วิดีโอการแก้ไขปัญหาด้านการต้านจุลชีพ

เลือกวิดีโอด้านล่างและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microban และวิธีแก้ไขปัญหาด้านการต้านจุลชีพ

ข้อมูลทั่วไปโดยรวม: Microban® การปกป้องด้วยสารต้านจุลชีพในตัว (Built-In Antimicrobial Protection)

จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทดลองทางจุลชีววิทยา ผู้สร้างนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในหน่วยงานของ Microban จะไม่มีใครเลยที่จะไม่มีความรู้เฉพาะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เราให้บริการลูกค้าของเราพร้อมด้วยชุดเต็มของการให้บริการเพื่อสนับสนุนระดับโลกและตอบสนองต่อความสนใจได้อย่างเชี่ยวชาญ

การใช้งานสำหรับผู้บริโภค : การปกป้องด้วยผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ

เทคโนโลยีต้านจุลชีพที่กำหนดปรับแต่งแบบได้ของเราได้ถูกสร้างเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคในระหว่างการผลิตโดยให้การปกป้องจากจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และราน้ำค้างตลอดระยะอายุของผลิตภัณฑ์

สภาพแวดล้อม: การแก้ไขปัญหาด้านการต้านจุลชีพ

จากผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ที่เหมือนกับวัสดุในการก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ในการขนส่ง อุปกรณ์และวัสดุด้านการดูแลสุขภาพ การใช้งานผลิตภัณฑ์ปกป้องต้านจุลชีพของ Microban ไม่มีข้อจำกัด

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ เราทำงานร่วมกับใคร

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบว่าเราทำงานร่วมกับใครกับรายการเล่นบน YouTube