สารบัญคำศัพท์ของเชื้อจุลินทรีย์:ประสิทธิภาพของสารต้านเชื้อจุลินทรีย์

มีจุลินทรีย์ไม่กี่ชนิดที่สามารถทนต่อสารต้านจุลินทรีย์ของ Microban® ได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับแบคทีเรีย, รา, ยีสต์ และจุลินทรีย์อื่น ๆที่เทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์ของเราสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดการให้บริการทดสอบ

แบคทีเรียแกรมบวก (Gram-Positive Bacteria)Enterococcus Bacteria mtime20190225200931

เอนเทอโรคอคคัส สายพันธุ์ฟีคาลิสและไฮรี Enterococcus (hirae & faecalis)

ยละเอียด: เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลม พบได้ในดิน อาหาร น้ำและพืช เป็นเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทั้งในชุมชนและในโรงพยาบาล และเป็นเชื้อที่มักฉวยโอกาสก่อให้เกิดความเจ็บป่วย (opportunistic agents)

วิธีการแพร่เชื้อ: การสัมผัสทางตรง, เชื้อที่อยู่ในตัวผู้ป่วยเอง (endogenous), เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการดื้อต่อยาปฏิชีวนะแวนโคมัยซิน (HAI-VRE)

การติดเชื้อที่มักพบ: ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, ติดเชื้อในกระแสเลือด, ติดเชื้อบริเวณบาดแผล, ติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (endocarditis), บาดแผลภายในช่องท้อง/กระดูกเชิงกราน, ติดเชื้อหลังการผ่าตัดในบริเวณที่ผ่าตัด

ภาพแวดล้อมที่พบ: เอนเทอโรคอคคัสอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของคนและสัตว์ รวมถึงในดิน น้ำ พืชผักที่เน่าเสียและน้ำเสีย อาจปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นม และเป็นเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด ติดเชื้อบริเวณบาดแผล ติดเชื้อบริเวณที่ผ่าตัดหลังจากการผ่าตัดและติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: 5 วัน - 4 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้


Listeria monocytogenes mtime20190225200932

ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria monocytogenes)

ยละเอียด: แบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างเป็นท่อน พบได้ในดินและพืชผัก และอาจพบในระบบทางเดินอาหาร เชื้อมักทำให้เกิดการเจ็บป่วยในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

วิธีการแพร่เชื้อ: ทางอาหาร (น้ำนมดิบ, ชีสเนื้อนุ่มหรือ Soft Cheese, ผัก และอาหารพร้อมรับประทาน), ติดต่อจากมารดาสู่ทารก, การสัมผัสโดยตรง, อุปกรณ์เครื่องมือที่มีการปนเปื้อน

ารติดเชื้อที่มักพบ: การติดเชื้อลิสทีเรีย ในระยะปริกำเนิดหรือ perinatal listeriosis (อาจเป็นการติดเชื้อในมดลูก)หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis)ในผู้ใหญ่ การติดเชื้ออาจพัฒนาไปสู่เยื่อหุ้มสมองกับสมองอักเสบ (meningoencephalitis), การติดเชี้อแบคทีเรียในร่างกาย (bacteremia), การติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (endocarditis), และการติดเชื้อเฉพาะที่ (focal infections)

สภาพแวดล้อมที่พบ: มักพบในอาหารแช่เย็น การติดเชื้อลิสเทอริโอซิส (Listeriosis) เป็นการติดเชื้อรุนแรงที่มักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียลิสเทอเรีย โมโนไซโตจีเนส

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: 1 วันถึงหลายเดือน

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้


Staphylococcus aureus mtime20190225200932

สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

รายละเอียด: แบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลมลักษณะเหมือนพวงองุ่น

วิธีการแพร่เชื้อ: เชื้อที่อยู่ในตัวผู้ป่วยเอง (endogenous), การสัมผัสโดยตรง, มือสกปรก,อาหารและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน

การติดเชื้อที่มักพบ: ฝี, ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ(pneumonia), ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema), กระดูกอักเสบติดเชื้อ (osteomyelitis), ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (sepsis), การติดเชี้อแบคทีเรียในร่างกาย (bacteremia), การติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (endocarditis), การติดเชื้อโรคสายพันธุ์ที่ดื้อยาเมธิซิลิน (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus หรือ MRSA) ซึ่งพบบ่อยในโรงพยาบาล, ท้องร่วงเนื่องจากสารพิษ enteroxins, กลุ่มอาการท็อกซิกช็อกหรือการติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน (toxic shock syndrome หรือ TSS)

