เทคโนโลยี MICROBAN SILVER

ค้นพบพลังของเทคโนโลยีต้านเชื้อแบคทีเรียซิลเวอร์ไอออนใน Microban SilverShield

ค้นพบการใช้งานการบำบัดด้วยยาต้านจุลชีพของ Microban®