การใช้สารต้านจุลชีพ ต้านแบคทีเรียในเซรามิก

สารต้านแบคทีเรียในเซรามิก ของ Microban® จะควบคุมการเติบโตของจุลินทรีย์บนพื้นผิวเซรามิกและสิ่งนี้จะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำความสะอาดตามปกติเป็นประจำ

Benefits of Microban Antimicrobial Protection 2 mtime20190225200930