สีและสารเคลือบที่ต้านจุลชีพของ

Microban®ด้วยความสามารถในการนำเทคโนโลยีต้านจุลชีพมาผสมผสานใส่ลงไปในสีและสารเคลือบผิวต่างๆจึงทำให้พื้นผิวมีความทนทานต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

Image
Image