สารต้านจุลชีพในการใช้งานโฟมที่มีความทนทาน

โฟมเป็นแหล่งที่ชื่นชอบสำหรับแบคทีเรียและการเจริญเติบโตของเชื้อรา เมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำให้พวกมันทำลายโฟม สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดคราบกลิ่นเหม็นและการเสื่อมสภาพอย่างถาวรของผลิตภัณฑ์ วิศวกร Microban สามารถสร้างโซลูชันยาต้านจุลชีพตามความต้องการสำหรับสูตรโฟมเฉพาะของคุณ