เทคโนโลยีซิลเวอร์ (Silver Technology) การป้องกันจุลชีพ

ค้นพบพลังของเทคโนโลยีต้านจุลชีพซิลเวอร์ไอออนใน Microban SilverShield®

ติดต่อเรำวันนี้ เพื่อรับคำปรึกษำ

ปัญหาที่เกิดขึ้น : แบคทีเรียขยายตัวต่อเนื่องแม้ทาความสะอาดบ่อย

ทุก ๆ วันเราล้อมรอบไปด้วยจุลินทรีย์ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย โดยเฉพาะทุกสิ่งบนพื้นผิวที่ได้รับการสัมผัสสูง - เคาน์เตอร์ห้องครัว ที่จับในห้องน้ำ ลูกบิดประตู พื้นหรืออุปกรณ์การแพทย์ - อาจเป็นแหล่งซุกซ่อนแบคทีเรียได้ เช่น เชื้อโรคอีโคไล (Escherichia coli) และ เชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงเมื่อมันเข้าสัมผัสกับร่างกายมนุษย์

เกณฑ์กำหนดความปลอดภัยพื้นผิวที่มีการสัมผัสจุลินทรีย์สูงสำหรับมนุษย์ เช่น เตียงนอนโรงพยาบาลจะต้องมีจำนวนจุลินทรีย์ไม่เกิน 100 หน่วยโคโลนี (CFU)/100 ตร.ซม. และมีเชื้อโรคที่มีศักยภาพสูงจำนวน 250 การติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น 250 (CFU)/100 ตร.ซม. ในการนับจำนวนหน่วยโคโลนีรวมกันทั้งหมด นักวิจัยของกองทัพสหรัฐอเมริกาพบว่า ต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่รุนแรงทุกสองชั่วโมงเพื่อรักษาระดับของแบคทีเรียที่ก่อโรคที่อยู่ตามราวเตียงนอนในหอผู้ป่วยวิกฤติ (ห้องไอซียู) ให้มีระดับต่ำกว่านั้นซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะ ข้อสรุปเบื้องต้นของนักวิจัย: ยาฆ่าเชื้อที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถลดจำนวนแบคทีเรียให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว แต่แบคทีเรียจะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วสูงกว่า 250 CFU / 100 ตร.ซม. และแต่ละเตียงจะต้องได้รับการฆ่าเชื้อทุก ๆ 120 นาทีเพื่อการป้องกันอย่างปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง

แม้ว่ำจะมีกำรฆ่ำเชื้อโรคอย่ำงต่อเนื่องแล้วก็ตำมต่มันก็ไม่มีเหตุผลสมควรอันใดที่เราจะต้องทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดที่อยู่รอบตัวในทุก ๆ 2 ชั่วโมง ความสามารถในการลดจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องสามารถทำได้สำเร็จโดยการใช้ธาตุเงินต้านจุลชีพ เทคโนโลยีธาตุเงินต้านจุลชีพที่ฝังไว้ในตัวสามารถผนวกเข้ากับวัสดุที่ใช้โพลีเมอร์เป็นพื้นฐานอย่างเช่น ราวกั้นเตียง ชุดเครื่องนอนและเสื้อกาวน์

ทางออก: เทคโนโลยีธาตุเงินไอออนต้านจุลชีพ

ธาตุเงินถูกนำมาใช้เป็นสารพื้นฐานในการต้านจุลชีพมานานแล้ว อย่างน้อยนับตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเมื่อฮิปโปเครติส (Hippocrates) ได้อธิบายคุณสมบัติของธาตุเงินในการต้านจุลชีพไว้เป็นครั้งแรกในช่วงก่อนคริสต์ศักราช 400 ปี แต่มันก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1972 (พ.ศ. 2515) ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของธาตุเงิน จำนวนเพียงเล็กน้อยของธาตุเงินจะเข้าขัดจังหวะการเผาผลาญอาหารหรือเมตาโบลิซึมของเชื้อแบคทีเรียด้วยการป้องกันไม่ให้แบคทีเรียนั้นสามารถเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานได้

เทคโนโลยีธาตุเงิน Microban® ได้รับการลงทะเบียนสำหรับการใช้งานได้ทั้งในสหรัฐอเมริกา (EPA) และสหภาพยุโรป (BPR) และมันสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการนำไปใช้ที่ต้องสัมผัสกับอาหารได้ มันมีขนาดเล็ก รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการปล่อยอนุภาคประจุไอออนธาตุเงินได้เร็วกว่าเทคโนโลยีประจุไอออนธาตุเงินแบบอื่น ๆ แม้ว่าจะมีอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีขนาดใหญ่เกินไปที่ถูกพิจารณาให้เป็นนาโนเทคโนโลยีได้

