เอกซ์แคลิเบอร์ (EXCALIBUR®) การป้องกันคอนกรีต

Excalibur® แก้ปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ในระบบท่อน้ำทิ้งสุขาภิบาลและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

การกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ในเทคโนโลยีคอนกรีตและโครงสร้างพื้นฐาน

ความล้มเหลวของระบบท่อระบายน้ำและการจัดการน้ำกำลังกลายเป็นปัญหาที่มีราคาสูงขึ้นทั่วโลก ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของความล้มเหลวเหล่านี้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลในรูปแบบจัดการต่าง ๆ เช่น เกิดค่าใช้จ่ายในการสร้างซ้ำใหม่ การหยุดทำงานของระบบที่ให้บริการและเวลาที่สูญเสียไป เทศบาลคงยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นค่าใช้เกี่ยวกับระบบท่อระบายน้ำเสีย การกัดกร่อนของคอนกรีตและซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังต้องการการสนับสนุนเพิ่มจากผู้จำหน่ายในการแก้ปัญหาในเชิงรุก

Mbns18 Microban Excalibur Logo am concrete solutions mtime20190225200929

ซึ่งแตกต่างจากวิธีการแบบดั้งเดิมในการจัดการกับปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ในคอนกรีต (MICC) ที่พยายามด้วยการปรับปรุงความต้านทานต่อกรด แต่Microban®Excalibur® ได้มอบการป้องกันด้วยการออกฤทธิ์ควบ 2 กำลังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการป้องกันการกัดกร่อนของคอนกรีตด้วยการรวมประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพเพื่อต่อต้านการการพัฒนาของการผลิตกรดโดยจุลินทรีย์ด้วยการเพิ่มความสามารถในการกันน้ำได้ การทดสอบประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่า คอนกรีตที่ผ่านการบำบัดจะสามารถต้านทานการแทรกซึมของกรดที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนได้ดีกว่าจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของคอนกรีตและเทคโนโลยีของโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

สารยับยั้งการกัดกร่อนของคอนกรีตสำหรับระบบสุขาภิบาลการระบายน้ำเสีย

วิธีการดั้งเดิมในการต่อสู้กับจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนสามารถทำให้มีผลลัพธ์ที่ี่ไม่พึงประสงค์และในบางกรณีสามารถทำให้คอนกรีตมีความไวต่อการโจมตีของจุลินทรีย์ในระบบสุขาภิบาลท่อน้ำทิ้งได้ ความท้าทายที่สำคัญก็คือการที่คอนกรีตต้องเผชิญหน้ากับประเด็นของปัญหาการกัดกร่อนจากจุลชีพ (MICC) - การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ปัญหานี้ได้อย่างแท้จริงจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ลูกค้าที่เลือกใช้โครงสร้างคอนกรีตจะให้สนใจในโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นด้วยการก่อสร้างด้วยสารยับยั้งการกัดกร่อนในตัวคอนกรีต

Mbns18 microban EXCALIBUR Antimicrobial Concrete Solutions 2500px mtime20190319092458

การวิจัยที่มีอยู่พร้อมโดยทีม Microban® สาธิตให้เห็นถึงประสิทธิภาพและการยืดอายุการใช้งานคอนกรีตเมื่อคอนกรีตได้รับการบำบัดด้วย Microban® Excalibur® ในฐานะที่เป็นผู้ถือทะเบียนหลักจากหน่วยงาน EPA สำหรับสารออกฤทธิ์ทางเคมีที่ใช้ใน Excalibur® การเป็นหุ้นส่วนของ Microban® สามารถมอบประโยชน์ด้านราคาได้อย่างมีนัยสำคัญ เคมีของเราถูกนำไปใช้ในการติดตั้งคอนกรีตและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย นอกจากนี้แล้วสารเคมี Excalibur® สามารถถูกจัดจ่ายไปให้ได้ทั่วโลกและจะได้รับการสนับสนุนการดำเนินการในการนำไปใช้งานในระดับโลก มาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของคุณโดยการช่วยให้ลูกค้าของคุณหลีกเลี่ยงการมีค่าใช้จ่ายสูงในการป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวของคอนกรีต

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ

ไม่สำคัญหรอกว่าคุณกำลังมองหาวัสดุอะไรก็ตามเพื่อใช้ในการบำบัด เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อค้นหาการใช้งานที่เฉพาะตามเกณฑ์การใช้งานของคุณและเราจะสรรค์สร้างการแก้ปัญหาที่ปรับแต่งให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และการใช้งานเฉพาะทางธุรกิจของคุณ ผลงานผลิตภัณฑ์ของเราเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมกว้างที่สุด - ด้วยฐานแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่มีมากกว่า 25 เทคโนโลยีและมีสารในการแก้ปัญหามากกว่า 100 ชนิดที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ซ้ำใครเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของคู่ค้าและกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์และพื้นที่ทางการค้าเชิงการให้การบริการด้านสุขภาพ

เมื่อคุณทำงานกับ Microban® สิ่งที่ดีที่สุดของระดับผลิตภัณฑ์ของเรานั้นก็คือทีมวิจัยและพัฒนาที่สามารถส่งมอบการแก้ปัญหาที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานใด ๆ หรือความต้องการของลูกค้าในสิ่งที่เราไม่มีความพร้อมในการใช้งานและในการแก้ปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เราให้คุณค่าของพันธมิตรคู่ค้าของเราในทุกประเทศทั่วโลกและเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมอันหลากหลายซึ่งจัดให้บริการเพื่อตอบสนองการไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