รายชื่อจุลินทรีย์และแบคทีเรีย: ประสิทธิภาพการต้านจุลชีพ

มีจุลชีพไม่กี่ชนิดที่สามารถหลบหนีจากผลกระทบของ Microban® เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์และจุลินทรีย์อื่น ๆ ที่เทคโนโลยีต้านจุลชีพของเราได้รับการทดสอบเรียบร้อยแล้ว

สำรวจบริการทดสอบ

เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก (Gram-Positive Bacteria)Enterococcus Bacteria mtime20190225200931

เชื้อเอนเทอโรคอคคัส (Enterococcus) ชนิด (E faecalis และ E.hirae)

คำอธิบาย: เชื้อคอคไคแกรมบวก; เป็นตัวแทนของเชื้อที่อยู่ภายนอกที่ฉวยโอกาสซึ่งพบได้ในดิน อาหาร น้ำ และพืช ที่เกี่ยวข้องกับทั้งการติดเชื้อในชุมชนและจากโรงพยาบาล ซึ่งเป็นเชื้อฉวยโอกาส

รูปแบบการแพร่เชื้อ: เชื้อติดต่อได้โดยตรงด้วย กการสัมผัสจากเชื้อที่ยู่ภายนอกร่างกายได้แก่เชื้อ HAI-VRE

การติดเชื้อทั่วไป: การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, การติดเชื้อในกระแสเลือด, การติดเชื้อที่แผล, ภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบ, การติดเชื้อของบาดแผลจากการผ่าตัด แผลภายในช่องท้อง/แผลในอุ้งเชิงกราน

สภาพแวดล้อม: เชื้อเอนเทอโรแบคเตอร์ (Enterobacters) อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของคนและสัตว์รวมถึงในดิน, น้ำ, พืชผักที่เน่าเสียและน้ำเน่า สิ่งปฏิกูล มันเป็นสารปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งการติดเชื้อในเลือด บาดแผล แผลผ่าตัดและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: 5 วัน - 4 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Listeria monocytogenes mtime20190225200932

ลิสเทอเรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria monocytogenes)

คำอธิบาย: เป็นเชื้อแกรมบวกที่มีรูปทรงเป็นแท่ง มักพบได้ในดินและพืชผักซึ่งอาจมีการสร้างรกรากอยู่ในเรื่องระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะทำให้หญิงตั้งครรภ์เกิดการเจ็บป่วยและเป็นอันตรายแก่ชีวิตทารกแรกเกิด ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

รูปแบบการแพร่เชื้อ: การแพร่เชื้อที่ติดต่อได้จากอาหาร (น้ำนมดิบ, ชีสเนื้อนุ่ม, ผักและอาหารพร้อมรับประทานจำพวกเนื้อสัตว์ ), การติดเชื้อเมื่อแรกเกิด (ปริกำเนิด), จากการสัมผัสโดยตรงและอุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อน

การติดเชื้อทั่วไป: Perinatal listeriosis ในระยะแรกเกิด (อาจจะมีการติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์) หรือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ใหญ่อาจมีการพัฒนาการติดเชื้อไปสู่ภาวะเยื่อหุ้มสมองกับสมองอักเสบ (meningoencephalitis), ภาวะโลหิตเป็นพิษจาการติดเชื้อแบคทีเรียในเลือด (bacteremia), เยื่อบุหัวใจอักเสบ (endocarditis) และการติดเชื้อเฉพาะที่ (focal infections)

สภาพแวดล้อม: ที่มักพบในอาหารแช่เย็น ลิสเทอริโอซิส (Listeriosis) เป็นการติดเชื้อที่รุนแรงที่มักจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของอาหารที่มีแบคทีเรียเชื้อลิสเทอเรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria monocytogenes)

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: 1 วัน - เดือน

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Staphylococcus aureus mtime20190225200932

เชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส (Staphylococcus Aureus)

