เทคโนโลยี MICROBAN SILVER

ค้นพบพลังของเทคโนโลยีต้านเชื้อแบคทีเรียซิลเวอร์ไอออนใน Microban SilverShield

เทคโนโลยีต้านเชื้อจุลชีพซิลเวอร์ไอออน คืออะไร

เทคโนโลยีต้านเชื้อจุลชีพซิลเวอร์ไอออน คือเทคโนโลยีที่ใช้สารออกฤทธิ์ที่เป็นธาตุเงินที่สามารถผสมรวมเข้ากับโพลีเมอร์ สารเคลือบ สิ่งทอ และอื่นๆได้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างต่อเนื่อง

ธาตุเงินถูกนำมาใช้เป็นสารในการต้านจุลชีพมานานแล้ว อย่างน้อยนับตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเมื่อฮิปโปเครติส (Hippocrates) ได้อธิบายคุณสมบัติของธาตุเงินในการต้านจุลชีพไว้เป็นครั้งแรกในช่วงก่อนคริสต์ศักราช 400 ปี แต่มันก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1972 (พ.ศ. 2515) นักวิทยาศาสตร์ถึงมีความเข้าใจวิธีการทำงานของธาตุเงิน

ธาตุเงินจำนวนเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้การเผาผลาญอาหารของแบคทีเรียหยุดชะงัก วิธีการคือป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงาน นี่คือการยับยั้งการอยู่รอด การสืบพันธุ์ และการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย

เทคโนโลยีแบบผสมผสานธาตุเงินลงในผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับ สารกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ตกค้างบนพื้นผิว

ในทุกๆวันนี้เราถูกรายล้อมไปด้วยจุลินทรีย์รวมถึงแบคทีเรีย แทบทุกอย่างที่มนุษย์หรือสัตว์สัมผัส เช่น เคาน์เตอร์ครัว อุปกรณ์ในห้องน้ำ ลูกบิดประตู พื้น หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาจเป็นที่อยู่ของแบคทีเรีย เช่น Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ซึ่งอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงเมื่อมาสัมผัสกับร่างกายมนุษย์

มีการวางกฎเกณฑ์กำหนดว่าเพื่อความปลอดภัยสำหรับมนุษย์ จำนวนจุลินทรีย์บนพื้นผิวที่มีการสัมผัสสูง เมื่อนำจุลินทรีย์ในบริเวณนั้นไปตรวจนับจำนวนต้องมีค่าเฉลี่ยของจำนวนเชื้อโรคที่นับได้ในจานอาหารที่เพาะเชื้อไม่เกิน 100 หน่วย (CFU )ต่อ 100 ตารางเซ็นติเมตร และ 250 หน่วยโคโลนี่ ต่อ 100 ตารางเซนติเมตร

นักวิจัยของกองทัพบกสหรัฐฯ พบว่าต้องใช้สารฆ่าเชื้อที่รุนแรงทุกสองชั่วโมงเพื่อให้ราวกั้นเตียงในโรงพยาบาลในห้อง ICU มีระดับแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคอยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากเชื้อโรครวมถึง MRSA และ VRE ซึ่งเป็นแบคทีเรีย2 สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ข้อสรุปเบื้องต้นของนักวิจัย: ยาฆ่าเชื้อที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลอาจสามารถลดจำนวนแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็วถึงระดับที่ปลอดภัย แต่แบคทีเรียก็จะกลับมาใหม่ได้อีกอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยอาจมีจำนวน ถึง 250 CFU/100 ตารางเซนติเมตร และราวกั้นเตียงแต่ละอันควรต้องได้รับการฆ่าเชื้อซ้ำทุกๆ 120 นาทีเพื่อรักษาและป้องกันความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

แม้จะมีคำยืนยันว่าจะต้องทำการฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สมเหตุสมผลที่พื้นผิวทั้งหมดรอบตัวเราจะต้องมีการทำความสะอาดทุกๆสองชั่วโมง ความสามารถในการลดจุลินทรีย์บนพื้นผิวอย่างต่อเนื่องสามารถทำได้โดยผสมผสานเทคโนโลยีซิลเวอร์ต้านจุลชีพไปในสารฆ่าเชื้อได้เลย

ค้นพบการใช้งานการบำบัดด้วยยาต้านจุลชีพของ Microban®

เทคโนโลยีต้านจุลชีพ Silver Ion ของMicroban® : ซิลเวอร์ชิลด์ SilverShield®

เทคโนโลยีต้านจุลชีพซิลเวอร์ไอออนของ Microban® (SilverShield®) ส่วนใหญ่เป็นการใช้ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ในรูปของแก้วซิลเวอร์ฟอสเฟต แต่ละเทคโนโลยีได้รับการจดทะเบียนเพื่อใช้ในสหรัฐอเมริกา (EPA) และมีการแจ้งต่อสหภาพยุโรป (BPR) ให้รับทราบ

