การป้องกันผลิตภัณฑ์ต้านแบคทีเรียสำหรับธุรกิจบริการอาหาร

เทคโนโลยี Microban® สำหรับสภาพแวดล้อมการให้บริการด้านอาหารที่มีการปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสกับอาหารโดยตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยของอาหารและการป้องกันการเจ็บป่วยจากอาหาร

Mbns18 Food Contact Surfaces Kitchen Bacteria

นวัตกรรมการรักษาความสะอาดสถานบริการด้านอาหาร