SilverShield™

คอยทำงานเพื่อ คงความสะอาด

สิ่งของในชีวิตประจำวันเช่น ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าปูที่นอน และเสื้อผ้าเสี่ยงต่อกลิ่นและคราบที่เกิดจากแบคทีเรีย

และชุดออกกำลังกาย ซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับเหงื่อและสภาพแวดล้อมที่ชื้นและอบอุ่น จึงมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ

SilverShield ของ Microban คือเทคโนโลยีสารเคลือบควบคุมกลิ่นและกำจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นในสิ่งทอ โดยไม่ต้องสละความทนทานหรืออายุการใช้งาน ซึ่งเป็นข้อเสียที่พบในสารต้านจุลชีพอื่น ๆ เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตรผสมผสานพลังต้านจุลชีพธรรมชาติจากธาตุเงิน เข้ากับ Duralink® ซึ่งเป็นระบบนวัตกรรมสร้างพันธะเพิ่มความทนทานและอายุที่ยาวนาน เมื่อใช้เคลือบผ้าลงบนเสื้อโพลีเอสเตอร์ เสื้อโพลีเมอร์ผสม หรือเสื้อไนลอน เทคโนโลยีทนทานต่อการซักล้างและสวมใส่สูง

  • นำไปใช้ด้วยการซ้อนหรือพ่นในขั้นตอนการผลิตปกติได้
  • ประกอบด้วยธาตุเงินรีไซเคิล ไม่มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และได้รับการรับรองจาก EPA
  • เหมาะสำหรับเครื่องนอน ถุงเท้า ชุดกีฬา เครื่องแบบ ผ้าขนหนู และผ้าถูพื้น
  • ลดกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรียถึง 99.9% หลังจากซักล้างทั่วไปในครัวเรือนถึง 25 ครั้ง