การแก้ปัญหาในการควบคุมกลิ่น

การสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราสามารถทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ หยุดกลิ่นก่อนที่จะเริ่มด้วย Microban

More