สงสัยหรือไม่ว่าสารต้านจุลชีพของ Microban ช่วยเรื่องอะไร ?

มีจุลินทรีย์ไม่กี่ชนิดที่สามารถทนต่อสารต้านจุลินทรีย์ของ Microban® ได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับแบคทีเรีย, รา, ยีสต์ และจุลินทรีย์อื่น ๆที่เทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์ของเราสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดการให้บริการทดสอบ

แบคทีเรียแกรมบวก

แบคทีเรียแกรมลบ

ราและยีสต์

เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ

จุลินทรีย์ชนิดพิเศษอื่น ๆ