เทคโนโลยีการป้องกันแบคทีเรียสำหรับอุปกรณ์และพื้นผิวทางการแพทย์

ปรับปรุงความสะอาดในสภาพแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อสุขอนามัยโดยการเพิ่มระดับการป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

Mbns18 Antimicrobial Protection Environments Healthcare Hospital Confocal