เทคโนโลยี SilverShield® ปลอดภัยในการใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการนำไปใช้กับสิ่งที่จะมีการสัมผัสกับอาหาร อนุภาคขนาดเล็กที่มีรูปทรงเฉพาะตัว ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถปล่อยตัวไอออนเงินได้เร็วกว่าเทคโนโลยีต้านจุลชีพซิลเวอร์ไอออนแบบอื่นๆ ถึงแม้ว่ามันมีอนุภาคที่เล็ก แต่ก็ยังใหญ่เกินกว่าจะถือเป็นนาโนเทคโนโลยีได้

การใช้งานทั่วไปสำหรับเทคโนโลยี Microban® ซิลเวอร์ ใช้ได้กับ:

คุณประโยชน์ต่างๆของเทคโนโลยีต้านจุลชีพซิลเวอร์ไอออน

นวัตกรรม SilverShield® Series ของเราในการต้านจุลชีพด้วยการใช้ธาตุเงิน เป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และกลไกการปลดปล่อยธาตุที่มีประสิทธิภาพสูงของ SilverShield® แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนพื้นผิว ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความทนทานและความสมบูรณ์ของวัสดุให้อยู่ในสถานะภาพเดิมได้

  • ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว: ลดเชื้อ Salmonella enterica, E. coli, MRSA และ VRE ได้ถึง 99.9% ใน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง เทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่ต้องใช้เวลาสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง
  • สามารถออกฤทธ์ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน: ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ของซิลเวอร์ไอออนใน SilverShield® จะมีสภาพคงทนอยู่บนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบำบัดแล้ว และพร้อมที่จะปล่อยสารออกฤทธิ์ออกมาทุกวันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  • เพิ่มระดับการป้องกัน: เสริมและช่วยขยายประสิทธิภาพของขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีตามมาตรฐานที่ใช้ในสถานพยาบาล บ้าน และพื้นที่สาธารณะ
  • ทนทาน: ยังคงมีประสิทธิภาพแม้ว่าวัตถุที่บำบัดแล้วจะมีรอยตำหนิหรือมีรอยขีดข่วน
  • ไม่ถูกชะล้างออก: จะคงสภาพไร้ปฎิกิริยาจนกว่าจะสัมผัสกับแบคทีเรีย และเมื่อปล่อยซิลเวอร์ต้านจุลชีพออกมา ก็จะมีจำนวนมากพอที่จะยับยั้งปฏิกิริยาเคมีต่างๆรวมทั้งการขยายพันธุ์ที่เกิดขึ้น ภายในเซลล์ของแบคทีเรีย เทคโนโลยีจะไม่ถูกชะล้างออก, เสื่อมลง หรือหลุดลอกออกจากผิวผลิตภัณฑ์
  • โหมดการทำงานที่หลากหลาย: ความแม่นยำของ SilverShield® คืออาวุธที่สำคัญที่ใช้ต่อสู้กับจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ

เทคโนโลยีเงินของ Microban® เหมาะสำหรับวัสดุต่างๆ เช่น โพลีเมอร์ สารเคลือบ เซรามิก และอื่นๆ การผสานรวมกันทำได้ง่ายและราบรื่นและไม่รบกวนกระบวนการผลิตที่ทำมีอยู่

วิศวกรของเราพัฒนาและทดสอบปรับแต่งสูตรของซิลเวอร์ต้านจุลชีพ ให้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ สูตรที่กำหนดขึ้นเหล่านี้จะถูกนำไปทดสอบกับวัสดุของคุณเองเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพ และเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีซิลเวอร์ของเราจะไม่ไปทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมลงหรือลดความสวยงามหรือการทำงานของส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของคุณ

Microban® จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันที่เรานำเสนอนั้นตรงกับเกณฑ์ประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพที่คุณต้องการ นอกจากนี้ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคทั่วโลกของเราพร้อมที่จะตรวจหาและเสนอการประมวลผลแก้ไขหากมีปัญหาเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านบริการลูกค้าของเราเป็นผู้มีประสบการณ์ในการส่งออก/นำเข้า การขนส่ง และการตรวจรับรองลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพของเราไปยังไซต์การผลิตที่คุณเลือกได้ทันท่วงที

นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการที่ไม่ชัดเจนที่มีอยู่ของผู้บริโภค

ไม่ว่าคุณจะต้องการจะใช้งานกับผลิตภัณฑ์ชนิดได้ เราก็พร้อมที่จะคิดค้นพัฒนาสร้างโซลูชั่นให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้งาน และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และธุรกิจของคุณ

ผลงานในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายที่สุดในวงการอุตสาหกรรมนี้ - เรามีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมากกว่า 25 แพลตฟอร์มและโซลูชันที่ยอดเยี่ยมกว่า 100 รายการ ที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับว่าสามารถครอบคลุมทุกความต้องการของคู่ค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในชิงพาณิชย์ ผู้บริโภค และในวงการการดูแลสุขภาพ

เมื่อคุณร่วมงานกับ Microban® ทีมวิจัยและพัฒนาที่ดีที่สุดของเราจะสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานใดๆ หรือตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราไม่มีโซลูชันที่พร้อมและผ่านการพิสูจน์แล้วเตรียมไว่ล่วงหน้า

เราให้ความสำคัญกับคู่ค้าของเราทั่วโลก และเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่ในใจของคุณ