ประโยชน์ของการป้องกันด้วยสารต้านจุลชีพ

การนำสารต้านจุลชีพมาใช้ในการปกป้องผลิตภัณฑ์เป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญต่อวงการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้กลายเป็นตัวช่วยสำคัญในการต่อสู้กับจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายวัตถุอื่นได้

Image
Image