ประโยชน์ของสารป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา

การปกป้องด้วยสารต้านจุลชีพได้ปฏิวัติความสะอาดและสุขอนามัยซึ่งกลายเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยต่อสู้กับจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย

คำขอการให้คำปรึกษา

เพราะเหตุใดคุณจึงควรมีการผนวกการปกป้องด้วยการต้านจุลชีพลงไปในผลิตภัณฑ์ของคุณ?

Microban ผู้นำแห่ง เทคโนโลยีปกป้องกันด้วยการต้านจุลชีพ ที่มีส่วนผสมพื้นฐานในการออกฤทธิ์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ได้ถูกเปิดตัวในขั้นตอนของการผลิตว่า เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในการปกป้องด้วยการต่อต้านจุลชีพที่ยังคงอยู่ต่อไป

โดยมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้ถึง ร้อยละ 99.99

มีตัวช่วยหลายอย่างในการออกฤทธิ์ในการปกป้องจากจุลชีพ ซึ่งนั่นหมายถึงแบคทีเรียจะเกิดการติดขัดในความพยายามต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเมื่อพวกมันเข้าทำปฏิกิริยาต่อสู้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปกป้อง Microban® ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่หลากหลายในวงกว้างและซึ่งรวมถึงเชื้อ MRSA ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ, E.coli และเชื้อ VRE

Mbns18 bacteria image confocal microban mtime20190225200929

ต่อต้านการเจริญของของเชื้อราและราน้ำค้าง

การปกป้องด้วยการต้านจุลชีพของของ Microban® จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเติบโตของเชื้อราและโรคราน้ำค้างที่น่ารังเกียจบนผลิตภัณฑ์ การใช้งานทั่วไปในการต้านเชื้อราในผลิตภัณฑ์รวมถึง กาวยาแนวกระเบื้องและวัตถุอุดกันรั่ว

ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของคุณได้

การป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพของ Microban® จะทำงานในการการยับยั้งการสร้างความเสียหายจากการเจริญของจุลินทรีย์บนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ของคุณ การดำเนินการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนเวลาอันควรของคุณได้

ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสดชื่นกว่าเป็นระยะนานขึ้น

การปกป้องด้วยการต้านจุลชีพของ Microban® สามารถทนต่อการขยายตัวของคราบรอยเปื้อนและกลิ่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายในด้านความสวยงามและคุณภาพเชิงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะคงความสะอาดและความสดชื่นยิ่งขึ้นได้อย่างยาวนานขึ้นอีกด้วย

ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสะอาดมากกว่าในระหว่างการทำความสะอาด

แบคทีเรียบางตัวสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้เป็นทวีคูณภายในเวลาทุก ๆ 20 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปกป้องด้วยการใส่การต้านจุลชีพด้วย Microban® เข้าไปในตัวนี้จะเข้าไปท้าทายความสามารถของจุลินทรีย์ในการอยู่รอดได้บนพื้นผิวอย่างต่อเนื่อง และทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังคงสะอาดที่มากกว่าได้ในระหว่างการทำความสะอาดที่มองเห็นได้ด้วยสายตา

Mbns18 Microban protected surface graph mtime20190225200929

ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนข้าม

การปกป้องด้วยการต้านจุลชีพของ Microban® ทำให้ผลิตภัณฑ์สะอาดโดยเนื้อแท้ สิ่งนี้จะลดจำนวนจุลินทรีย์ลงได้อย่างมาก นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์มีโอกาสค่อนข้างน้อยในการแพร่จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายไปยังพื้นผิวหรือบุคคล

ปลอดภัยสำหรับการใช้งานได้ในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย

เทคโนโลยีป้องกันต้านจุลชีพของ Microban® ได้รับการจดทะเบียนและประกาศกับหน่วยงานกำกับดูแลที่สำคัญสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม รวมทั้ง EPA (หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) ในสหรัฐฯ และหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (BPR) ในยุโรป

ได้รับการรับรองการสัมผัสกับอาหาร

Microban® มีเทคโนโลยีการปกป้องด้วยการต้านจุลชีพที่มีอยู่ในรายการโดย EFSA (หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป) ซึ่งใช้เป็นสารเติมที่อาจจะถูกนำมาใช้ในการผลิตวัสดุที่เป็นพลาสติกและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งผลิตมาเพื่อการสัมผัสกับอาหาร พวกมันยังได้รับการลงทะเบียนกับ EPA (หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) และ FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ในสหรัฐอเมริกา เมื่อถูกผสมรวมเข้ากับวัตถุที่ใช้สัมผัสกับอาหารที่ได้รับการปกป้องด้วยการต้านจุลชีพของ Microban® แล้วมันจะทำงานเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมักเป็นสาเหตุโดยทั่วไปที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากอาหาร เช่น เชื้อแคมพิโลแบคเตอร์ และ ซัลโมเนลลา

ช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างชัดเจน

การปกป้องด้วยการต้านจุลชีพของ Microban® เป็นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างไปจากคู่แข่งของคุณ ในขณะเดียวกันก็ได้มอบคุณค่าพิเศษให้กับผู้บริโภค Microban® สามารถถูกรวมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันจำนวนมากซึ่งเปิดโอกาสให้คุณสามารถเจาะเข้าสู่ตลาดใหม่ได้