สารต้านจุลชีพที่ใช้ในการปกป้อง โฟม กระดาษ คอนกรีต และโลหะ

เทคโนโลยีของสารที่ถูกเพิ่มเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ จาก Microban® สามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันโฟม กระดาษ วัสดุสื่อที่ทำจากเซลลูโลส โลหะ และแม้แต่กับคอนกรีต ที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากจุลินทรีย์

Antimicrobial Solutions Textiles Foam mtime20190225200930

การแก้ปัญหาในการต้านการเจริญของจุลชีพสำหรับผลิตภัณฑ์โฟม

จากสารต้านจุลชีพที่มีให้เลือกมากกว่า 25 ชนิด วิศวกรของ Microban สามารถนำมาปรับใช้เป็นสารต้านจุลชีพผสมเข้าไปกับสูตรเฉพาะของโฟมตามความต้องการของคุณได้ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตโพลีเมอร์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์โฟมที่สะอาด สดชื่น และมีความทนทานยิ่งขึ้นโดยไม่สร้างผลกระทบต่อกระบวน การผลิตเดิมของคุณ

เชิญสำรวจเทคโนโลยีของเราสำหรับโฟม


Mbns18 cellulosic media paper filters mtime20190225200935

กระดาษ และแผ่นที่ผลิตจากเส้นใยเซลลูโลสที่มีสารต้านจุลชีพ เพื่อการใช้งานที่ยากต่อการทำความสะอาด

มีการนำผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เช่น กระดาษและสิ่งที่ทำจากเซลลูโลสมาใช้งานอย่างหลากหลาย อย่างเช่นนำไปใช้ในสิ่งที่ยากต่อการทำความสะอาด สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็มักจะถูกนำ ไปวางไว้ในที่ที่มีการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสื่อม สภาพก่อนกำหนด เกิดคราบรอยเปื้อน กลิ่นเหม็นและแม้แต่การเจ็บป่วยของคน จากการวิจัยพบว่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย เช่น เชื้ออีโคไล (E. coli) และ เชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) สามารถอยู่รอดบนกระดาษที่ใช้ในสำนักงานได้นานถึง 72 ชั่วโมง!

ผลิตภัณฑ์สารต้านจุลชีพของ Microban ช่วยให้ผลิตภัณฑ์กระดาษสะอาดขึ้นโดยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และราน้ำค้าง เคมีภัณฑ์ที่ปรับสูตรได้ตามความต้องการนี้ สามารถนำ ไปผสมรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์กระดาษ ในระหว่างการผลิตหรือไปเป็นสารเคลือบหลังจากนั้นได้ ด้วยวิธีนี้จะให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานตามที่คาดไว้

เชิญสำรวจเทคโนโลยีของเราเกี่ยวกับกระดาษ


Mbns18 epoxy coating metal surfaces mtime20190225200935

โลหะที่มีสารต้านจุลชีพ เพื่อเพิ่มความทนทานให้กับผลิตภัณฑ์

สารต้านจุลชีพของ Microban® สามารถนำไปใช้กับพื้นผิวโลหะในรูปแบบของสารเคลือบผิวด้วยเทคนิคการเคลือบของ อีพ็อกซี่ (epoxy coating) หากสารเคลือบยังคงสภาพอยู่ เทคโนโลยีนี้ก็จะทำงานเพื่อปกป้องพื้นผิวของโลหะจากความเสียหาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของจุลินทรีย์ได้อย่างยาวนาน การนำ ไปใช้งานทั่วไป ได้แก่กับ สแตนเลส เครื่องใช้ในครัว แผงประกอบอะลูมิเนียม และโลหะแผ่นเคลือบสี

เชิญสำรวจเทคโนโลยีของเราสำหรับโลหะ


Excalibur concrete corrosion solution mtime20190225200931

ลดต้นทุนการบำรุงรักษาด้วยสารยับยั้งต้านจุลชีพเพื่อลดการกัดกร่อนของคอนกรีต

เทคโนโลยีต้านจุลชีพของ Microban® Excalibur™ ทำงานต่างไปจากวิธีแบบดั้งเดิมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ในคอนกรีต (MICC) ด้วยวิธีที่ไม่ซ้ำใครโดยออกฤทธิ์แบบสองทาง คือการผสมผสานประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดที่สร้างกรด และสามารถเพิ่ม hydrophobicity ให้กับตัวเองได้

เชิญสำรวจเทคโนโลยีของเราเกี่ยวกับโลหะ