สารซิงค์ (Zinc Additives) ของ Microban

Microban มีโซลูชั่นที่ใช้ซิงค์ในการป้องกันผลิตภัณฑ์จากการเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อราที่ไม่ต้องการ

ค้นพบการใช้งานด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์ของ Microban

เทคโนโลยีซิงค์ของ Microban®: ZPTech®

ZPTech® เป็นเทคโนโลยีซิงค์ที่มีประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์ในวงกว้างและได้รับการรับรองด้านประสิทธิภาพในการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา (mold and mildew)

ZPTech® มีลักษณะการทำงานหลากหลายรูปแบบ ทำให้จุลินทรีย์ต่อต้านเทคโนโลยีนี้ได้ยากขึ้น

ข้อดีของเทคโนโลยีซิงค์ต้านจุลินทรีย์

 • มีความสามารถในการละลายต่ำ: ZPTech® เป็นเทคโนโลยีซิงค์ต้านจุลินทรีย์ที่ความสามารถในการละลายต่ำ (ที่ 8 ppm) ทำให้เป็นสารต้านจุลินทรีย์ที่มีความคงทนสูง
 • มีความคงทน: การทดสอบความคงทนแสดงให้เห็นว่า พอลีเมอร์ที่แช่น้ำเป็นเวลา 2,000 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 70 °C ในอ่างผสมน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นของ ZPTech® อยู่ที่ 3000 ppm ยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Klebsiella pneumoniae ได้ถึง 99.99% ซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี้เป็นแบคทีเรียแกรมลบและมักเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
 • คงความเสถียรเมื่อเจอความร้อน: เสถียรภาพทางความร้อน (thermal stability) ของ ZPTech® ทำให้ ZPTech® เหมาะแก่การนำไปใช้ในการผลิตต่าง ๆ และทำวัสดุมากมายสำหรับใช้ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องสัมผัสกับความชื้น เช่น ฟองน้ำทำความสะอาด กาวยาแนว ปูนซีเมนต์ แผ่นรองพอลิโอเลฟิน (polyolefin) รถเข็นสำหรับทำความสะอาด และสีทาและน้ำยาเคลือบผิว
 • ให้การปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง: เทคโนโลยี ZPTech® จะให้การปกป้องพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาเทคโนโลยีนี้จะถูกผสมเข้าไปในเนื้อวัสดุในระหว่างการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์คงประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์แม้ว่าจะบิ่น มีรอยขีดข่วนหรือสึกกร่อนจากการใช้งาน
 • ปลอดภัยต่อการใช้งาน: ในเทคโนโลยี ZPTech® ของ Microban ซิงค์ ไพริไธโอน (Zinc pyrithione) จะถูกห่อหุ้มอยู่ในลักษณะอนุภาคหรือ carrier ทำให้ปลอดภัยต่อการใช้งานและจะไม่กระทบต่อขั้นตอนการผลิต
   Black Mold in Tile Grout & tile

   เชื้อราที่มักขึ้นบนยาแนวและพื้นกระเบื้อง

   Microban mold resistant technology

   วัสดุชนิดเดียวกันหลังจากใช้เทคโนโลยี ZPTech® ของ Microban

   เทคโนโลยียับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

   Microban® มีเทคโนโลยีซิงค์ต้านเชื้อราที่มีการผนวกเข้าไปในเนื้อของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สนามหญ้าเทียม, วัสดุที่ใช้อุดรอยรั่วและกาวยาแนว, สีทาและน้ำยาเคลือบผิว และปูนซีเมนต์

   เทคโนโลยีที่แก้ปัญหาอย่างตรงจุดเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและสามารถ ป้องกันการเชื้อราจากการขึ้นบนพื้นผิวได้ดี

   เมื่อมีเชื้อรามาสัมผัสกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีซิงค์ต้านเชื้อราของ Microban® จะเจาะทะลุผนังเซลล์ของจุลินทรีย์และเข้าไปขัดขวางการทำงานหลักของเซลล์ ทำให้จุลินทรีย์นั้นไม่สามารถดำรงชีวิต เจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ได้

   เชื้อราคืออะไร?

   บันทึกซากดึกดำบรรพ์ในช่วงต้นชี้ให้เห็นว่าเชื้อรา (fungi) อยู่บนโลกมานานกว่าพันล้านปีแล้ว ผู้เชี่ยวชาญบางคนได้ประเมินว่าในปัจจุบันมีเชื้อราอยู่มากกว่า 1.5 ล้านสายพันธุ์

   ตัวอย่างของเชื้อราหรือฟังไจที่เราพบเห็นทั่วไปนั้น เช่น เห็ดต่าง ๆ, เห็ดจาวมะพร้าว (puffballs), เห็ดทรัฟเฟิล (Truffle), ยีสต์และรา (mildew)

   ฟังไจ (fungi) โดยทั่วไปมักถูกเรียกว่าเชื้อรา ซึ่งถือกำเนิดจากสปอร์ (spore) ที่ลอยไปตามอากาศได้และมีขนาดเล็กมากต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ สปอร์เหล่านี้จะเริ่มเจริญเติบโตเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวของสารอินทรีย์ที่ไม่มีชีวิตในสภาวะที่มีความชื้น

   เชื้อราจะแทรกซึมเข้าไปในอินทรียวัตถุ หลั่งเอนไซม์และดูดซับน้ำและน้ำตาลและแป้งที่ย่อยแล้วจากแหล่งอาหาร

   สปอร์ของเชื้อรามีอยู่ทุกที่ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่พบในบ้านเราก็เป็นแหล่งอาหารชั้นดีแก่เชื้อรา

   วิธีการกำจัดเชื้อราที่ดีที่สุดคือการป้องกัน โดยการควบคุมบริเวณที่มีความชื้นในบ้านรวมไปถึงระดับความชื้นในอากาศ และการใช้ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราที่สามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้

   microban-antifungal-treatments-photo-by-Steve.jpg

   การทดสอบเชื้อราในห้องปฏิบัติการ

   องปฏิบัติการทดสอบเชื้อราของ Microban มีการดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมากมายเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อรา

   ตัวอย่างต่าง ๆ ถูกประเมินด้วยการทดสอบสารอาหาร (nutrient challenge protocols) หรือการทดสอบในช่องเก็บเชื้อรา (fungal chamber) ซึ่งเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ AATCC Test Method 30, Part III

   ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการใช้เทคโนโลยีต้านเชื้อราของ Microban® จะได้รับการทดสอบอย่างครอบคลุมในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและเคมีของเรา

   นอกจากนี้ จากการทดสอบมากกว่า 20,000 ครั้งในห้องปฏิบัติการอิสระ 27 แห่งทั่วโลก เทคโนโลยีของ Microban®ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

   เมื่อใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตัวอย่างในรูปแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีซิงค์ของ Microban® ในการยังยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของคราบ กลิ่นเหม็น และการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์