ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

Microban® ผลิตภัณฑ์ที่ถูกจำหน่ายไปทั่วโลก ข้อมูลที่มีให้บนเว็บไซต์ของเรานี้มีไว้เพื่อเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลทั่วไปเฉพาะ เนื่องจากความแตกต่างกันด้านข้อกำหนดบังคับ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ในหน้าเพจของเรานั้นจึงไม่ได้เป็นข้อมูลถูกต้องใช้ได้กับในประเทศหรือภูมิภาคทั้งหมด ในบางกรณีข้อบังคับตามกฎหมายอาจจำกัดหรือห้ามมิให้มีการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ Microban® เลือกสาขาการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติและ / หรือข้อกำหนดที่ได้รับการอนุญาตสำหรับสินค้าที่สำเร็จรูปที่มีผลิตภัณฑ์ Microban® ที่มีอยู่ได้

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการจำกัดการใช้งานและข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาวัสดุด้วยสารต้านจุลชีพในประเทศที่คุณทำธุรกิจ โปรดติดต่อ Microban® เพื่อขอความช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์ Microban® อาจได้รับให้ทำการตลาด จำหน่ายและใช้งานตามกฎระเบียบของทางการ รวมถึงข้อจำกัด และการเรียกร้องการโฆษณา ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ/ภูมิภาคที่ผลิตภัณฑ์ Microban® ทำการตลาด จำหน่าย และใช้งาน