คำอธิบาย: เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกคอคไคในกลุ่มที่มีรูปร่างคล้ายกับองุ่น

รูปแบบการแพร่เชื้อ: ภายนอก, ติดต่อโดยตรง, มือที่ไม่ล้าง, อาหารและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน

การติดเชื้อทั่วไป: การอักเสบ; โรคปอดอักเสบ; ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (empyema); กระดูกอักเสบติดเชื้อ (osteomyelitis)ม โลหิตเป็นพิษ/การติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis); โลหิตเป็นพิษจากการมีแบคทีเรียอยู่ในกระแสเลือด(bacteremia); เยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ (endocarditis); การอักเสบจากการติดเชื้อโรคสายพันธุ์ที่มีความต้านทานยาปฏิชีวนะ Methicillin (MRSA) ซึ่งโดยทั่วไปจะพบในโรงพยาบาล ภาวะเอนเทอโรทอกซิน (enteroxins) ที่แบคทีเรียสร้างสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และกลุ่มอาการช็อกเฉียบพลันจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (toxic shock syndrome, TSS)

สภาพแวดล้อม: เชื้อเอส.ออเรียส (S. aureus) โดยทั่วไปจะพบบนบริเวณรอยพับของผิวที่เปียกชื้น มันเจริญเติบโตขึ้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะของมนุษย์ได้ เชื้อเอส. ออเรียส (S. aureus) </556>เป็นเชื้อที่ติดต่อกันได้โดยตรงระหว่างบุคคลสู่บุคคลเช่นเดียวกับติดต่อกันจากไรฝุ่น (Fomites) เช่น มีการปนเปื้อนของเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารและพื้นผิวที่มีการสัมผัสกับอาหาร

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: 7 วัน - 7 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram-Negative Bacteria)Campylobacter mtime20190225200930

เชื้อแคมพิโลแบคเตอร์ (Campylobacter)

คำอธิบาย: เชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่มีแกนรูปตัว V&S มักพบในการติดเชื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและลำไส้ พบในหมู สัตว์ปีก นก แมวและสุนัข

รูปแบบการแพร่เชื้อ: สัมผัสกับอุจจาระที่ปนเปื้อน ดิน น้ำและอาหาร ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การติดเชื้อทั่วไป: กระเพาะและลำไส้อักเสบ, แบคทีเรีย, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ฝี, การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, เยื่อบุช่องท้อง, ตับอ่อนอักเสบ

สภาพแวดล้อม: แคมพิโลแบคเตอร์ (Campylobacters) บ่อยครั้งที่มักจะถูกแยกออกจากน้ำระดับผิวดินและแหล่งน้ำ

มนุษย์ได้รับแบคทีเรียโดยการบริโภคอาหารนมหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระสัตว์ แหล่งที่พบมากที่สุดของการติดเชื้อคือสัตว์ปีกที่ปนเปื้อน

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: ถึง 6 วัน

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


เชื้ออนเทอโรแบคเตอร์ แอโรจิเนส (Enterobacter aerogenese)

คำอธิบาย: แกรมลบม แท่งแบบไม่ใช้ออกซิเจน, เกี่ยวกับลำไส้

รูปแบบการแพร่เชื้อ: มือที่ไม่ได้ล้าง อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ปนเปื้อน บริโภคทั่วไปในอาหารและน้ำ ภายนอก

การติดเชื้อทั่วไป: การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, แผล, การติดเชื้อในกระแสเลือด, ปอดบวม, เยื่อหุ้มสมองอักเสบในทารกแรกเกิด, ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท, การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยที่สัมผัสกับยาปฏิชีวนะบ่อยครั้ง, ขั้นตอนการสอดใส่วัตถุในร่างกายและการสวน

