เทคโนโลยีการป้องกันจุลชีพ คืออะไร

เราคุยกันมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้านจุลชีพแต่จริง ๆ แล้วคำนี้หมายถึงอะไร? คุณจะออกเสียงสารต้านจุลชีพได้อย่างไร? และที่สำคัญกว่านั้นคือเหตุผลที่ว่าคุณควรใส่ใจ? Microban กำลังจะใช้โอกาสนี้เพื่อให้ความกระจ่างแก่คุณ

คำขอการให้คำปรึกษา

เทคโนโลยีต้านจุลชีพคืออะไร?

Antimicrobial: adjective | an·ti·mi·cro·bi·al | ˌan-ti-mī-ˈkrō-bē-əl — การทำลายหรือการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค

สำหรับ Microban เทคโนโลยีต้านจุลชีพสามารถใช้กำหนดให้เป็นสารที่ทำงานเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อราน้ำค้างที่เป็นอันตราย

ซึ่งไม่เหมือนกับการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีการตกค้างหลงเหลือไว้หลังที่พื้นผิวที่ได้รับการบำบัดนั้นแห้งแล้ว เทคโนโลยีต้านจุลชีพแบบบูรณาการนี้ทำงานเพื่อลดการปรากฏของจุลินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดวงจรอายุการใช้งานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์

Mbns18 Microban antibacterial antifungal antimicrobial mtime20190225200929

เทคโนโลยีต้านจุลชีพทำงานอย่างไร?

เทคโนโลยีต้านจุลชีพทำงานที่ระดับเซลล์ (cellular level) เพื่อขัดขวางการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์ของจุลชีพอย่างต่อเนื่อง การทำงานจะเป็นการโจมตีแบบหลายกิริยาสร้างความเสียหายโปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์ ดีเอ็นเอ (DNA) และระบบภายในของจุลินทรีย์ เมื่อสารแพร่เข้าในผลิตภัณฑ์แล้วเทคโนโลยีต้านจุลชีพจะเริ่มทำงานในทันทีที่จุลชีพเข้าสัมผัสกับพื้นผิวที่ได้รับการปกป้อง

Mbns18 microban antimicrobial dna multi modal attack microbes mtime20190225200929

อะไรคือสารเติมเพื่อต้านจุลชีพ?

สารเติมเพื่อต้านจุลชีพเป็นของเหลว ผงหรือเป็นเม็ดชุดต้นแบบที่มีสารประกอบในการต้านจุลชีพที่ได้ลงทะเบียนอย่างเหมาะสมแล้ว ถูกผนวกเข้าในขั้นตอนการผลิตสารเติมเพื่อต้านจุลชีพซึ่งจะช่วยปกป้องให้มีสุขอนามัยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงไปตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้ตามที่กำหนดไว้ สูตรสารเติมจะขึ้นอยู่กับชุดของปัจจัย รวมถึง วัสดุเป้าหมายและกระบวนการผลิต

สารเติมออกฤทธิ์ในเทคโนโลยีต้านจุลชีพคืออะไร?

เทคโนโลยีต้านจุลชีพโดยทั่วไปประกอบด้วยหนึ่งในสามส่วนผสมอนินทรีย์ คือ: ธาตุเงิน สังกะสี หรือทองแดง เทคโนโลยีนี้สามารถใช้ส่วนผสมอินทรีย์ เช่น สารควอเทอร์นารีแอมโมเนียม (QUAT) ได้ด้วย ไบโอไซด์ที่เลือกนั้นส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายในโลกและประสิทธิภาพที่อ้างว่าผู้ผลิตกำลังต้องการผลิต

ผลงานของ Microban ประกอบด้วยเทคโนโลยีต้านจุลชีพที่ได้รับการอนุมัติมากกว่า 25 รายการซึ่งแต่ละรายการได้รับการปรับแต่งเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย. Microban นำเสนอสารต้านจุลชีพในรูปแบบต่อไปนี้:

  • ของเหลว
  • ผง
  • เม็ด Masterbatch

นอกเหนือไปกว่าคำจำกัดความ

มากไปยิ่งกว่าคำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต้านจุลชีพของ Microban® นั้นไปไกลและเหนือยิ่งกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะคงสะอาดอยู่เสมอ สดชื่นยิ่งขึ้นและถูกสุขอนามัยมากขึ้นเพื่อใช้งานได้ยาวนานขึ้น วัสดุที่รับการบำบัดเพื่อการปกป้องนั้นรวมถึงพลาสติก สิ่งทอ และเซรามิก

Microban® เทคโนโลยีต้านจุลชีพได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการที่เป็นอิสระและมีประวัติที่ยาวนานในการใช้งานอย่างปลอดภัย การใช้งานของสารประกอบที่ออกฤทธิ์ต้านจุลชีพ (สารชีวฆาต) ในสารเติมเพื่อต้านจุลชีพของ Microban® ถูกแจ้งเตือนตามที่มีในกฎระเบียบผลิตภัณฑ์สารชีวฆาต (BPR) และได้รับการอนุมัติสำหรับให้มีการใช้งานได้โดย หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency/EPA)

สำหรับใช้งานในการสัมผัสกับอาหารโดยตรง Microban เลือกใช้เทคโนโลยีการต้านจุลชีพภายใต้กรอบข้อกำหนดของการใช้วัสดุที่สัมผัสกับอาหาร (EC) หมายเลข 1935/2004 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกแสดงอยู่ในรายการโดย EFSA (หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของยุโรป) ซึ่งเป็นสารเติมที่อาจถูกนำมาใช้ในการผลิตเป็นวัสดุพลาสติกซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการสัมผัสกับอาหารภายใต้การกำกับ Directive 2002/72/EC และข้อแก้ไขต่าง ๆ สารเติมที่สัมผัสกับอาหารเหล่านี้ได้รับการลงทะเบียนกับ EPA และ FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา/Food and Drug Administration) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่าช้า ปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณวันนี้!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้านจุลชีพ การใช้งานและวิธีที่คุณสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณ ติดต่อสมาชิกของทีม Microban ทั่วโลกวันนี้