เทคโนโลยีป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราในโลหะ โฟม กระดาษ และคอนกรีต

เทคโนโลยีสารเติมของ Microban® สามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องแผ่นโฟม กระดาษ เยื่อเซลลูโลส โลหะและแม้แต่คอนกรีตที่ได้รับผลกระทบแง่ลบจากจุลินทรีย์ก็ตาม

คำขอการให้คำปรึกษา

Antimicrobial Solutions Textiles Foam mtime20190225200930

การแก้ปัญหาในการต้านการเจริญของจุลชีพสำหรับผลิตภัณฑ์โฟม

พร้อมด้วยการเข้าถึงที่มีสารประประกอบที่ต้านจุลชีพที่มีมากกว่า 25 อย่างของ Microban วิศวกรของเราสามารถปรับแต่งการแก้ปัญหาในการป้องกันจุลชีพสำหรับโฟมสูตรที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ผลิตโพลิเมอร์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์โฟมที่สพอาดยิ่งกว่า ให้ความสดชื่นยิ่งขึ้นและทนทานมากขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกระบวนการผลิตที่มีอยู่ของคุณ

ค้นหาเพิ่มเติม


Mbns18 cellulosic media paper filters mtime20190225200935

กระดาษและผลิตจากเส้นใยเซลลูโลสต้านจุลชีพสำหรับการใช้งานที่ยากต่อการทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้เช่นกระดาษและสื่อที่ผลิตจากเส้นใยเซลลูโลสจะถูกนำไปใช้ในความหลากหลายของยากต่อการทำความสะอาดการใช้งานได้ ผลที่ตามมาก็คือพวกมันมักจะอยู่ในที่ที่มีการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเสื่อมสภาพก่อนกำหนด ทำให้เกิดคราบรอยเปื้อน กลิ่นเหม็นและแม้แต่การเจ็บป่วยของคน จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย เช่น เชื้ออีโคไล (E. coli) และ เชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) สามารถอยู่รอดบนกระดาษที่ใช้ในสำนักงานได้นานถึง 72 ชั่วโมง!

แฟ้มสมุดปกขาวเกี่ยวกับสารประกอบต้านจุลชีพของ Microban ช่วยรักษาผลิตภัณฑ์กระดาษให้มีความสะอาดยิ่งกว่าโดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อราและราน้ำค้าง คุณสมบัติทางเคมีที่ปรับแต่งแล้วของเรานี้จะถูกรวมเข้าอยู่ในผลิตภัณฑ์กระดาษในขณะที่มีการผลิตหรือเป็นการการรักษาในภายหลังด้วยเคลือบผิวและจะให้การปกป้องอย่างต่อเนื่องสำหรับตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด

ค้นหาเพิ่มเติม


Mbns18 epoxy coating metal surfaces mtime20190225200935

โลหะต้านการเติบโตของจุลชีพเพื่อความทนทานที่มากขึ้นของผลิตภัณฑ์

สารประกอบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพของ Microban® สามารถนำไปใช้กับพื้นผิวโลหะที่อยู่ในรูปแบบของสารเคลือบผิวด้วยเทคนิคสารเคลือบอีพ็อกซี่ (epoxy coating) เทคโนโลยีนี้จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวได้รับความเสียหายจากการเจริญของจุลินทรีย์ได้นานตราบเท่าที่มีสารเคลือบนั้นยังคงอยู่ การใช้งานโดยทั่วไปรวมถึงเครื่องใช้ในห้องครัวที่มี ส่วนประกอบเป็นแผงอะลูมิเนียม และโลหะเหล็กที่เคลือบสี

ค้นหาเพิ่มเติม


Excalibur concrete corrosion solution mtime20190225200931

ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยสารยับยั้งการกัดกร่อนคอนกรีตที่ต้านจุลชีพ

ซึ่งไม่เหมือนกับวิธีการแบบดั้งเดิมในการจัดการปัญหาการกัดกร่อนในคอนกรีตที่เกิดจากจุลินทรีย์ (MICC), เทคโนโลยีต้านจุลชีพของ Microban® Excalibur™ ให้การป้องกันได้ทั้งสองอย่างเพื่อการต่อต้านการกัดกร่อนของคอนกรีตที่รวมเข้ากับประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของการผลิตกรดโดยเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการเพิ่มความสามารถในการต้านทานการละลายน้ำ

ค้นหาเพิ่มเติม