ห้องปฏิบัติการทดสอบต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและกลิ่น

ที่ Microban เราคำนึงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นสูงของเราและศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการทดสอบประสิทธิภาพการจัดการกลิ่นให้การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเราวันนี้

Analytical Labs

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

Microban® เติมเชื้อเพลิงให้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ่านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชั้นนำทั่วโลกของเรา ในการทำการทดสอบประสิทธิภาพมามากกว่า 40,000 ครั้งต่อปี นักจุลชีววิทยา นักเคมี และวิศวกรที่มีประสบการณ์ของเรามีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถให้ความช่วยเหลือคุณในการค้นหาคำตอบสำหรับการทำความสะอาดได้สะอาดยิ่งกว่า สดชื่นยิ่งขึ้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์มีความทนทานมากขึ้น

ค้นหาเพิ่มเติม


Microbiology Testing Services

บริการทดสอบทางจุลชีววิทยา

จากการทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลชีพไปจนถึงระบบการตรวจสอบในการรักษาด้านสิ่งแวดล้อม ความสามารถทางเทคนิคชั้นนำระดับโลกของ Microban จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ค้นหาเพิ่มเติม


Odor Testing Services

บริการทดสอบกลิ่น

Microban® ทำหน้าที่ในวงกว้างและหลากหลายเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมการทดสอบกลิ่น เราไม่เพียงแค่มีศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการทดสอบประสิทธิภาพการจัดการกลิ่นที่มีความทันสมัยเท่านั้น เรายังมีคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นที่ทำงานเกี่ยวกับการทดสอบและนวัตกรรมเป็นประจำทุกวัน

ค้นหาเพิ่มเติม