แบรนด์วัตถุดิบที่ได้รับความไว้วางใจ | Microban

เป็นเวลามากกว่า 35 ปีแล้วในเทคโนโลยีต้านจุลชีพและอุตสาหกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมกลิ่น ที่แบรนด์ Microban® ได้เริ่มมาเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไว้วางใจได้สำหรับผู้บริโภคและผู้ทำการตัดสินใจทางธุรกิจ

Mbns18 infographic business consumer microban mtime20190225200929