สารต้านจุลชีพที่ใช้ในการปกป้อง โฟม กระดาษ คอนกรีต และโลหะ

เทคโนโลยีของสารที่ถูกเพิ่มเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ จาก Microban® สามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันโฟม กระดาษ วัสดุสื่อที่ทำจากเซลลูโลส โลหะ และแม้แต่กับคอนกรีต ที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากจุลินทรีย์