เกี่ยวกับเรา

Microban ได้สร้างมาตรฐานสำหรับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีต้านจุลชีพและการควบคุมกลิ่นมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 สำรวจสถานที่ที่เริ่มต้นการเดินทางของเราและวิสัยทัศน์ของเราสำหรับอนาคตและเหตุผลว่าทำไมเราจึงดำเนินการต่อไปเพื่อจะได้คงความเป็นที่ 1 ของการเป็นคู่ค้าแห่งนวัตกรรมสำหรับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก