ผลิตภัณฑ์สิ่งทอต้านจุลชีพที่ใช้ทางการแพทย์

Microban สนับสนุนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยสารต้านจุลชีพที่สำคัญสำหรับสิ่งทอทางการแพทย์ เพิ่มการป้องกัน ลดการติดเชื้อ

การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ (HAI) พบว่ามีการเสียชีวิตหลายแสนรายในแต่ละปีในเฉพาะสหรัฐฯ

ซึ่งมากกว่ามะเร็งเต้านม อุบัติเหตุทางรถยนต์ และโรคเอดส์รวมเข้าด้วยกัน มันไม่ต้องเป็นเช่นนี้ Microban® สามารถผนวกรวมเทคโนโลยีต้านจุลชีพเข้ากับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของคุณที่จะฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค เช่น MRSA, E.coli, Enterobacter aerogenese, Pseudomonas aeruginosa, VRE, Staphylococcus aureus และอีกมากมาย ตั้งแต่การใช้สารต้านจุลชีพไปจนถึงเครื่องมือการแพทย์ที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก เราช่วยให้พันธมิตรของเราปฏิวัติสายผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพื่อลดโอกาสเกิดการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ (HAI)*

ในเบื้องต้นได้มีการออกแบบสำหรับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ เทคโนโลยีป้องกันจุลชีพของ Microban ถูกรวมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ในระหว่างขั้นตอนของการผลิตเพื่อการสรรสร้างสภาวะแวดล้อมทางการแพทย์ให้มีความสะอาดยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพของ Microban ยังคงมีประสิทธิภาพหลังจากการฟอกหลายครั้ง ดังนั้นมันจึงให้การปกป้องตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์*

ผ้าม่านทางการแพทย์

ผ้าม่านใช้สำหรับกั้นปกปิดให้ความเป็นส่วนตัวและผลิตภัณฑ์เนื้อผ้าอื่น ๆ ที่ถูกใช้ในสำนักงานแพทย์ พื้นที่ให้ความสะดวกในการให้บริการสุขภาพที่เร่งด่วนและโรงพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่มีความไวอย่างยิ่งต่อแบคทีเรียและอาจได้รับประโยชน์โดยเฉพาะจากเทคโนโลยีต้านจุลชีพ ผ้าม่านปกปิดให้ความเป็นส่วนตัวที่คงความสะอาดได้ยาวนานกว่าจะสามารถช่วยให้หน่วยงานบริการด้านสุขภาพคงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยมากกว่าแก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ป่วยของพวกเขา ไม่มีสิ่งใดที่มีสำคัญมากกว่าการรักษาพื้นผิวให้คงความสะอาด Microban® ช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้

เทคโนโลยีการต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาสภาพของผลิตภัณฑ์จากโพลีเมอร์และผิวเนื้อผ้าที่หลากหลาย ผ้าม่านกั้นความเป็นส่วนตัวรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพสามารถใส่นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการต้านจุลชีพของ Microban เข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในระหว่างกระบวนการผลิต

นอกจากนี้คุณจะได้รับมากยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์และได้รับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในการต่อต้านจุลชีพด้วย Microban คุณจะได้รับความเคล็ดลับยุทธศาสตร์แห่งการเป็นคู่ค้าเชิงยุทธศาสตร์ นับจากระยะเริ่มต้นในการวางแผนให้ความช่วยเหลือแก่คู่ค้าด้วยการรับรองตามระเบียบการผลิต เราสนับสนุนพันธมิตรทางการค้าของเราไปตลอดทั้งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรของเราทำการทดสอบประสิทธิภาพจำนวนมากในการสร้างสูตรเพื่อแก้ปัญหาสำหรับการป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด Microban ยังสามารถให้การสนับสนุนทางการตลาดผ่านอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดนี้

ความเชี่ยวชาญในงานที่มีการควบคุมเข้มงวดสูง (Highly-Regulated Field)