สภาพแวดล้อม: เชื้อเอนเทอโรแบคเตอร์ (Enterobacters) อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของคนและสัตว์รวมถึงในดิน, น้ำ, พืชผักที่เน่าเสียและน้ำเน่า สิ่งปฏิกูล มันเป็นสารปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งการติดเชื้อในเลือดที่ได้จากโรงพยาบาล บาดแผล แผลผ่าตัดและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: มีความต้านทานสูง

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Escherichia coli mtime20190225200931

เชื้อเอชเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli หรืออีโคไล (E. coli))

คำอธิบาย: แกรมลบ, แท่งแบบไม่ใช้ออกซิเจน, ลำไส้, แพร่หลายในมนุษย์, การปรากฏตัวของน้ำในการพิจารณาการปนเปื้อนของอุจจาระ, ทางเดินอาหารส่วนบน และระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง, เชื้อก่อโรคฉวยโอกาส

รูปแบบการแพร่เชื้อ: ทางอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค, น้ำนมดิบ ผักและผลไม้ที่ปนเปื้อนกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง, การติดต่อจากคนสู่คน, การแพร่เชื้อทางน้ำจากทารกแรกเกิดผ่านทางอวัยวะเพศของมารดา

การติดเชื้อทั่วไป: การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ภาวะโลหิตเป็นพิษ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบในทารกแรกเกิด, 5 การติดเชื้อทางเดินอาหารส่วนบนที่สำคัญรวมถึงโรคท้องร่วงในวัยแรกเกิด

สภาพแวดล้อม: อีโคไล (E. coli) เป็นแบคทีเรียที่พบมากที่สุดและสำคัญที่สุดที่พบในลำไส้ของสัตว์มนุษย์ในดินและบนพืชและพืชที่เน่าเปื่อย การมีอยู่ของมันบ่งบอกถึงการปนเปื้อนของอุจจาระในสิ่งแวดล้อม

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: 1.5 ชั่วโมง - 16 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Klebsiella pneumoniae mtime20190225200931

เชื้อเครบซีลลา นิวโมนิอี (Klebsiella Pneumoniae)

คำอธิบาย: แอโรบิกแกรมลบ, ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ในลำไส้ทั่วไป

รูปแบบการแพร่เชื้อ: การสัมผัสกับแผลที่อวัยวะสืบพันธุ์, ภายในตัว

การติดเชื้อทั่วไป:โรคปอดบวมเฉพาะกลีบ (Lobar pneumonia) , ปอดอักเสบ, การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, เลือดเป็นพิษจาการติดเชื้อแบคทีเรีย, ภาวะลำไส้อักเสบ (enteritis) และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, การติดเชื้อที่แผล, โรคปอดบวมการติดเชื้อ (rhinoscleroma)

สภาพแวดล้อม: โดยปกติแล้วจะพบในลำไส้ของมนุษย์ที่นี่จะไม่ทำให้เกิดโรค) ยังพบในอุจจาระของมนุษย์ (อุจจาระ) ในการดูแลสุขภาพ การติดเชื้อเครบซีลลา (Klebsiella) มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาสำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ เชื้อเครบซีลลา (Klebsiella) แบคทีเรียสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสระหว่างบุคคลหรือโดยทั่วไปน้อยกว่าจากการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยในสถานพยาบาลอาจได้รับการสัมผัส เชื้อเครบซีลลา (Klebsiella) เมื่อพวกเขาได้เครื่องช่วยหายใจ (เครื่องช่วยหายใจ) หรือมีสายสวน (หลอดเลือดดำ) หรือแผล (เกิดจากการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด) น่าเสียดายเครื่องมือและเงื่อนไขทางการแพทย์เหล่านี้อาจทำให้เชื้อเครบซีลลา (Klebsiella) เข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดการติดเชื้อ เชื้อเครบซีลลา (Klebsiella) เป็นสารปนเปื้อนทั่วไปในโรงงานผลิตนม

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: 2 ชั่วโมง - > 30 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Pseudomonas aeruginosa mtime20190225200928

