ใครทำงานร่วมกับเราบ้าง

เทคโนโลยีการต้านจุลชีพของเรามีความหลากหลายเช่นเดียวกับลูกค้าและคู่ค้าของเราเราใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการต้านจุลชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้เองสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่นด้านอุปโภคบริโภค การพาณิชย์ สิ่งทอ การก่อสร้าง และการดูแลสุขภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้เอง

ไมโครแบนจัดหาการต้านจุลชีพให้ลูกค้ากว่า 250 รายทั่วโลก เราทำงานร่วมกับลูกค้าแต่ละรายในการพัฒนาการต้านจุลชีพที่ออกแบบได้เองเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการทดสอบของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีต้านจุลชีพของเราช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท มีความแกร่งเพื่อต้านการเติบโตของจุลชีพที่ทำให้เกิดคราบและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตั้งแต่อุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ สิ่งทอ การดูแลสุขภาพและวัสดุก่อสร้าง วิธีการของไมโครแบนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้เองทำให้ผลิตภัณฑ์หลากหลายในกว่า 30 ประเทศมีคุณสมบัติทนทานต่อการเกิดคราบ กลิ่นและเชื้อรา

Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen
Moen