ซีเมนต์และยาแนวกระเบื้องต้านเชื้อราจาก Jorakay และ Microban

Jorakay Corporation เป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างซีเมนต์ชั้นนำของประเทศไทย เป็นเวลากว่า 25 ปีที่บริษัทพยายามสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ด้านการใช้งานและเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้บริโภค Jorakay (จระเข้) เป็นที่รู้จักกันดีจากตัวมาสคอตรูปจระเข้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และเกียรติยศของธุรกิจ

การปรากฏตัวของจุลินทรีย์บนวัสดุก่อสร้างอาจทำให้เกิดคราบเปื้อน กลิ่น และการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนเวลาอันควร วัสดุก่อสร้างมักประกอบด้วยแป้ง กาวอินทรีย์ และน้ำตาลเซลลูโลส ซึ่งทำให้อ่อนไหวต่อผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเชื้อรามากกว่าปกติเมื่อเวลาผ่านไป

การเสื่อมสภาพของวัสดุที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียที่คิดเป็นจำนวนเงินมากมาย ทั้งในการซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายสถานที่ทำธุรกิจชั่วคราวหรือการสูญเสียธุรกิจ

Image
Image


รูปด้านบน (ซ้ายไปขวา): ยาแนวกระเบื้องธรรมดาเทียบกับยาแนวกระเบื้องที่ผ่านการบำบัดของ Microban®


ในอาคารต่าง ๆ ตั้งแต่สำนักงานและโรงงานไปจนถึงที่พักอาศัยและโรงแรม ผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและผู้บริโภคตระหนักถึงประโยชน์หลักของการเลือกใช้วัสดุที่ทนทานกว่าและมีคุณสมบัติในตัวเพื่อป้องกันเชื้อรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่มีการป้องกันจาก Microban®

งานวิจัยที่ยาวนาน 10 ปี ทำให้ Jorakay สามารถพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีต้านจุลชีพของ Microban®

เทคโนโลยี Microban® ซึ่งได้ผสมผสานเข้าไประหว่างกระบวนการผลิตได้กลายเป็นคุณสมบัติภายในของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีนี้ทำงานโดยขัดขวางกระบวนการชีวิตที่สำคัญและการทำงานทางชีวภาพของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน ซึ่งหมายความว่าจุลินทรีย์ไม่สามารถเติบโตหรือแพร่พันธุ์ได้และตายในที่สุด

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า Microban® ให้การป้องกันผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของเชื้อราที่ไม่น่าดูและแบคทีเรียที่ทำให้เสื่อมสภาพ โดยจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทุกครั้งที่ทำความสะอาด เทคโนโลยีนี้ต่างไปจากน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปเนื่องจากเทคโนโลยีนี้จะไม่ถูกชะล้างออก สึกหรอ หรือต้องทาซ้ำ

ผลิตภัณฑ์ Jorakay ที่ผ่านการบำบัดในปัจจุบัน ได้แก่ ยาแนว คัลเลอร์ซีเมนต์ ปูนฉาบผนัง คิ้วกระเบื้อง และจมูกบันได

Mbns21 microban partner jorakay products
Mbns20 microban partner jorakay products2 mtime20200602045740
Mbns20 microban partner jorakay products3 mtime20200529070156
Mbns21 microban partner jorakay products4

สูตรที่ผสานอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์จะทำงานอยู่เสมอเพื่อคงความสะอาดของพื้นผิวระหว่างการทำความสะอาดแต่ละครั้ง และในขณะเดียวกันก็ทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นผิวได้ง่ายดายขึ้น เทคโนโลยีนี้มีอายุตามอายุการใช้งานที่คาดไว้ของวัสดุก่อสร้างที่ผ่านการบำบัดและจะไม่ชะล้างออก หลุดลอก หรือถูกทำลายโดยสารเคมีทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของ Jorakay ที่ผ่านการบำบัดด้วยเทคโนโลยี Microban®