เชื้อซูโดโมแนส ออรูจิโนซ่า (Pseudomonas Aeruginosa)

คำอธิบาย: ลำไส้, แกรมลบแอโรบิก, กระจายทั่วโลกในน้ำ ดิน พืช

รูปแบบการแพร่เชื้อ: น้ำที่ปนเปื้อน, สารละลาย, อาหาร, การสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน

การติดเชื้อทั่วไป: การติดเชื้อในชุมชนได้มาจากการไม่ติดเชื้อ, รูขุมขนอักเสบที่ได้มาในสระว่ายน้ำ, สไลเดอร์, อ่างน้ำวนและอ่างน้ำร้อน, หูของนักว่ายน้ำ, การติดเชื้อที่หูอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุที่มีกระดูกขมับและกระดูกกะโหลกอักเสบ, อาการไขสันหลังอักเสบ, การติดเชื้อที่ดวงตาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอนแทคเลนส์, เยื่อบุหัวใจอักเสบในผู้ใช้ยาทางหลอดเลือดดำ, สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ, UTI, การติดเชื้อที่แผล, เยื่อบุช่องท้องอักเสบในผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องเรื้อรัง และแบคทีเรียในเลือดโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้, ฟีโนไทป์ "mucoid" ที่ผิดปกติติดเชื้อเรื้อรัง 70-80% ของวัยรุ่นที่ป่วยโรคซิสติก ไฟโบรซิส

สภาพแวดล้อม: แพร่หลายในสิ่งแวดล้อม แต่มีปัญหามากที่สุดในสภาพแวดล้อมการบริการดูแลสุขภาพ พบได้ในสารละลายน้ำ, ตัวดักจับในอ่าง, อุปกรณ์วารีบำบัดและอุปกรณ์ช่วยหายใจ

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: 6 ชั่วโมง - 16 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Salmonella mtime20190225200928

ซาลโมเนลลา (salmonella) (enterica & typhimurium)

คำอธิบาย: เป็นเชื้อแกรมลบในระบบทางเดินอาหาร

รูปแบบการแพร่เชื้อ: ติดต่อทางอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค, แหล่งรวม: นมที่ปนเปื้อน, น้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ไข่, ไอศกรีม, เมอแรงค์, หอย, ไก่, ไก่สุก, ปลาและหมู

การติดเชื้อทั่วไป: ภาวะซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis), ไข้ไทฟอยด์, ลำไส้อักเสบเล็กน้อย, อาหารเป็นพิษหรือกระเพาะและลำไส้อักเสบ, ภาวะโลหิตเป็นพิษร้ายแรงอย่างรวดเร็ว, ตัวแทนการแพร่กระจายทางชีวภาพประเภท B

สภาพแวดล้อม: พื้นผิวในสภาพแวดล้อมอาหารที่มีการติดเชื้อส่วนใหญ่ในมนุษย์ที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนอุจจาระสัตว์, เชื้อ S. typhi พบเฉพาะในมนุษย์, แบบไม่ใช่เชื้อ typhi พบในเต่าเลี้ยง ไก่และไข่ดิบ

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง:เชื้อ Salmonella enterica, 1 วัน, เชื้อ Salmonella typhimurium, 6 ชั่วโมง - 4.2 ปี

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


โรคบิดชิเกลลา(Shigella Dysenteriae

คำอธิบาย: เป็นเชื้อแกรมลบในระบบทางเดินอาหาร

รูปแบบการแพร่เชื้อ: ติดต่อทางอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค, การย่อยน้ำและอาหารที่ปนเปื้อน, การจัดการด้านอาหาร, การถ่ายทอดทางเพศสัมพันธ์, การสัมผัส

การติดเชื้อทั่วไป: ปวดบิดท้อง, ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้รวมถึงกลุ่มอาการเม็ดเลือดแดงแตก-ยูรีเมีย (HUS) และโรคไรเตอร์, ตัวแทนการแพร่กระจายเชื้อทางชีวภาพประเภท B