ภาพแวดล้อมที่พบ: เชื้อ S. aureus มักพบบริเวณรอยพับของผิวที่เปียกชื้น เชื้อจะเจริญเติบโตในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะของมนุษย์เชื้อ S. aureus สามารถแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นได้โดยการสัมผัสโดยตรง หรืออาจแพร่กระจายผ่านวัตถุสิ่งของ (fomites) ที่มีการปนเปื้อน เช่น เสื้อผ้า, ผ้าปูเตียง, อุปกรณ์การแพทย์, อาหาร และพื้นผิวที่ มีการสัมผัสกับอาหาร

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: 7 วัน - 7 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้

แบคทีเรียแกรมลบ (Gram-Negative Bacteria)Campylobacter mtime20190225200930

แคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter)

รายละเอียด: แบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อนทรง V และ S พบในลำไส้พบในสุกร, สัตว์ปีก, นก, แมว และสุนัข

วิธีการแพร่เชื้อ: สัมผัสอุจจาระ ดิน น้ำหรืออาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน, ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การติดเชื้อที่มักพบ: กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ (gastroenteritis), โลหิตเป็นพิษหรือการติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis), เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis), ฝี, การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, เยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis), ตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)

สภาพแวดล้อมที่พบ: เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์มักพบในน้ำระดับผิวดินและน้ำประปา มนุษย์รับเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไปโดยการบริโภคอาหารนมหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระสัตว์ แหล่งของการติดเชื้อมากที่สุดมากจากสัตว์ปีกที่ปนเปื้อน

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: ได้ถึง 6 วัน

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้

เอนเทอโรแบคเตอร์ แอโรจีเนส (Enterobacter aerogenes)

รายละเอียด: แบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน สามารถเจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน พบในลำไส้

วิธีการแพร่เชื้อ: มือสกปรก, อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ปนเปื้อน, จากการบริโภคอาหารและน้ำ, เชื้อที่อยู่ในตัวผู้ป่วยเอง

การติดเชื้อที่มักพบ: ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, ติดเชื้อบริเวณบาดแผล, ติดเชื้อในกระแสเลือด, ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ(pneumonia), เยื่อหุ้มสมองอักเสบในทารกแรกคลอด (neonatal meningitis), ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท (neurologic complications), การติดเชื้อฉวยโอกาส (opportunistic infections) ในคนไข้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ หัตถการที่รุกล้ำหรือการใส่สายสวนบ่อยครั้ง

ภาพแวดล้อมที่พบ: เชื้อเอนเทอโรแบคเตอร์อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของคนและสัตว์ รวมถึงในดิน, น้ำ, พืชผักที่เน่าเสีย และน้ำเสีย อาจพบเป็นสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นม เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด, บริเวณบาดแผล, บริเวณที่ผ่าตัดหลังจากการผ่าตัด และในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: เป็นเชื้อที่ตายยากมาก

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้

Escherichia coli mtime20190225200931

เอสเชอริเชีย โคไล หรืออีโคไล (Escherichia coli หรือ E. coli)

รายละเอียด: แบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน สามารถเจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน สามารถพบเชื้อได้ในลำไส้, ในคนทั่วไป, น้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระ, อ่างเก็บน้ำ, ระบบทางเดินอาหารและ ระบบทางเดินปัสสาวะของเพศหญิง หรือเป็นเชื้อที่มักฉวยโอกาสก่อให้เกิดความเจ็บป่วย (opportunistic agents)

วิธีการแพร่เชื้อ: บริโภคอาหารที่มีอุจจาระที่มีเชื้อแล้วปนเปื้อน (Fecal-oral route), น้ำนมดิบ, ผักและผลไม้ที่ปนเปื้อนอุจจาระของสัตว์เคี้ยวเอื้อง, การติดต่อจากคนสู่คน, การแพร่เชื้อทางของเหลวในการติดเชื้อในทารกแรกเกิดผ่านทางระบบสืบพันธุ์ของมารดา

การติดเชื้อที่มักพบ: การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia), เยื่อหุ้มสมองอักเสบในทารกแรกคลอด (neonatal meningitis), 5 การติดเชื้อหลักในระบบทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วงในทารก (Infantile diarrhea)

