การรับรองอุตสาหกรรม & การเป็นพันธมิตร

เทคโนโลยี Microban ได้รับการยอมรับและรับรองโดยสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอชั้นนำ