วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมเทคโนโลยีป้องกันจุลชีพ

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เสริมด้วยเทคโนโลยีของ Microban จะสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและยังคงความสะอาดไว้ก่อนการทำความสะอาดครั้งต่อไปและยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดควบคุมอาคารอีกด้วย

Mbns18 Antimicrobial Protection Environments Building Bathroom Confocal

ทีมวิจัยและพัฒนาที่ Microban ยังสามารถปรับแต่งเทคโนโลยีเพื่อใช้กับวัสดุต่าง ๆ จํานวนมากที่มักใช้ในอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก สารเคลือบผิวหรือวัสดุซีเมนต์ก็สามารถผนวกเทคโนโลยีต้านจุลชีพเข้าได้

วัสดุก่อสร้างที่เสริมด้วยเทคโนโลยีต้านจุลชีพ