เทคโนโลยีต้านจุลชีพทำงานอย่างไร

สำรวจการต่อกรกับเชื้อโรคแบบหลายด้านของเทคโนโลยีต้านจุลชีพ Microban® และดูว่าเทคโนโลยีนี้ปกป้องผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

ดูชุดเทคโนโลยีต่างๆ ของ Microban

การปกป้องที่รักษาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ

ที่ Microban® เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรที่มีความสามารถด้านเคมีและจุลชีววิทยาของเราในการสร้างโซลูชันต้านจุลชีพที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพจริงไว้ในผลิตภัณฑ์และพื้นผิวต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอุตสาหกรรมและการปฏิบัติตามแนวทางด้านเคมีพอลิเมอร์ที่เป็นเลิศ Microban® ได้ออกแบบโซลูชันต้านจุลชีพที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรแต่ละรายการ พนักงานที่มากประสบการณ์ของเราจะกำหนดส่วนผสมทางเคมีที่จำเป็นของโซลูชันต้านจุลชีพแต่ละชนิดโดยพิจารณาจากการใช้งาน การประยุกต์ใช้ และสภาพแวดล้อมที่จะนำไปใช้ของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี Microban® ทำงานอย่างไร

การป้องกันด้วยสารต้านจุลชีพของ Microban® จะทำงานในระดับเซลล์เพื่อขัดขวางการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์อย่างต่อเนื่องของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนพื้นผิวที่ได้รับการบำบัด เทคโนโลยีนี้จะโจมตีเชื้อโรคในหลากหลายรูปแบบ โดยทำลายโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์ ดีเอ็นเอ และระบบภายในของจุลินทรีย์ ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์เหล่านั้นตาย

Mbns20 Microban Technology How It Works mtime20200417093042

สารต้านจุลชีพขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อย่างไร

เมื่อผสมสารเข้ากับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีต้านจุลชีพจะเริ่มทำงานทันทีที่จุลินทรีย์สัมผัสกับพื้นผิวที่ได้รับการบำบัด

  • การทำลายโปรตีน: สารต้านจุลชีพจะโจมตีโปรตีนของจุลินทรีย์ซึ่งทำให้การทำงานที่สำคัญต่าง ๆ ล้มเหลว
  • การขัดขวางเซลล์: สารต้านจุลชีพจะทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสารอาหารที่สำคัญ
  • การทำลายแบบออกซิเดชัน: สารต้านจุลชีพจะทำให้ระดับออกซิเจนเพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบภายในของจุลินทรีย์
  • การขัดขวางดีเอ็นเอ: สารต้านจุลชีพจะรบกวนพันธุกรรมของจุลินทรีย์ ซึ่งในที่สุดจะขัดขวางการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์

สารต้านจุลชีพที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์จะช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากคราบเปื้อน กลิ่นเหม็น และการเสื่อมสภาพก่อนกำหนดโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและเชื้อราอาศัยอยู่ไม่ได้ การประยุกต์ใช้งานกับวัสดุที่พบได้โดยทั่วไป ได้แก่ พลาสติก วัสดุเคลือบผิว และสิ่งทอ ซึ่งเป็นแค่ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยจากการประยุกต์ใช้อื่น ๆ อีกมากมาย

เทคโนโลยีต้านจุลชีพของ Microban® ให้การปกป้องผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เสื่อมสภาพและยังคงมีประสิทธิภาพ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบำบัดนั้นจะมีรอยเปื้อน รอยขีดข่วน หรือรอยขัดถูก็ตาม

คุณจะเพิ่มสารต้านจุลชีพในตัวผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตอย่างไร

Microban® ทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น ๆ จากนั้น ทีมนักเคมีและวิศวกรของเราจะคิดค้นและทดสอบโซลูชันสารเติมแต่งต้านจุลชีพสำหรับการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณโดยเฉพาะ เมื่อพบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว Microban® ก็จะเริ่มพัฒนาสารเติมแต่งต้านจุลชีพพิเศษเฉพาะตัวซึ่งสามารถกำหนดให้อยู่ในรูปแบบมาสเตอร์แบตช์ (เม็ด) ผง หรือของเหลวแขวนตะกอน

เมื่อได้สารเติมแต่งต้านจุลชีพที่พร้อมนำไปใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ ทีมของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อพิจารณาว่าจะผสานรวมสารดังกล่าวเข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของคุณให้ได้ดีที่สุดอย่างไร

โซลูชันต้านจุลชีพของ Microban จะกลายเป็นคุณสมบัติที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่เพิ่มเข้าไปบนพื้นผิวเหมือนกันการเคลือบ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้สารต้านจุลชีพของ Microban® แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ในตลาดปัจจุบัน

โปรดติดต่อเราวันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถระบุหาเทคโนโลยีต้านจุลชีพที่เหมาะสมสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