สภาพแวดล้อม: โรคบิดชิเกลลา (Shigella) ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดีและการบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ คนส่วนใหญ่ติดเชื้อโดยการเอาแบคทีเรียเข้าปากทางมือของพวกเขาเองและรองมาคือจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: 2 วัน - 5 เดือน

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


ราและยีสต์Mbns18 Aspergillus Niger mtime20190225200928

เชื้อราแอสเปอร์จิลลัสไนเจอร์ (Aspergillus Niger)

คำอธิบาย: รา, พบในดินเศษตามธรรมชาติระบบการจัดการอากาศอากาศในร่มและกลางแจ้ง ทั่วโลก

รูปแบบการแพร่เชื้อ: การสัมผัส, บาดเจ็บ; การสูดดม, การนำเข้าไปในร่างกาย

การติดเชื้อทั่วไป: การติดเชื้อฉวยโอกาส, อาการแพ้

สภาพแวดล้อม: พบได้ทั่วไปในอากาศและบนพื้นผิวในร้านขายของโบราณ เรือนกระจก ซาวน่า ฟาร์ม โรงสี พื้นที่ก่อสร้าง ร้านดอกไม้ และกระท่อมฤดูร้อน

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: จะรอดชีวิตในที่ที่มีเซลลูโลส ความชื้น และอุณหภูมิที่อบอุ่น

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Blank 25px mtime20190225200928

Aureobasidium pullulans

คำอธิบาย: ราคล้ายยีสต์, ทั่วโลก

รูปแบบการแพร่เชื้อ: ติดต่อ

การติดเชื้อทั่วไป: การติดเชื้อที่พบได้ยาก, ปอดอักเสบจากภูมิไวเกินหรือ "ปอดชื้น" แสดงออกด้วยการหายใจถี่, ไอ, มีไข้, การแทรกซึมของหน้าอกและปฏิกิริยาการอักเสบเฉียบพลัน, ภาวะโลหิตเป็นพิษที่เกิดจากสายสวนเข้าปอด

สภาพแวดล้อม: สิ่งมีชีวิตแพร่หลายพบในซากพืช ดิน ไม้สิ่งทอ และสภาพอากาศในร่ม

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: สามารถอยู่รอดได้เป็นระยะเวลานานเพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Mbns18 Candida Albicans mtime20190225200928

โรคบิดไม่มีตัว (Candida albicans)

คำอธิบาย: ยีสต์, ระบบทางเดินอาหารปกติ, ช่องปาก, ผิวพืช, ทั่วโลก

รูปแบบการแพร่เชื้อ: การสัมผัส, ภายนอก

การติดเชื้อทั่วไป: ฉวยโอกาส, การติดเชื้อ IV และส่วนกลาง, ภาวะเชื้อรา, ช่องคลอดอักเสบ; โรคผิวหนังและเล็บ, อาการไขสันหลังอักเสบ

สภาพแวดล้อม: โรคบิดไม่มีตัวเป็นเชื้อที่มีมากที่สุดในโรงพยาบาลทั่วโลกซึ่งนำไปสู่ผลกระทบทางการเงินที่มหาศาล

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: 1-120 วันสามารถคงอยู่เป็นระยะเวลานานเนื่องจากการก่อตัวของฟิล์มชีวภาพ

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Blank 25px mtime20190225200928

เชื้อคีโตเมียมโกลโบซัม (Chaetomium globosum)

คำอธิบาย: รา พบได้ในดินอากาศเศษซากพืช ภูมิอากาศทุกประเภทตั้งแต่สุดขั้วของเทือกเขาหิมาลัยไปจนถึงทะเลทราย

รูปแบบการแพร่เชื้อ: ติดต่อ

การติดเชื้อทั่วไป: สารปนเปื้อน, การติดเชื้อทางผิวหนัง, ฝีในสมอง, เยื่อบุช่องท้องอักเสบ

สภาพแวดล้อม: พบได้ทั่วไปในอาคารไม้ชื้นทั่วอเมริกาเหนือและยุโรป พบได้บนกระเบื้องเปียกอีกด้วย

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: จะรอดชีวิตในที่ที่มีเซลลูโลส ความชื้น และอุณหภูมิที่อบอุ่น

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Mbns18 Penicillium mtime20190225200929

สปีชีย์เพนิซิเลียม (Penicillium)

คำอธิบาย: รา (อุณหภูมิห้อง) และระยะยีสต์ (อุณหภูมิของร่างกาย), พบได้ในดิน, วัสดุจากพืช, อากาศในร่ม, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน กว่า 30 ชนิด

รูปแบบการแพร่เชื้อ: การสัมผัส, การสัมผัสดิน, การบาดเจ็บ; การสูดดม

การติดเชื้อทั่วไป: กระจกตาอักเสบ, เยื่อบุหัวใจอักเสบ, การติดเชื้อในปอดและผิวหนัง

สภาพแวดล้อม: สปีชีย์เพนิซิเลียม (Penicillium) เป็นราในดินที่ชอบภูมิอากาศที่เย็นและปานกลางโดยทั่วไปจะมีอยู่ทุกที่ที่มีสารอินทรีย์ เป็นสาเหตุหลักของการเน่าเสียของอาหาร สปีชีย์เพนิซิเลียม (Penicillium) มีอยู่ในอากาศและฝุ่นละอองจากสภาพแวดล้อมในร่ม เช่น บ้านและอาคารสาธารณะ เชื้อราสามารถเคลื่อนย้ายจากภายนอกอาคารและเติบโตอยู่ในอาคารโดยใช้วัสดุก่อสร้างหรือดินสะสมเพื่อรับสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต การเติบโตของเพนิซิเลียม (Penicillium) ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในอาคารแม้ว่าความชื้นสัมพัทธ์จะต่ำ ตราบใดที่มีความชื้นเพียงพอบนพื้นผิวที่กำหนด การศึกษาของอังกฤษระบุว่า ประเภทสปอร์แอสเปอร์จิลลัส (Aspergillus) - และ เพนิซิเลียม (Penicillium) เป็นที่แพร่กระจายมากที่สุดในอากาศในร่มในที่อยู่อาศัยและเกินระดับกลางแจ้ง แม้แต่เพดานก็สามารถช่วยการเจริญเติบโตของเชื้อเพนิซิเลียม (Penicillium) (ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ 85% และความชื้นของกระเบื้องมากกว่า 2.2%)

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: จะรอดชีวิตในที่ที่มีเซลลูโลส ความชื้น และอุณหภูมิที่อบอุ่น

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Blank 25px mtime20190225200928

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma)

คำอธิบาย: รา, พบได้ในดิน, วัสดุจากพืช, ชอบภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิปานกลาง

รูปแบบการแพร่เชื้อ: สูดดม

การติดเชื้อทั่วไป: การติดเชื้อในปอด

สภาพแวดล้อม: เกิดขึ้นทั่วโลกในดินและสลายอินทรียวัตถุ

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: สามารถอยู่รอดได้เป็นระยะเวลานานเพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะMbns18 MRSA mtime20190225200928

เชื้อดื้อยาเมธิซิลิน (Methicillin) สแตปฟิโลคอคคัสออเรียส (Staphylococcus Aureus) (MRSA)

ดู เชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส (Staphylococcus Aureus)

Mbns18 VRE mtime20190225200927

เชื้อดื้อยาแวนโคมัยซิน (Vancomycin) เชื้อเอนเทอโรคอคคัส (Enterococcus) (VRE)

ดู เชื้อเอนเทอโรคอคคัส (Enterococcus)