  • ต่อสู้กับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ราดำ และเชื้อรา
  • ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคงความสะอาดและความสดชื่นได้มากขึ้นและยาวนานขึ้นทุกครั้งที่ทำความสะอาด
  • รักษาความสะอาดได้ง่ายกว่า
  • ทนต่อคราบเปื้อนและกลิ่นเหม็นที่เกิดจากจุลินทรีย์
  • มีโอกาสน้อยที่จะเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร
  • เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและเปียกแฉะซึ่งเชื้อราเจริญเติบโตได้ดี
  • คุณสมบัติในการต้านจุลชีพไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและรองรับการทำความสะอาดเป็นประจำตามปกติ

Jorakay ปฏิบัติงานด้วยคติประจำใจที่ว่า "นวัตกรรมเพื่อความสุขของคนในครอบครัว" ซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถพบผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพต่าง ๆ ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของ Jorakay ในโรงแรม การขนส่ง และสถานที่ราชการต่าง ๆ อีกด้วย

การเจริญเติบโตของไบโอฟิล์มของเชื้อราและเทคโนโลยีต้านจุลชีพในตัว

พื้นผิวที่ผ่านการบำบัดด้วยสารต้านจุลชีพก็สามารถมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากสิ่งแวดล้อมได้ เช่นเดียวกับพื้นผิวที่ไม่ผ่านการบำบัด แต่สิ่งที่แตกต่างคือมีโอกาสน้อยกว่าที่จุลินทรีย์จะยึดติด อยู่รอด และเติบโตบนพื้นผิวที่ผ่านการบำบัดแล้ว เนื่องจากสารต้านจุลชีพสร้างสภาวะที่ไม่เหมาะสมสำหรับจุลินทรีย์

ในขณะที่จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนพยายามที่จะยึดติดและดูดซับสารอาหารจากสภาพแวดล้อมพื้นผิว จุลินทรีย์จะดูดซับสารต้านจุลชีพจากวัตถุที่ได้รับการบำบัดด้วยเช่นกัน จากนั้นสารต้านจุลชีพที่ได้ถูกดูดซับจะมีโอกาสขัดขวางกระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์และป้องกันการยึดติด การอยู่รอด และ/หรือการเจริญเติบโต

Mbns20 Microban Treated Biofilm Comparison Visual mtime20200519090852

วัสดุก่อสร้างต้านจุลินทรีย์ของ Jorakay กับไบโอฟิล์มของเชื้อรา

เทคโนโลยีต้านจุลชีพ Microban® ไม่ได้ป้องกันการเกิดของไบโอฟิล์มของเชื้อราบนผลิตภัณฑ์ Jorakay อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีจะปกป้องพื้นผิวที่ผ่านการบำบัดแล้วจากการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากจุลินทรีย์โดยการชะลอการยึดติด การอยู่รอด และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งหมายความว่าหากไบโอฟิล์มถูกเช็ดออกจากวัตถุที่ผ่านการบำบัดแล้ว พื้นผิวด้านล่างจะยังคงสะอาด สดชื่น และทนทานกว่าพื้นผิวที่ไม่ผ่านการบำบัด

ในขณะที่การบำบัดด้วยสารต้านจุลชีพที่มีอยู่ในตัวไม่สามารถทดแทนการทำความสะอาดและปฏิบัติทางสุขอนามัยตามปกติได้ แต่จะยังคงใช้งานได้ระหว่างการทำความสะอาดแต่ละครั้งเพื่อให้จำนวนจุลินทรีย์บนพื้นผิวที่สัมผัสอยู่คงอยู่ในระดับต่ำ

ท้ายที่สุดแล้ว หากจุลินทรีย์สามารถคงอยู่บนพื้นผิวที่ได้รับการบำบัดด้วยสารต้านจุลินทรีย์และสร้างไบโอฟิล์มขึ้นมา ผลเสียที่เกิดขึ้นจากไบโอฟิล์มเหล่านั้นจะล่าช้าออกไปและมีจำนวนลดลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง Jorakay และวิธีที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งของตนเองและในเชิงพาณิชย์ โปรดติดต่อ Microban วันนี้

นวัตกรรมเพื่อความสุขของคนในครอบครัว

สำรวจวัสดุก่อสร้างต้านจุลชีพที่หลากหลายของ Jorakay บนเว็บไซต์เฉพาะ