สภาพแวดล้อมที่พบ: เชื้ออีโคไล (E. coli) เป็นแบคทีเรียที่ พบมากที่สุดและสำคัญที่สุดที่พบในลำไส้ของสัตว์และมนุษย์ อีกทั้งยังพบในดิน ต้นไม้และพืชที่เน่าเปื่อย การตรวจพบเชื้ออีโคไลเป็นการบ่งบอกว่ามีการปนเปื้อนของอุจจาระ

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: 1.5 ชั่วโมง – 16 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้


Klebsiella pneumoniae mtime20190225200931

เคล็บซีเอลลา นิวโมเนีย (Klebsiella pneumoniae)

รายละเอียด: แบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต (aerobic bacteria) เป็นเชื้อประจำถิ่น หรือ normal flora ในลำไส้และระบบอวัยวะสืบพันธุ์

วิธีการแพร่เชื้อ: การสัมผัสกับแผลที่อวัยวะสืบพันธุ์ เชื้อที่อยู่ในตัวผู้ป่วยเอง

การติดเชื้อที่มักพบ: ปอดติดเชื้อที่เกิดอยู่เพียงส่วนในส่วนหนึ่งของปอด (lobar pneumonia), ฝีในปอด (lung abscess), การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, การติดเชี้อแบคทีเรียในร่างกาย (bacteremia), ลำไส้อักเสบ (enteritis), เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis), การติดเชื้อบริเวณบาดแผล, โรคติดเชื้อเรื้อรังที่จมูกและทางเดินหายใจ (rhinoscleroma)

สภาพแวดล้อมที่พบ: โดยปกติแล้วจะพบในลำไส้ของมนุษย์ (ไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยเมื่ออยู่ในลำไส้) และยังพบในอุจจาระของมนุษย์ ในสถานพยาบาล การติดเชื้อเคล็บซีเอลลามักพบในผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาอาการอื่น ๆ อยู่ อแบคทีเรียเคล็บซีเอลลาสามารถแพร่จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งผ่านการสัมผัส หรือรองลงมาเป็นการปนเปื้อนที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ผู้ป่วยในสถานพยาบาลอาจติดเชื้อเคล็บซีเอลลาจากเครื่องช่วยหายใจ หรือสายสวน (หลอดเลือดดำ) หรือแผล (เกิดจากการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด) ซึ่งอุปกรณ์ทาง การแพทย์เหล่านี้และอาการเจ็บป่วยอาจทำให้เชื้อเคล็บซีเอลลาเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้ เชื้อเคล็บซีเอลลายังมักพบปนเปื้อนในโรงงานผลิตนม

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: 1.5 ชั่วโมง – มากกว่า 30 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้

Pseudomonas aeruginosa mtime20190225200928

ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)


รายละเอียด: พบในลำไส้ เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิต (anaerobic bacteria) กระจายอยู่ทั่วโลกในน้ำ ดินและพืช

วิธีการแพร่เชื้อ: น้ำหรือสารละลายที่ปนเปื้อน อาหาร การสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน

การติดเชื้อที่มักพบ: ติดเชื้อจากชุมชนในบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันปกติ, รูขุมขนอักเสบ (folliculitis) โดยรับเชื้อมาจากสระว่ายน้ำ รางสไลเดอร์ อ่างน้ำวนหรืออ่างน้ำร้อน, ติดเชื้อในหูจากการไปว่ายน้ำ การติดเชื้อที่หูจะรุนแรงยิ่งขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุที่มีกระดูกขมับและฐานกะโหลก อักเสบติดเชื้อ (osteomyelitis), เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis), ติดเชื้อที่ดวงตาเนื่องจากคอนแทคเลนส์, ติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (endocarditis) ในผู้ที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดำ เชื้อนี้ยังเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในสถานพยาบาล นอกจากนี้ เชื้อยังเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, การติดเชื้อที่แผล, เยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis) ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้องแบบถาวร และการติดเชี้อแบคทีเรียในร่างกาย (bacteremia) โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้ เชื้อที่มีฟีโนไทป์ไม่ปกติเป็นโคโลนีเยิ้ม (mucoid) มักพบใน 70-80% ของผู้ป่วยวัยรุ่นที่เป็นซิสติก ไฟโบรซิส (cystic fibrosis)

สภาพแวดล้อมที่พบ: พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม แต่จะสร้างปัญหามากที่สุดในสถานพยาบาล นอกจากนี้ยังพบในสารละลายในน้ำ ท่อน้ำทิ้งในอ่างล้างมือ อุปกรณ์วารีบำบัดและอุปกรณ์ช่วยหายใจ

