วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมเทคโนโลยีป้องกันจุลชีพ

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เสริมด้วยเทคโนโลยีของ Microban จะสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและยังคงความสะอาดไว้ก่อนการทำความสะอาดครั้งต่อไปและยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดควบคุมอาคารอีกด้วย

การแก้ปัญหาเชิงป้องกันที่สอดคล้องกับข้อกําหนดควบคุมอาคารอย่างดีเยี่ยม

แบคทีเรียและเชื้อรา (mold and mildew) ในวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างสามารถก่อให้เกิดคราบ กลิ่น และการเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์ก่อนเวลาอันควร เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมักมีส่วนผสมของแป้ง กาวอินทรีย์ และน้ำตาลเซลลูโลส ซึ่งเป็นแหล่งสารอาหารชั้นดีสำหรับเชื้อรา ทำให้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเหล่านี้มีโอกาสได้รับความเสียหายจากการเจริญเติบโตของเชื้อรามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

Mbns18 Antimicrobial Protection Environments Building Bathroom Confocal

การเจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง นำมาซึ่งผลเสียที่มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมและการที่ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม่ และอาจยังมีค่าใช้จ่ายจากการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือการสูญเสียทางธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน โรงงาน ที่พักอาศัยหรือโรงแรม ต่างตระหนักถึงประโยชน์สำคัญของการเลือกวัสดุก่อสร้างที่ทนทานและมีคุณสมบัติป้องกันเชื้อรา

การป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและการเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรที่ดีที่สุดก็คือการป้องกัน

เนื่องด้วยข้อกำหนดควบคุมอาคารที่เข้มงวดมากขึ้นและความต้องการอาคารที่คงทนมากขึ้น สถาปนิกและหน่วยงานด้านข้อกำหนดควบคุมอาคารต่างมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ช่วยเสริมความทนทาน

การผนวกเทคโนโลยีต้านจุลชีพเข้าไปในวัสดุหลากหลายประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อรา และสร้างสภาวะแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้น เนื่องจากวัสดุเหล่านี้มีชั้นป้องกันการเกิดคราบบรอยเปื้อนและกลิ่นอันมีสาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุเหล่านี้ได้

เทคโนโลยีป้องกันจุลชีพของ Microban ออกฤทธิ์ทำงานทั้ง 7 วันตลอด 24 ชั่วโมงตลอดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อคงไว้ซึ่งระดับการป้องกันที่จำเป็น เทคโนโลยีป้องกันจุลชีพของ Microban นั้นจะถูกผนวกเข้าไปในผลิตภัณฑ์ระหว่างขั้นตอนการผลิตดังนั้นจึงไม่มีการหลุดออกหรือสึกเหรอ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดควบคุมอาคารในการป้องกันเชื้อราด้วยเทคโนโลยีต้านจุลชีพที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต้านจุลชีพของ Microban มีโซลูชั่นหลากหลายสำหรับวัสดุก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดได้ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency หรือ EPA) และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายและการใช้สารชีวฆาต (Biocidal Products Regulation หรือ BPR) ในยุโรป

เทคโนโลยีของเรามีประวัติอันยาวนาน ในเรื่องการใช้งานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ด้วยการเพิ่มการป้องกันให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทน เมื่อท่านใช้เทคโนโลยีต้านจุล ชีพของ Microban ท่านสามารถวางใจได้ว่าจะไม่มีการใช้สารเคมีที่กระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดควบคุมอาคาร

หลังจากกว่า 35 ปีของการส่งมอบ เทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในปัจจุบัน เราสามารถพบข้อกำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีของ Microban ได้ทั่วโลก

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้านจุลชีพที่ป้องกันเชื้อรา

เทคโนโลยีต้านจุลชีพที่ผนวกเข้าไปในผลิตภัณฑ์มีประโยชน์อย่างมากต่อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหลายประเภท วัสดุที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและอบอุ่นจะได้รับการเสริมด้วยคุณสมบัติป้องกันเชื้อรา แต่โดยรวม วัสดุที่ใช้ในบริเวณพลุกพล่านหรือในสภาพแวดล้อมที่สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ ควรพิจารณาใช้เทคโนโลยีต้านจุลชีพร่วมด้วย

ทีมวิจัยและพัฒนาที่ Microban ยังสามารถปรับแต่งเทคโนโลยีเพื่อใช้กับวัสดุต่าง ๆ จํานวนมากที่มักใช้ในอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก สารเคลือบผิวหรือวัสดุซีเมนต์ก็สามารถผนวกเทคโนโลยีต้านจุลชีพเข้าได้

วัสดุก่อสร้างที่เสริมด้วยเทคโนโลยีต้านจุลชีพ