เทคโนโลยีต้านจุลชีพทำงานอย่างไร

สำรวจวิธีการสู้กับเชื้อโรคในหลายรูปแบบของเทคโนโลยีต้านจุลชีพ Microban® และมาดูผลว่าเทคโนโลยีนี้จะปกป้องผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

การออกฤทธิ์ปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา

ที่ Microban® เราเพิ่มความสามารถด้านเคมีและจุลชีววิทยาของเราให้สูงที่สุด เพื่อสร้างโซลูชันการต้านจุลชีพที่พิสูจน์แล้วว่าสามรถผสมลงในผลิต ภัณฑ์และบนพื้นผิว

เทคโนโลยี Microban® ทำงานอย่างไร

สารต้านจุลชีพของ Microban® ทำงานอย่างต่อเนื่องในระดับเซลล์เพื่อขัดขวางป้องกันการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ทำให้พื้นผิวที่ผ่านการบำบัดเปรอะเปื้อน

เทคโนโลยีนี้ดำเนินการโจมตีในหลายรูปแบบโดยทำลายโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์ DNA และระบบภายในของจุลินทรีย์ ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์เหล่านั้นตาย

โหมดการออกฤทธิ์ของสารต้านจุลชีพในตัว

สารต้านจุลชีพขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อย่างไร

เมื่อผสมลงในผลิตภัณฑ์แล้ว เทคโนโลยีต้านจุลชีพจะเริ่มทำงานทันทีที่จุลินทรีย์เข้ามาสัมผัสกับพื้นผิวที่ผ่านการบำบัด

  • การทำลายโปรตีน: สารต้านจุลชีพจะโจมตีโปรตีนของจุลินทรีย์ซึ่งทำให้การทำงานที่สำคัญต่าง ๆ ล้มเหลว
  • การขัดขวางเซลล์: สารต้านจุลชีพจะทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสารอาหารที่สำคัญ
  • การทำลายด้วยวิธีออกซิเดชัน: สารต้านจุลชีพจะทำให้ระดับออกซิเจนเพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบภายในของจุลินทรีย์
  • ขัดขวางการทำงานของดีเอ็นเอ: สารต้านจุลชีพจะรบกวนพันธุกรรมของจุลินทรีย์ ซึ่งในที่สุดสิ่งนี้จะไปขัดขวางการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์

ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อจุลินทรีย์ เช่น พวกแบคทีเรีย เชื้อรา และโรคราน้ำค้าง สารต้านจุลชีพที่แทรกตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์จะปกป้องผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันจากคราบเปื้อน กลิ่นไม่พึงประสงค์ และการเสื่อมสภาพก่อนกำหนด สารนี้ใช้งานได้กับวัสดุโดยทั่วไป ได้แก่ พลาสติก สารเคลือบ และสิ่งทอ เป็นต้น เทคโนโลยีต้านจุลชีพของ Microban® ให้การปกป้องผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะไม่เสื่อมสภาพและยังคงมีประสิทธิภาพ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบำบัดนั้นจะมีรอยขีด ขีดข่วน หรือรอยขัดถูก็ตาม

คุณจะเพิ่มสารต้านจุลชีพในตัวผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตอย่างไร?

Microban® ทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆ จากนั้น ทีมนักเคมีและวิศวกรของเราจะคิดค้นและทดสอบโซลูชันที่มีสารเติมแต่งตัวต้านจุลชีพที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณโดยเฉพาะ เมื่อได้โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดแล้ว Microban® ก็จะเริ่มพัฒนาสารเติมแต่งต้านจุลชีพพิเศษเฉพาะตัวนี้ ให้ออกมาในรูปแบบมาสเตอร์แบตช์ (เม็ด) ผง หรือของเหลวแขวนตะกอน

เมื่อได้สารเติมแต่งต้านจุลชีพที่พร้อมนำไปใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ ทีมของเราจะทำงานร่วมไปกับคุณเพื่อพิจารณาหาวิธีที่ๆจะรวมสารดังกล่าวเข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของคุณให้ได้ดีที่สุดได้อย่างไร

น้ำยาต้านจุลชีพของ Microban จะรวมตัวและแทรกตัวกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งดีกว่าเป็นแค่การเคลือบที่ผิวหน้าผลิตภัณฑ์ สิ่งนี่ทำให้สารต้านจุลชีพของ Microban® แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ในตลาดปัจจุบัน

โปรดติดต่อเราวันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถระบุหาเทคโนโลยีต้านจุลชีพที่เหมาะสมสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