สารต้านแบคทีเรียเทียบกับสารต้านจุลชีพ

เรียนรู้ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการป้องกันด้วยสารต้านแบคทีเรียและและสารต้านจุลชีพ และความสำคัญที่มีต่อธุรกิจของคุณ

สารต้านแบคทีเรียเทียบกับสารต้านจุลชีพ: อะไรคือความแตกต่าง

ความแตกต่างขั้นพื้นฐานระหว่างสารต้านแบคทีเรียกับสารต้านจุลชีพคือชนิดของจุลินทรีย์ที่พวกสารเหล่านั้นมีผลต่อ

  • เทคโนโลยีต้านแบคทีเรีย: เทคโนโลยีต้านแบคทีเรียมีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและทำให้เกิดการติดเชื้อในวงกว้างรวมทั้ง E. coli และ MRSA* โดยทั่วๆไปจะมีการเพิ่มส่วนผสมธาตุเงินที่เป็นสารออกฤทธิ์เข้าไปด้วย ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้ในหลายผลิตภัณฑ์ในประเภทต่าง ๆ และประสบความสำเร็จ
  • เทคโนโลยีต้านจุลชีพ: เทคโนโลยีต้านจุลชีพช่วยลดการเกิดของแบคทีเรีย และเชื้อรา* ซึ่งตรงกันข้ามกับสารต้านแบคทีเรีย สารต้านจุลชีพนั้นให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ในระดับที่เหนือกว่า เพราะสามารถยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์บนพื้นผิวได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน

  • ประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพที่มีขอบเขตการออกฤทธิ์กว้าง จะดีอย่างยิ่งสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อสุขอนามัย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และห้องครัวเชิงพาณิชย์ เพราะมีสารออกฤทธิ์ ได้แก่ เงิน หรือสังกะสี

Mbns18 microban antimicrobial bacteria mold fungi mtime20190225200929

เพื่อค้นหาสารต้านจุลชีพที่ดีที่สุดตามความต้องการในธุรกิจของคุณ

ที่ Microban เมื่อเราช่วยคุณเลือกหาสารต้านจุลชีพที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ปัจจัยต่างๆที่เรานำมา

พิจรณาประกอบจะเริ่มต้นจาก การทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการที่จะสื่ออกไป ไม่ว่าคุณจะต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณวางตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ต้านแบคทีเรีย หรือต้านจุลชีพ หรือทั้งสอง ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Microban จะสามารถจัดหาแนะนำโซลูชันเพื่อต้านจุลชีพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ที่ Microban เราใช้เทคโนโลยีต้านจุลชีพที่อยู่ติดคงทนภายในตัวของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์สะอาดขึ้น สดชื่นขึ้น และคงสภาพได้ทนทานนานขึ้น การใช้สารต้านจุลชีพช่วยให้คุณปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณจากแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดคราบและกลิ่น เชื้อรา และโรคราน้ำค้าง การปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยสารต้านจุลชีพของ Microban สามารถผสมผสานเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมได้หลายรูปแบบ เช่น:

เทคโนโลยีต้านแบคทีเรียแบบที่ผสมผสานอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์เลยนั้น มีความแตกต่างอย่างมากกับแบบที่อยู่แค่บนพื้นผิวเหมือนน้ำยาทำความสะอาดต้านแบคทีเรียทั่วๆไป เชิญตรวจสอบบล็อกของเราเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญนี้ได้ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างสารต้านจุลชีพทั้งสองประเภท

คุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีต้านจุลชีพและต้านแบคทีเรียหรือไม่? กรุณาติดต่อ Microban วันนี้เพื่อนัดปรึกษากับสมาชิกในทีมของเราได้

* จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์และส่วนผสมที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ของคุณ การกล่าวอ้างประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบำบัดในเรื่องความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์เฉพาะจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