สารป้องกันแบคทีเรีย และเชื้อราในผลิตภัณฑ์พลาสติก

สารต้านจุลินทรีย์ในพลาสติกของ Microban® สามารถนำไปใช้ในการผลิตพอลีเมอร์หลากหลายชนิดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์