สารยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราเพื่อการกำจัดกลิ่น

การป้องกันยาต้านจุลชีพ Microban ช่วยป้องกันกลิ่นและเชื้อราในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและโฟม