การควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์

เทคโนโลยีของ Microban® สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและระงับกลิ่นให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอหลากหลายประเภทได้ โซลูชั่นของเราช่วยยกระดับความสะอาดและความหอมสดชื่นให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