การป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรคในสถานศึกษา

สนับสนุนการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีในการปกป้องพื้นผิวด้วยการต้านจุลชีพในตัว

Mbns18 Antimicrobial Protection Environments Education Confocal

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้