ผลิตภัณฑ์สิ่งทอต้านจุลชีพที่ใช้ทางการแพทย์

Microban สนับสนุนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยสารต้านจุลชีพที่สำคัญสำหรับสิ่งทอทางการแพทย์ เพิ่มการป้องกัน ลดการติดเชื้อ

Mbns18 Medical Textile Hospital Curtain