การร้องขอยาฆ่าเชื้อและการใช้งานอุปกรณ์ดูแลสุขภาพกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้นได้รับการลงทะเบียนกับ EPA (หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) และ FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) พวกมันยังต้องได้รับการอนุญาตให้อนุมัติเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ก่อนที่จะสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องบันทึกเป็นหมายเหตุไว้ว่าไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากการใช้งานสิ่งที่ได้รับการรักษาเพื่อการต้านจุลชีพได้ และ/หรือการเสื่อมสภาพ พวกมันไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้จากการเจ็บป่วยหรือเป็นตัวแทนในการทำความสะอาดตามปกติหรือการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย

Mbns18 Medical Textile Hospital Curtain

ผ้าคลุมพับทางการแพทย์ (ผ้าเดรป)

Microban® ออกแบบเทคโนโลยีต้านจุลชีพอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม่ใช่สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการการอำนวยความสะดวกในการบริการด้านสุขภาพนับจากเครื่องมือแพทย์ไปจนถึงผ้าสำหรับการพับปกคลุมในการรักษา (ผ้าเดรป) ตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้จะถูกยับยั้ง การเพิ่มความความสะอาด ความปลอดภัย และการรักษาความสดชื่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งนั่นหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับที่ใช้งานในการพับปกคลุมผ้าเดรปที่ใช้ในด้านบริการสุขภาพจะคงความสะอาดและสดได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ตั้งแต่สูตรสารต้านจุลชีพไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทีมของเราส่งเสริมให้มีการทำงานประสานร่วมกันของคู่ค้าโดยตลอด การรักษาช่องทางเปิดเพื่อการสื่อสารช่วยให้วิศวกรของเราออกแบบเทคโนโลยีการป้องกันจุลชีพสำหรับผ้าพับปกคลุมสำหรับเดรปทางด้านบริการสุขภาพได้อย่างดี เหมาะสมที่สุดให้แก่บริษัทของคุณ หลังจากที่ได้ทดสอบสารประกอบจำนวนมากเพื่อประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพ ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์และมีความทนทานและเพื่อประสิทธิภาพการทำงานในการต้านจุลชีพ ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์และความทนทาน เรามีการกำหนดสารเติมได้แม่นยำแน่นอนได้ตามความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ นับตั้งแต่เมื่อมีการผลิตภัณฑ์ไปจนถึงขั้นการทำให้เสร็จสิ้นสุดลงและการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบตั้งแต่แรกเริ่มต้น Microban จะยังคงช่วยเหลือพันธมิตรคู่ค้าของเราด้วยการสนับสนุนด้านการตลาด สิทธิบัตรและให้คำปรึกษาในด้านกฎระเบียบที่ใช้กำกับดูแล

เมื่อทำผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพให้เสร็จแล้วทุกครั้งจะมีการลงทะเบียนอยู่เสมอกับสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้านจุลชีพ (FIFRA) พวกมันยังต้องได้รับการอนุญาตให้อนุมัติเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ก่อนที่จะสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องบันทึกเป็นหมายเหตุไว้ว่าไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากการใช้งานสิ่งที่ได้รับการรักษาเพื่อการต้านจุลชีพได้ และ/หรือการเสื่อมสภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบำบัดในการต้านจุลชีพไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ใช้จากการเจ็บป่วยหรือเป็นสารที่ใช้ทดแทนสำหรับการทำความสะอาดตามปกติหรือการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย

Microban มีทรัพยากรและประสบการณ์มากมายในด้านอุตสาหกรรมที่คุณจำเป็นจะต้องลดความซับซ้อนของผู้ที่มีความซับซ้อนและตระหนักถึงการแก้ปัญหาตามหลักวิศวกรรมสำหรับสำหรับผ้าเดรปและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ที่ต้องออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพับปกคลุมในการบริการของหน่วยงานด้านสุขภาพ ซึ่งต้องเพิ่มระดับให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

การขัดผิว (สครับ) และชุดคลุมห้องปฏิบัติการทดลอง

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการขัดผิวและชุดคลุมทางห้องปฏิบัติการทดลองเป็นแหล่งสำคัญของการเจริญของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ พร้อมกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ดูแลจากผู้ป่วยรายหนึ่งไปสู่อีกรายหนึ่งในโรงพยาบาล การป้องกันไม่ให้มีการเจริญและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์โดยการใช้เนื้อผ้าต้านจุลชีพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้ป่วยและการปกป้อง การใช้งานบ่อยครั้งรวมกับการทำความสะอาดไม่บ่อยนักอาจทำให้เสื้อคลุมในห้องปฏิบัติการเป็นที่ซ่อนของคราบเลอะและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่น เนื้อผ้าต้านแบคทีเรียคือการแก้ปัญหาของเรา Microban® เสนอให้บริการเนื้อผ้าและการผลิตสิ่งทอที่ใช้ทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ต้านการเจริญเติบโตของจุลชีพด้วยการต้านจุลชีพที่เคยฝังรากลึก ด้วยโซลูชั่นสารต้านจุลชีพของเรา โรงพยาบาล สำนักงานแพทย์และศูนย์ดูแลเร่งด่วนจะเพลิดเพลินไปกับการป้องกันจุลินทรีย์สูงสุด

หมดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยเนื้อผ้าต้านจุลชีพ

เทคโนโลยีการควบคุมกลิ่นของ Microban® ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผ้าทางการแพทย์ที่มีการจัดการกลิ่นที่มีประสิทธิภาพและการป้องกันยาต้านจุลชีพที่ยาวนาน สูตรการควบคุมกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราถูกนำไปใช้ได้โดยตรงกับเนื้อผ้าในขณะของกระบวนการผลิตและทำงานเพื่อรักษาอุปกณ์ในการขัดผิวและทำความสะอาดเสื้อคลุมในห้องปฏิบัติการได้สะอาดขึ้นยาวนานกว่า

ผ้าพันแผล

การดูแลบาดแผลที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด เช่นเดียวกับการป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อโรคที่มีในแหล่งบริการสุขภาพจำพวกการติดเชื้อดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA) และการติดเชื้อเอนเทอโรคอคคัสที่ดื้อยาปฏิชีวนะแวนโคมัยซิน (VRE) แผลที่ได้รับการตกแต่งทำแผลแล้วจำเป็นจะต้องคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสมานของแผล ในขณะเดียวกันบาดแผลจำเป็นต้องสร้างเกราะป้องกันเพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

การป้องกันด้วยสารต้านจุลชีพที่ดีกว่าเพื่อการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

Microban ให้การป้องกันการเติบโตของจุลชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียขึ้นอย่างรวดเร็วที่บนและภายในการตกแต่งที่ปกปิดบาดแผลนั้น และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเราจะมีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างหลากหลายทั้งในงานด้านบวกและลบแบคทีเรียกรัม นอกจากนี้สูตรของเรายังรวมอยู่ในผ้าพันแผลที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาในระหว่างกระบวนการผลิต ผ้าพันแผลที่สะอาดกว่าเพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าและกลิ่นน้อยลง ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจและนี่คือสิ่งที่ Microban สามารถช่วยคุณได้ ติดต่อเราวันนี้!

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ยึดตามมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการและจัดเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น การเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อการรักษาไว้ซึ่งความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลหรือความปราศจากเชื้อของอุปกรณ์การแพทย์จะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สารเติมเพื่อต้านจุลชีพของ Microban จำนวนมากสามารถนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) แล้ว เทคโนโลยีป้องกันจุลชีพของ Microban ไม่ได้ถูกการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้จากการเจ็บป่วยและ Microban ไม่มีการเรียกร้องสิทธิในการใช้งานดังกล่าว ควรคงการรักษาความสะอาดไว้ตามปกติและการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอยู่เสมอ