ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

ผลิตภัณฑ์ไมโครแบนจำหน่ายทั่วโลกข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรา มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เนื่องจากข้อแตกต่างด้านกฎระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในหน้าเว็บของเราไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ หรือทุกภูมิภาค ในบางกรณีกฎระเบียบทางกฎหมายอาจจำกัดหรือห้ามผลิตภัณฑ์ไมโครแบนที่มีอยู่สายการใช้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตและ/หรือข้อกำหนดที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีผลิตภัณฑ์ไมโครแบน

 หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อจำกัดและข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้านจุลชีพในประเทศที่คุณทำธุรกิจ โปรดติดต่อไมโครแบนเพื่อขอความช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ของไมโครแบนดำเนินการวางตลาด จำหน่ายและใช้ตามระเบียบราชการ รวมถึงข้อจำกัดและการโฆษณาของแต่ละประเทศ/ภูมิภาคที่มี ผลิตภัณฑ์ไมโครแบนวางตลาด จำหน่ายและนำไปใช้