ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการวิจัยคุณภาพน้ำ Siam Cast ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Pure คือผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำสำหรับการใช้งานด้านประปา, น้ำบาดาลและน้ำกร่อย ฟิลเตอร์แต่ละตัวถูกยับยั้งด้วยเทคโนโลยีต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของ Microban ที่ช่วยในการป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนผิว