การป้องกันผลิตภัณฑ์ต้านแบคทีเรียสำหรับธุรกิจบริการอาหาร

เทคโนโลยี Microban® สำหรับสภาพแวดล้อมการให้บริการด้านอาหารที่มีการปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสกับอาหารโดยตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยของอาหารและการป้องกันการเจ็บป่วยจากอาหาร

ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอาหารและการปกป้องด้วยผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ

การเรียกคืนอาหาร ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงของเรา ถึงแม้กฎระเบียบจะขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่สุขอนามัยในอุตสาหกรรมก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงอยู่ตลอด

การผสมผสานเทคโนโลยีต้านจุลชีพเข้าในตัวผลิตภัณฑ์แบบบิวท์อิน (built-in antimicrobial technology) สำหรับพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารทำให้วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการอาหารสามารถคงรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดยิ่งกว่าสำหรับการจัดเก็บรักษา การจัดส่ง กระบวนการในการตระเตรียมและการให้บริการอาหารสำหรับคนและสัตว์บริโภค ผลิตภัณฑ์สำหรับการให้บริการด้านอาหารที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มด้วยเทคโนโลยีของ Microban นั้นจะมีการเพิ่มของชั้นในการปกป้องเพื่อต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งออกทิ์ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งสัปดาห์ไปตลอดอายุขัยการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีเหล่านี้ส่งผลให้ลดแบคทีเรียบนพื้นผิวสัมผัสกับอาหารได้มากถึง 99.9% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสียประสิทธิภาพที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอาหาร

หากคุณผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการด้านอาหาร โปรดติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการแบบครบวงจรของเราในความร่วมมือการเพื่อต้านจุลินทรีย์ซึ่งสามารถนำพาผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่อีกระดับ

พื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร: พื้นที่เพาะพันธุ์สำหรับแบคทีเรีย

การมีแบคทีเรียในพื้นที่บริการความสะดวกในกระบวนการการแปรรูปอาหารคือตัวเร่งที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและอาหารเน่าเสียได้ก่อนกำหนด โดยธรรมชาติของสภาวะแวดล้อมของสถานให้บริการด้านอาหารและพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารจะมีความพร้อมสำหรับการปนเปื้อนได้จากเชื้อแบคทีเรียที่มีในสภาพแวดล้อมจากการสัมผัสกับผู้คนและจากเศษอาหารที่ตกค้าง การนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลาย ความชื้นและการไม่ยึดติดกับมาตรฐานการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้ออาจทำให้สภาพเหล่านี้แย่ลง

ขณะที่กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารอยู่ออกกฎควบคุมการปนเปื้อน มีมนุษย์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่หมดอายุที่ส่งผลให้พื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารแม้มองดูแล้วว่าสะอาดด้วยสายตา แต่ซ่อนแบคทีเรียที่เป็นอันตราย การบูรณาการเทคโนโลยีต้านจุลชีพอาจเป็นส่วนสำคัญของวิธีการของระบบในการบำรุงรักษาพื้นผิวให้สะอาดขึ้นเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากอาหาร

Mbns18 Food Contact Surfaces Kitchen Bacteria

สารต้นจุลชีพที่ได้รับอนุมัติที่สัมผัสกับอาหารและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหาร

ในขณะการใช้งานเทคโนโลยีต้านจุลชีพแบบมีอยู่ในตัวใส่เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สัมผัสกับอาหารนับว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับการอุตสาหกรรม ข้อจำกัดตามกฎระเบียบในการใช้สารเติมบางอย่างสำหรับการสัมผัสกับอาหารอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ผลิตที่จะต้องเจรจาต่อรองกัน หน่วยงานที่ทำหน้าที่เฉพาะทำหน้าที่ควบคุมการนำไปใช้งานของสารต้านจุลชีพในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันไปของโลก ผู้ผลิตของผลิตภัณที่ใช้ในการให้บริการประเภทอาหารที่ต้องมีการกำหนดให้คู่ค้าใช้ประโยชน์จากสารต้านจุลชีพที่ลงทะเบียนโดยเฉพาะสำหรับการสัมผัสอาหารโดยตรงแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์ของ Microban นั้นรวมถึงเทคโนโลยีที่ลงทะเบียนกับ Environmental Protection Agency (EPA) ในสหรัฐอเมริกาและหน่วยงาน Biocidal Products Regulation (BPR) ในยุโรปสำหรับการสัมผัสอาหารโดยตรง

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการขยายตัวของระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารไปทั่วโลกโดยทำให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นว่า ผู้ผลิตมีความกระตือรือร้นในการจัดสร้างสภาวะแวดล้อมในการบริการอาหารที่สะอาดขึ้น การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแต่ละขั้นตอนไปตลอดการขนย้ายอาหารกำลังได้รับการกระตุ้น - แต่ความน่าเชื่อถือของคุณสมบัติเหล่านี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทีมควบคุมกฎข้อบังคับของ Microban มุ่งเน้นไปที่การติดตามกฎระเบียบที่มีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายจากทั่วโลกซึ่งรวมถึงการให้บริการอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ปัญหาของเราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด

จุลชีพ อาหารที่มีเกี่ยวข้องกันโดยทั่วไป มาตรการควบคุมในระหว่างการขนส่ง
ซัลโมเนลลา (Salmonella) เนื้อ ไข่ไก่ ผลไม้ ผัก อาหารแห้ง เช่น พวกเครื่องเทศ และเมล็ดถั่วดิบจากต้นไม้ แบคทีเรียซัลโมเนลลา เป็นเชื้อที่ยากต่อการล้างทำความสะอาดออกจากอาหารแม้ว่าจะใช้น้ำสบู่ มาตรฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันแบคทีเรียซัลโมเนลลา ความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารรวมถึงการเก็บแยกอาหารดิบออกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้วและการรักษาอาหารด้วยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 40 องศาฟาเรนไฮต์หรือต่ำกว่า
เชื้อแคมพิโลแบคเตอร์ (Campylobacter) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก นมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ ("ดิบ") และชีสที่ทำจากนมที่ไม่ได้พาสเจอร์ไรซ์ และน้ำที่ปนเปื้อน โดยทั่วไปแล้วซากสัตว์ปีกที่ถูกปนเปื้อนแต่ละตัวจะสามารถเป็นพาหะนำเชื้อแคมพิโลแบคเตอร์ได้ถึง 100 - 100,000 เซลล์ หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) ระหว่างวัตถุที่ไม่ได้ปรุงให้สุกออกจากผลิตภัณฑ์จำพวกเนื้อดิบ
เชื้ออีโคไล (E. coli) ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวดิบ นมดิบ น้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับเชื้อโรคที่มีในอุจจาระได้ เชื้ออีโคไล (Escherichia coli) เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อโรคปกติในทางเดินอาหารจากลำไส้ของมนุษย์จึงควรหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อผ่านการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดีโดยการเก็บแยกอาหารดิบออกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้วและการรักษาอาหารโดยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 40 องศาฟาเรนไฮต์หรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้
เชื้อลิสเทอเรีย (Listeria) นมดิบ นมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ที่เพียงพอ นมช็อกโกแลต ชีส (โดยเฉพาะชีสนุ่ม) ไอศกรีม ผักดิบ สัตว์ปีกดิบและเนื้อดิบ ไส้กรอกที่ได้จากการหมักเนื้อดิบ ฮ็อทดอก และอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากเนื้อและอาหารประเภทเนื้อปลาดิบและเนื้อปลารมควันและอาหารทะเลอื่น ๆ เชื้อลิสเทอเลีย โมโนไซโทยีนส์ (L. monocytogenes) สามารถเจริญได้ในอุณหภูมิตู้แช่เย็น ซึ่งทำให้เชื้อจุลินทรีย์นี้เป็นปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร แหล่งที่มีศักยภาพของการปนเปื้อนรวมถึงพนักงานให้บริการด้านอาหาร อากาศที่ผ่านเข้ามา วัตถุดิบ สภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตอาหารและพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามตลอดการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี

พื้นผิวสัมผัสอาหารประเภทใดที่ได้รับประโยชน์จากการป้องกันด้วยสารต้านจุลชีพ?

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสภาวะแวดล้อมของการให้บริการอาหารที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ ซึ่งมีพื้นผิวอยู่จำนวนหนึ่งที่สามารถปรับปรุงได้โดยการเติมเทคโนโลยีต้านจุลชีพเข้าไป ผลงานของไมโครแบนเทคโนโลยีต้านจุลชีพที่สัมผัสกับอาหารที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วสามารถนำไปผลิตขึ้นเป็นสูตรพิเศษสำหรับบูรณาการลงในวัสดุของบริการด้านอาหารได้อย่างหลากหลายซึ่งรวมถึงพลาสติก เซรามิก และสารเคลือบผิว

นอกจากนี้แล้วสารเติมของไมโครแบนทำให้มีความสะอาดยิ่งขึ้นในระหว่างการแก้ปัญหาการทำความสะอาดสำหรับ:

 • การจัดชั้นวางตู้เย็น
 • กระดานรองหั่น
 • ภาชนะเก็บอาหาร (พื้นผิวร้อน, พื้นผิวเย็น, พื้นผิวอ่อน, พื้นผิวแข็ง ) เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เคลือบด้วยเซรามิก
 • การชะล้างลงท่อ
 • ผ้าเช็ดมือที่ใช้ในบริการด้านอาหาร
 • เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
 • ภาชนะแบนและถังขยะ
 • อุปกรณ์ในการจัดเก็บและขนส่ง
 • ด้ามจับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
 • ชั้นวางสำหรับเก็บของแห้ง
 • เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม
 • เครื่องรักษาความเย็นและกระเเป๋าหุ้มฉนวนความร้อน
 • ชุดเครื่องแบบสำหรับให้บริการด้านอาหาร
 • ปฏิเสธภาชนะบรรจุ
 • เครื่องมือทำความสะอาด

ให้บริการลูกค้าของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และเครื่องอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารที่สะอาดยิ่งขึ้น

นวัตกรรมการรักษาความสะอาดสถานบริการด้านอาหาร