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: 6 ชั่วโมง – 16 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้


Salmonella mtime20190225200928

ซัลโมเนลลา สายพันธุ์เอนทิริกาและไทฟิมูเรียม Salmonella (enterica & typhimurium)

รายละเอียด: แบคทีเรียแกรมลบรูปแท่ง พบในลำไส้ เจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน

วิธีการแพร่เชื้อ: บริโภคอาหารที่มีอุจจาระที่มีเชื้อแล้วปนเปื้อน (Fecal-oral) ซึ่งอาจมีแหล่งการแพร่เชื้อ เช่น นมที่ปนเปื้อน, น้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ,ไข่, ไอศกรีม, เมอแรงค์, หอย, เนื้อไก่ที่ไม่สุก, ปลาและหมู

การติดเชื้อที่มักพบ: โรคซาลโมเนลโลสิส (salmonellosis), ไข้ไทฟอยด์, ลำไส้อักเสบเล็กน้อย (mild enteritis), อาหารเป็นพิษหรือกระเพาะและลำไส้อักเสบ (gastroenteritis), ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ (rapid fatal septicemia), สารชีวภาพ (bioterrorism agent) กลุ่ม B

สภาพแวดล้อมที่พบ: สามารถพบเชื้อบนพื้นผิวอาหาร การติดเชื้อส่วนใหญ่ในคน เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนอุจจาระสัตว์ เชื้อซัลโมเนลลา สายพันธุ์ไทฟิมูเรียมพบเฉพาะในคน ส่วนเชื้อที่ไม่ใช่สายพันธุ์ไทฟิมูเรียม สามารถพบในเต่าเลี้ยง ไก่ และไข่ดิบ

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: 1 วันสำหรับเชื้อซัลโมเนลลา เอนทิริกา และ 4.2 ปีสำหรับเชื้อซัลโมเนลลา ไทฟิมูเรียม

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้


เชื้อบิดไม่มีตัวชิเกลลา (Shigella dysenteriae)

รายละเอียด: แบคทีเรียแกรมลบรูปแท่ง พบในลำไส้ เจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน

วิธีการแพร่เชื้อ: บริโภคอาหารที่มีอุจจาระที่มีเชื้อแล้วปนเปื้อน (Fecal-oral), ทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน, จากผู้ปรุงอาหาร, ทางเพศสัมพันธ์และการสัมผัส

การติดเชื้อที่มักพบ: โรคบิดชนิดไม่มีตัว (Shigellosis), อุจจาระเป็นมูกหรือปนเลือด (bloody diarrhea) หรือโรคบิด (dysentery), ท้องร่วงแต่ถ่ายไม่ปนเลือด (nonbloody diarrhea), มีไข้, ปวดมวนท้อง (abdominal cramps), ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาการเม็ดเลือดแดงแตก-ยูรีเมีย (hemolytic uremic syndrome หรือ HUS) และโรคข้ออักเสบรีแอคตีบ (Reiter’s disease), สารชีวภาพ (bioterrorism agent) กลุ่ม B

สภาพแวดล้อมที่พบ: เชื้อบิดไม่มีตัวชิเกลลา มักเกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและการบำบัด น้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมากแล้ว คนส่วนใหญ่รับเชื้อเข้าทางปากจากเชื้อที่ติดอยู่ที่มือของตัวเอง และรองมาคือจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: 2 วัน - 5 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้

ราและยีสต์Mbns18 Aspergillus Niger mtime20190225200928

แอสเปอร์จิลลัส ไนเจอร์ (Aspergillus niger)

รายละเอียด: เป็นราที่พบได้ในดิน, ซากต่าง ๆ ตามธรรมชาติ, ระบบควบคุมคุณภาพอากาศ (air handling systems), อากาศทั้งในอาคารและกลางแจ้งและพบได้ทั่วโลก

วิธีการแพร่เชื้อ: การสัมผัส, การบาดเจ็บ, การสูดดม, การทาน

การติดเชื้อที่มักพบ: การติดเชื้อฉวยโอกาส (opportunistic infections), อาการแพ้ต่าง ๆ

สภาพแวดล้อมที่พบ: พบได้ทั่วไปในอากาศและบนพื้นผิวในร้านขายของโบราณ,เรือนกระจก, ซาวน่า ฟาร์ม, โรงสี, บริเวณก่อสร้าง, ร้านดอกไม้และกระท่อมฤดูร้อน

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: สามารถมีชีวิตอยู่ในที่ที่มีเซลลูโลส ความชื้น และอุณหภูมิที่อบอุ่น

