บริษัทเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการจัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับสถานพยาบาลโรงพยาบาล คลินิก และการดูแลที่บ้าน โดยจัดส่งผ่านโครงสร้างการบริการและการกระจายสินค้าของตัวเอง

Favero Health Projects Spa มีสาขาในกว่า 30 ประเทศทั่วโลกและมีนโยบายการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

Favero Health Projects ทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นโซลูชั่นที่เหมาะที่สุด ซึ่งต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนเทคโนโลยีที่ผสานลงในผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และให้การปกป้องที่สม่ำเสมอจากการใช้ครั้งนี้จนถึงการใช้งานครั้งต่อไป