหรือลดสุนทรียภาพด้านความสวยงามของสีผ้า ความคงทนของสีผ้า ความทนทานของเนื้อผ้าหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์

โดยการให้บริการของ SilverShield® แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการกระจายพนักงานและให้การฝึกอบรมพนักงานฝ่ายการผลิตให้สามารถใช้งาน Microban ได้อย่างเหมาะสม เพื่อทำให้มีความสะดวกเป็นอย่างมากสำหรับการแทรกผสม SilverShield® ได้อย่างถูกต้องเข้าในการผลิตสิ่งทอ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ SilverShield® จาก Microban


[1] http://www.safelaundrytips.com...
[2]Sifuentes LY, Gerba GP, Weart I, Englebrecht K, Koenig DW. Microbial contamination of hospital reusable cleaning towels. American Journal of Infection Control, 2013,41(10):912-915. PMID: 23523522
[3] Jung, W. K., Koo, H. C., Kim, K. W., Shin, S., Kim, S. H., & Park, Y. H. Antibacterial activity and mechanism of action of the silver ion in Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Applied and environmental microbiology, 2008; 74(7), 2171-2178.
[4] Morones-Ramirez, J., Winkler, J. A., Spina, C. S. & Collins, J.J. (2013). Silver Enhances Antibiotic Activity Against Gram-Negative Bacteria. Science Translational Medicine, 2013; 5(190), 190ra81. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.3006276.