พิเศษMbns18 Algae mtime20190225200928

ตะไคร่

อาการของการติดเชื้อ: ตะไคร่หลายประเภทอาจมีดอก ดอกสาหร่ายน้ำจืดที่เป็นอันตรายมีความสามารถในการผลิตสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น มนุษย์ สุนัข และปศุสัตว์

สภาพแวดล้อม: สาหร่ายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตในน้ำที่มีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสง คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับสาหร่ายบางชนิด เช่น สาหร่าย (เช่น สาหร่ายทะเลหรือแพลงก์ตอนพืช), สาหร่ายตะกอนลอยหรือดอกสาหร่ายในทะเลสาบ สาหร่ายสามารถส่งผลกระทบต่อลักษณะของน้ำในสองวิธี: (1) สาหร่ายสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส และ (2) ไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดสามารถผลิตสารพิษที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงเป็นผลเฉียบพลันและโรคมะเร็งในที่สุด

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: ดอกสาหร่ายที่เป็นอันตรายจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่มีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยรวมถึงความอบอุ่น แสงแดด และอัตราการไหลต่ำ ดอกจะสามารถอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนและเป็นการยากที่จะคาดการณ์ว่าจะหลุดเมื่อใด

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Mbns18 Bed Bugs mtime20190225200928

ตัวเรือด (Bed Bugs)

อาการของโรค: การกัดบนผิวหนังเป็นตัวบ่งชี้ที่แย่ของการแพร่กระจายตัวเรือด ตัวเรือดกัดอาจดูเหมือนแมลงกัดต่อยอื่น ๆ (เช่น ยุงหรือไรอ่อน), ผื่น (เช่น กลากหรือการติดเชื้อรา) หรือแม้แต่ลมพิษ บางคนไม่ตอบสนองต่อการกัดของตัวเรือดเลย

สภาพแวดล้อม: ตัวเรือดชอบซ่อนตัวในรอยร้าวและรอยแยกเล็ก ๆ ใกล้กับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ มันอาจพบได้หลังพื้นกระดาน, วอลล์เปเปอร์, เบาะและในรอยแยกเฟอร์นิเจอร์

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: เมื่ออยู่ในสภาพที่อบอุ่น ตัวเรือดมักจะพยายามกินอาหารเป็นระยะ ตัวเรือดวัยผู้ใหญ่สามารถอยู่รอดได้ประมาณห้าเดือนโดยไม่ต้องกินเลือด

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


Mbns18 Dust Mites mtime20190225200929

ไรฝุ่น (Dust Mites)

อาการของโรค: ไรฝุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มีความเกี่ยวข้องกับแมงมุมและอาศัยอยู่บนที่นอน, อุปกรณ์ปูเตียง, เฟอร์นิเจอร์ที่บุด้วยเบาะนวม, พรมและผ้าม่าน

สภาพแวดล้อม: ไรฝุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มีความเกี่ยวข้องกับแมงมุมและอาศัยอยู่บนที่นอน, อุปกรณ์ปูเตียง, เฟอร์นิเจอร์ที่บุด้วยเบาะนวม, พรมและผ้าม่าน มันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่กินเศษผิวของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงที่หลั่งออกมาทุกวันและพวกมันเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้น

เวลาการมีชีวิตรอดบนพื้นผิวที่แข็ง: ไรฝุ่นโตเต็มวัยมีชีวิตอยู่ประมาณหนึ่งเดือน และตัวไรฝุ่นตัวเมียมีชีวิตอยู่ประมาณ 8 ถึง 10 สัปดาห์

ถูกยับยั้งได้โดย Microban®: ใช่


หากคุณมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยเทคโนโลยีต้านจุลชีพ Microban ให้ติดต่อสมาชิกของทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราวันนี้ เรามีตัวแทนทั่วทุกมุมโลกที่สามารถส่งมอบยาต้านจุลชีพนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของคุณโดยตรง