แบรนด์วัตถุดิบที่ได้รับความไว้วางใจ | Microban

เป็นเวลามากกว่า 35 ปีแล้วในเทคโนโลยีต้านจุลชีพและอุตสาหกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมกลิ่น ที่แบรนด์ Microban® ได้เริ่มมาเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไว้วางใจได้สำหรับผู้บริโภคและผู้ทำการตัดสินใจทางธุรกิจ

การสร้างเครื่องหมายแห่งความน่าเชื่อถือในประวัติศาสตร์แห่งประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งของบริษัท ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการต่อต้านจุลชีพที่รวมเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั่วโลกได้ถูกใช้เป็นหัวใจสำคัญของสารพันธุกรรมใน Microban และเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการสร้างเอกลักษณ์ที่ระบุตัวตนแห่งแบรนด์ของเรา ผลงานเทคโนโลยีของ Microban® ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพเป็นการภายในและโดยการวิจัยจากศูนย์วิจัยอิสระมานับหลายร้อยครั้งมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ด้วยโปรแกรมการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ให้การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สำหรับระยะเวลาในการให้ความร่วมมือกับคู่ค้าและทำให้ผู้ผลิตได้รับการมั่นใจได้เสมอว่าเทคโนโลยีที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของพวกเขานั้นได้รับการดำเนินการในระดับที่ดีที่สุด

โดยเป็นที่รู้จักกันในนามของ B2C & B2B

ในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมามีจำนวนผู้ผลิตมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลกซึ่งถูกเลือกเข้ามาร่วมใช้ในการปกป้องที่ถูกเพิ่มเข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาได้ช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ Microban® ได้กลายเป็นสารละลายที่ต่างเห็นพ้องกันว่าเป็นความหมายของความทนทาน ความปลอดภัยและเป็นสารละลายที่มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้นำระดับโลกในพื้นที่แห่งนี้เรายังคงความเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการศึกษาวิจัยหลายงานพบว่า จำนวนร้อยละ 59 ของผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจและร้อยละ 60 ของผู้บริโภคที่รู้จัก Microban® ได้มีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ลงไปในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้บริโภคและผู้ที่ทำการตัดสินใจในภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ให้ความไว้วางใจในเครื่องหมายทางการตลาดและนั้นเป็นการให้ความได้เปรียบที่เป็นหนึ่งเดียวแก่คู่ค้าของ Microban®

Mbns18 infographic business consumer microban mtime20190225200929

ประโยชน์ของกลยุทธ์การใช้เอกลักษณ์ของยี่ห้อ (แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว) เพื่อเพิ่มคุณค่าของหุ้นส่วนการค้า

โดยให้ข้อเสนอที่คุ้มค่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Microban® เพื่อให้คู่ค้าได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการผลักดันให้เกิดการตระหนักรู้ โอกาสนั้นไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องหมายแห่งความน่าเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ์เองที่สามารถนำมาใช้เสนอได้บนบรรจุภัณฑ์และวัสดุภัณฑ์ที่เป็นหลักประกันเท่านั้น แต่มาพร้อมกับอัตลักษณ์ของแบรนด์และเสียงของแบรนด์ทั่วภาคอุตสาหกรรมทุกประเภทและสะท้อนกับผู้ซื้อในระดับที่สูงขึ้น

กล่าวง่าย ๆ ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยี Microban® เสริมส่งให้ผู้บริโภคลดความกังวลให้น้อยลงและมีความสุขเพลิดเพลินใจกับชีวิตได้มากขึ้นและช่วยให้ผู้ที่ตัดสินใจทางธุรกิจมีความแน่ใจว่าพวกเขากำลังเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำให้งานเสร็จได้อย่างถูกต้องนับตั้งแต่ครั้งแรก ข้อความนี้ของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการ, ควบคุม และ ความมั่นใจที่จะถูกดำเนินการส่งผ่านแพลตฟอร์มการส่งข้อความทั้งหมดของเราได้ ความจริงที่ว่าเทคโนโลยีของเราอนุญาตให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลายทางที่ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถบำบัดได้โดย "ไลฟ์ออน" (Live On) ด้วยการควบคุมชีวิตประจำวันของพวกเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้อความนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคด้วยการเชื่อมต่อการรักษาความสะอาดภายในร้านและไดรเวอร์ที่สำคัญที่นำไปสู่การเติบโตของแบคทีเรียในการสั่งซื้อสินค้า

ทีมการตลาดระดับโลกของ Microban® เป็นทีมที่ถูกวางไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถปรับเปลี่ยนเอาข้อความนี้ไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมและแบรนด์ที่กำหนดไว้ให้สำหรับพวกเขา การสนับสนุนนี้ครอบคลุมทั้งการใช้ข้อความในการส่งเสริมการขายและข้อความทางด้านเทคนิคที่ว่าเรามีประสิทธิภาพที่เหนือชั้น ไม่มีใครที่จะเทียบได้ในอุตสาหกรรมแห่งเทคโนโลยีการต่อต้านเชื้อจุลชีพนี้