เรียนรู้เพิ่มเติม เทคโนโลยีป้องกันแบคทีเรียจำก Microban®

เทคโนโลยีธาตุเงิน Microban®: ชุด SilverShield®

นวัตกรรมใหม่ของเราชุดสาร SilverShield® ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าธาตุเงินเข้ายับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นการก้าวไปข้างหน้าครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องจากรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่กลไกการปลดปล่อย SilverShield® ที่ทำให้มีการตอบสนองได้เร็วกว่าสารต้านจุลชีพซิลเวอร์แบบอื่น ๆ ในขณะที่ยังคงความทนทานและความสมบูรณ์ของพื้นผิววัสดุอย่างเช่นโพลิเมอร์

  • SilverShield® ทำให้มีการลดลงได้ถึงร้อยละ 99 ของเชื้อซาลโมเนลลา เอนเทริกา (Salmonella enterica), อีโคไล (E. coli) เชื้อ MRSA และ VRE ในเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องได้ยาวนานถึง 24 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
  • ธาตุเงินจะมีอยู่บนพื้นผิวอย่างต่อเนื่องตลอดและพร้อมที่จะถูกปล่อยออกมาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • SilverShield® จะทำงานทั้งเสริมและช่วยในการขยายประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีมาตรฐานที่ใช้ในสถานบริการทางการแพทย์ บ้านพักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ
  • SilverShield® จะยังคงอยู่แม้ว่าจะวัสดุจะมีรอยขีดข่วนหรือแหว่ง
  • SilverShield® จะอยู่ในสถานะเฉื่อยจนกว่าจะมีการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะแล้วมันจะมีการปล่อยของธาตุเงินต้านจุลชีพออกมา - จนเพียงพอที่จะขัดขวางกระบวนการเมตาโบลิซึมของเชื้อแบคทีเรียและป้องกันไม่ให้มีการแพร่พันธุ์
  • ความแม่นยำของ SilverShield® ทำให้มันเป็นอาวุธในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย

เทคโนโลยีธาตุเงิน Microban® เหมาะสำหรับวัสดุต่าง ๆ เช่น พลาสติกโพลิเมอร์ สารเคลือบผิวต่าง ๆ เซรามิก และอีกมากมาย การผสมผสานเข้าได้อย่างราบรื่นและง่ายดายและไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการผลิตที่มีอยู่ วิศวกรของเราพัฒนาและทดสอบการปรับแต่งสูตรของธาตุเงินต้านจุลชีพสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด สูตรที่กำหนดเองเหล่านี้ได้รับการทดสอบด้วยวัสดุของคุณเองทั้งเพื่อประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพและเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีธาตุเงินของเราจะไม่ลดระดับคุณภาพหรือลดความงดงามหรือฟังก์ชั่นการทำงานของส่วนใดก็ตามของผลิตภัณฑ์ของคุณ

Microban® จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแก้ปัญหาที่เรามอบให้นั้นเหมาะกับเกณฑ์ประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพตามที่ต้องการโดยผ่านศูนย์ทดสอบทางจุลชีววิทยาและเคมีเชิงวิเคราะห์ที่ทันสมัยของเราและเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงในประเทศของคุณ นอกจากนี้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทั่วโลกของเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาหากมีการประมวลพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการลูกค้าของเราซึ่งมีประสบการณ์ในการส่งออก/ นำเข้า การจัดส่งและการจัดการเคลียร์ภาษีด่านศุลกากร เพื่อให้มั่นใจการส่งมอบที่ตรงเวลาต่อผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพของเราไปยังแหล่งผลิตที่คุณเลือก

นวัตกรรมยาต้านจุลชีพสำหรับความต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณ

ไม่สำคัญหรอกว่าคุณกำลังมองหาวัสดุอะไรก็ตามเพื่อใช้ในการบำบัด เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อค้นหาการใช้งานที่เฉพาะตามเกณฑ์การใช้งานของคุณและเราจะสรรค์สร้างการแก้ปัญหาที่ปรับแต่งให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และการใช้งานเฉพาะทางธุรกิจของคุณ ผลงานผลิตภัณฑ์ของเราเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมกว้างที่สุด - ด้วยฐานแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่มีมากกว่า 25 เทคโนโลยีและมีสารในการแก้ปัญหามากกว่า 100 ชนิดที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ซ้ำใครเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของคู่ค้าและกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์และพื้นที่ทางการค้าเชิงการให้การบริการด้านสุขภาพ

เมื่อคุณทำงานกับ Microban สิ่งที่ดีที่สุดของระดับผลิตภัณฑ์ของเรานั้นก็คือทีมวิจัยและพัฒนาที่สามารถส่งมอบการแก้ปัญหาที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานใด ๆ หรือความต้องการของลูกค้าในสิ่งที่เราไม่มีความพร้อมในการใช้งานและในการแก้ปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เราให้คุณค่าของพันธมิตรคู่ค้าของเราในทุกประเทศทั่วโลกและเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมอันหลากหลายซึ่งจัดให้บริการเพื่อตอบสนองการไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