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้


Blank 25px mtime20190225200928

ออรีโอแบสิเดียม พูลลูแลน (Aureobasidium pullulans)

รายละเอียด: เป็นราที่คล้ายยีสต์ พบได้ทั่วโลก

วิธีการแพร่เชื้อ: โดยการสัมผัส

ารติดเชื้อที่มักพบ: เป็นการติดเชื้อที่พบได้ยาก เชื้อนี้เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis) หรือโรคปอดจากเครื่องปรับความชื้น (humidifier lung) โดยจะมีอาการหายใจไม่อิ่ม (shortness of breath), ไอ, มีไข้, เชื้อเข้าปอด (chest infiltrates), ปฏิกิริยาการอักเสบเฉียบพลัน (acute inflammatory reaction), ภาวะโลหิตเป็นพิษที่เกิดจากสายสวน (septicemia)

สภาพแวดล้อมที่พบ: เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั่วไปในซากพืช, ดิน, ไม้, สิ่งทอ, และสภาพอากาศในอาคาร

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: สามารถมีชีวิตอยู่ในนานเพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้


Mbns18 Candida Albicans mtime20190225200928

แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans)

รายละเอียด: เป็นยีสต์ พบในระบบทางเดินอาหารปกติและช่องปาก เป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปตามผิวหนังของร่างกาย (skin flora) และพบได้ทั่วโลก

วิธีการแพร่เชื้อ: การสัมผัส เชื้ออยู่ในตัวผู้ป่วยอยู่แล้ว

การติดเชื้อที่มักพบ: เป็นเชื้อที่มักฉวยโอกาสก่อให้เกิดความเจ็บป่วย (opportunistic), การติดเชื้อทางสาย IV และสายกลาง (IV and central line infections), เชื้อราในปาก (thrush), ภาวะช่องคลอดอักเสบ (vaginitis), ติดเชื้อบนผิวหนังและเล็บ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis)

สภาพแวดล้อมที่พบ: เชื้อแคนดิดาเป็นเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลมากที่สุดทั่วโลก ซึ่งสร้างผลกระทบทางการเงินมหาศาล

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: 1-120 วัน และสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานโดยการสร้างไบโอฟิมส์ (biofilms)

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้


Blank 25px mtime20190225200928

คีโตเมียม โกลโบซัม (Chaetomium globosum)

รายละเอียด: เป็นราที่พบได้ในดิน, อากาศ, ซากพืช ในสภาพภูมิอากาศทุกประเภท ตั้งแต่สภาพอากาศที่รุนแรงของเทือกเขาหิมาลัยไปถึงทะเลทราย

วิธีการแพร่เชื้อ: การสัมผัส

การติดเชื้อที่มักพบ: เป็นสารปนเปื้อ, ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า (cutaneous infections), ฝีในสมอง (brain abscesses), เยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis)

สภาพแวดล้อมที่พบ: มักพบในอาคารไม้ชื้นในอเมริกาเหนือและยุโรป และอาจพบบนกระเบื้องเปียก

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: สามารถมีชีวิตอยู่ในที่ที่มีเซลลูโลส ความชื้น และอุณหภูมิที่อบอุ่น

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้

Mbns18 Penicillium mtime20190225200929

สปีชีย์เพนนิซิเลียม (Penicillium)

รายละเอียด: เป็นทั้งรา (ที่อุณหภูมิห้อง) และยีสต์ (ที่อุณหภูมิของร่างกาย) สามารถพบได้ในดิน ส่วนต่าง ๆ ของพืช อากาศในอาคาร พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน มีมากกว่า 30 สปีชีย์

วิธีการแพร่เชื้อ: การสัมผัสทั่วไป การสัมผัสดิน การบาดเจ็บ การสูดดม

การติดเชื้อที่มักพบ: กระจกตาอักเสบ(keratitis), การติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (endocarditis), การติดเชื้อในปอดและผิวหนัง

สภาพแวดล้อมที่พบ: สปีชีย์ของเพนิซิเลียมเป็นเชื้อราในดินที่พบได้ทั่วไป ชอบสภาพอากาศเย็นและอุณหภูมิปานกลาง มักจะพบในที่ที่มีอินทรียวัตถุ และเป็นสาเหตุหลักของการเน่าเสียของอาหาร สปีชีย์เพนนิซิเลียมมีอยู่ในอากาศและฝุ่นละอองในสภาพแวดล้อมในร่ม เช่น บ้านและอาคารสาธารณะ ราชนิดนี้สามารถเข้ามาในอาคารบ้านเรือนจากภายนอก และเติบโตอยู่ในอาคารโดยอาศัยสิ่งปลูกสร้างหรือดินสำหรับเป็นแหล่งอาหารในการเจริญเติบโต เพนนิซิเลียมสามารถเจริญเติบโตภายในอาคารได้แม้ว่าความชื้นสัมพัทธ์จะต่ำ ตราบที่มีความชื้นเพียงพอบนพื้นผิวที่เชื้อเกาะอยู่ การศึกษาในประเทศอังกฤษระบุว่า สปอร์ของแอสเปอร์จิลลัส (Aspergillus) และเพนนิซิเลียม (Penicillium) พบมากที่สุดในตัวอาคารที่อยู่อาศัย และพบในปริมาณที่มากกว่าภายนอก เพนนิซิเลียมยังสามารถเจริญเติบโตบน แผ่นฝ้าเพดานได้ด้วย (ถ้าความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 85% และปริมาณความชื้นของแผ่นฝ้าเพดานมากกว่า 2.2%)

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: สามารถมีชีวิตอยู่ในที่ที่มีเซลลูโลส ความชื้น และอุณหภูมิที่อบอุ่น

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้

Blank 25px mtime20190225200928

เไตรโคเดอร์มา (Trichoderma)

รายละเอียด: เป็นราที่พบได้ในดินและส่วนต่าง ๆ ของพืช ชอบสภาพอากาศที่อุณหภูมิปานกลาง

วิธีการแพร่เชื้อ: การสูดดม

การติดเชื้อที่มักพบ: การติดเชื้อในปอด

สภาพแวดล้อมที่พบ: พบได้ทั่วโลกในดินและอินทรียวัตถุที่กำลังเน่าเปื่อย

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: สามารถมีชีวิตอยู่ในนานเพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้

เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะMbns18 MRSA mtime20190225200928

เชื้อแบคทีเรียสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส ดื้อยาเมธิซิลิน (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus หรือ MRSA)

ดูรายละเอียดที่ สตาฟิโลคอคคัส ออเรียส

Mbns18 VRE mtime20190225200927

เชื้อแบคทีเรียเอนเทอโรคอคคัสดื้อยาแวนโคไมซิน (Vancomycin-resistant Enterococcus หรือ VRE)

ดูรายละเอียดที่ เอนเทอโรคอคคัส

จุลินทรีย์ชนิดพิเศษอื่น ๆMbns18 Algae mtime20190225200928

สาหร่าย (algae)

อาการของการติดเชื้อ: สาหร่ายหลายชนิดสามารถออกดอกได้ ดอกสาหร่ายน้ำจืดที่เป็นอันตรายสามารถผลิตสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น มนุษย์ สุนัข และปศุสัตว์

สภาพแวดล้อมที่พบ: สาหร่ายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตในน้ำที่มีความหลากหลายและสามารถสังเคราะห์แสงได้ คนทั่วไปจะคุ้นเคยกับสาหร่ายบางชนิดกันดี เช่น สาหร่ายทะเล (สาหร่ายเคลป์หรือแพลงก์ตอนพืช), สาหร่ายรวมตัวกันลอย เป็นแพตามผิวน้ำมีลักษณะเป็นเมือก ๆ หรือพอนด์สคัม (pond scum), ดอกสาหร่ายในทะเลสาบ สาหร่ายส่งผลกระทบต่อลักษณะของน้ำได้สองวิธี คือ (1) สาหร่ายสามารถเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส และ(2) ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด สามารถผลิตสารพิษที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงเฉียบพลัน และก่อให้เกิดโรคมะเร็งในที่สุด

ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวแข็ง: ดอกสาหร่ายที่เป็นอันตรายจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตราบเท่าที่สภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวย เช่น สภาพแวดล้อมอบอุ่น มีแสงแดดและกระแสน้ำไหลช้า ดอกสาหร่ายอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน และบอกได้ยากว่าจะหมดไปเมื่อไหร่

ถูกยับยั้งได้โดยเทคโนโลยีของ Microban®: ได้


หากคุณสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์ของ Microban โปรดติดต่อทีมงานมากประสบการณ์ของเราวันนี้

เรามีตัวแทนอยู่ทั่วโลกที่สามารถช่วยแนะนำโซลูชั่นนวัตกรรมต้านจุลินทรีย์ที่ตรงตามความต้องการของคุณได้