MicroGuard™: ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพที่ให้การปกป้องที่เหนือกว่า

MicroGuard เป็นสายผลิตภัณฑ์เคมีต้านจุลชีพที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะสำหรับการใช้งานกับพลาสติกพีวีซี (PVC) โพลียูรีเทน (PU) และโฟมเอทิลีนไวนิลแอซีเตด (EVA)

Micro Guard MOA Horizontal with titles
Image
Image
Image
Image
Mbns23 Microban Micro Guard Icon Performance

ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

MicroGuard ให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา

Mbns23 Microban Micro Guard Icon Metal Free

ตอบโจทย์การปกป้องที่ปราศจากโลหะ

MicroGuard เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพแทนสารเติมแต่งต้านจุลชีพที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะ

Mbns23 Microban Micro Guard Icon UV Stability

เพิ่มความเสถียรของรังสียูวี

ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้งบางประเภท

Mbns23 Microban Micro Guard Icon Multiple Applications

การใช้งานกับวัสดุได้หลากหลายประเภท

MicroGuard สามารถรวมเข้ากับการใช้งานกับพลาสติกพีวีซี (PVC) โพลียูรีเทน (PU) และโฟมเอทิลีนไวนิลแอซีเตด (EVA)

Mbns23 Microban Micro Guard Icon Manufacturer Friendly

เป็นมิตรกับผู้ผลิต

มีให้เลือกทั้งแบบเม็ดและแบบน้ำซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตที่แตกต่างกัน

Mbns23 Microban Micro Guard Icon 24 7 Protection

ให้การปกป้องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

MicroGuard จะยังคงใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยจะไม่ชะล้างหรือหลุดลอกออกไป

Mbns23 Microban Micro Guard Icon Mold Fungi

เพิ่มความทนทาน

MicroGuard ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเคลือบแล้ว

Mbns23 Microban Micro Guard Icon Globally Registered

จดทะเบียนทั่วโลก

MicroGuard จดทะเบียนกับสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) และแจ้งกับหน่วยงานด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารชีวฆาตในสหภาพยุโรป (BPR) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

MicroGuard: นวัตกรรมต้านจุลชีพใหม่ล่าสุดสำหรับพลาสติกพีวีซี (PVC) โพลียูรีเทน (PU) และโฟมเอทิลีนไวนิลแอซีเตด (EVA)

ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้ว่า MicroGuard สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร