เทคโนโลยีต้านเชื้อแบคทีเรียและโซลูชั่นต้านเชื้อราสำหรับสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

Microban ให้บริการเทคโนโลยีต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราแบบบูรณาการสำหรับผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

Food service mtime20190225200935

บริการด้านอาหาร

เมื่อกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารมีความแข็งกร้าวมากขึ้นทั่วโลกในความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเรียกคืนอาหารและปัญหาการปนเปื้อนข้าม บรรดาผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมนี้จึงควรมองหานวัตกรรมแห่งวิธีดำเนินการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงความสะอาด การรวมกันของเทคโนโลยีต้านจุลชีพในตัวเป็นหนทางออกเพื่อแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มแบบวิธี (protocols) ควบคุมการทำความสะอาดและส่งเสริมหลักสุขอนามัยที่อาจมีอยู่แล้ว

ค้นหาเพิ่มเติม


Healthcare 181119 083553 mtime20190225200935

บริการด้านสุขภาพ

มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การระบุบทบาทของสภาวะแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ (HAI) นักวิจัยเชิงวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการติดเชื้อและแม้แต่ศูนย์ควบคุมโรคตระหนักว่าสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยมีบทบาทสำคัญในการได้รับการติดเชื้อและแพร่กระจายการติดเชื้อ HAI ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพไม่ได้เข้ามาแทนที่การฆ่าเชื้อโรคและวิธีปฏิบัติในการการทำความสะอาด แต่พวกมันมีค่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเข้าสู่ระบบเพื่อความสะอาดแก่สิ่งแวดล้อม

ค้นหาเพิ่มเติม


Building materials mtime20190225200934

วัสดุที่ใช้ในการสร้างอาคาร

การเกิดแบคทีเรีย เชื้อราและราน้ำค้าง ทำให้มีการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนเวลาอันควรและพัฒนาไปเป็นของรอยเปื้อนและกลิ่นเหม็น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยการป้องกันการการเจริญของจุลชีพแบบในตัวนั้นยังไม่เพียงว่ามันมีส่วนช่วยในการทำความสะอาดแก่สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีการปรับปรุงความทนทานของผลิตภัณฑ์ และในท้ายที่สุดจะช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้

ค้นหาเพิ่มเติม


Consumer mtime20190225200934

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

ตามความต้องการของผู้บริโภค "ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ" ซึ่งมันทำงานหนักขึ้นให้แก่พวกเขาและผู้ผลิตซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่มีความหมายยิ่งต่อการเพิ่มคุณลักษณะโดดเด่นที่ได้จาการปรับเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ในทำนองเดียวกันให้ผู้บริโภคแสดงออกถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการที่พวกเขามาโอกาสสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียในชีวิตประจำวันของพวกเขา ด้วยการเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์กับ Microban การรวมกันของเทคโนโลยีต้านจุลชีพในตัวสามารถเป็นทางออกสำหรับความท้าทายทั้งสองด้านในการผลิตนี้และกลยุธ์

ค้นหาเพิ่มเติม


Education mtime20190225200935

การศึกษา

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมในการสภาพแวดล้อมทางการศึกษาสามารถได้รับผลกระทบจากความสะอาดของพื้นที่ ผู้จัดการศูนย์อำนวนความสะดวกในแหล่งการกษาที่ได้รับการมอบหมายงานหน้าที่ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมที่สะอาดสำหรับการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับด้วยการต้านจุลชีพแบบในตัวจะยังคงอยู่ให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ให้คงความสะอาดยิ่งขึ้นแม้ว่าจะในระหว่างการทำความสะอาด มันช่วยเติมเต็มด้านความสะอาดให้แก่ให้ผู้จัดการศูนย์อำนวยความสะอดวกเหล่านั้นคงรักษาความสะอาดไว้ได้ดังสัญญา

ค้นหาเพิ่มเติม


Commercial mtime20190225200934

ผลิตภัณฑ์สำหรับการพาณิชย์

ความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ในการพิจารณาเมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจกำลังคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมสำหรับการพาณิชย์ พื้นผิวที่ได้รับการสัมผัสสูงและในบริเวณที่พลุกพล่านสามารถได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดวาระของแบบแผนควบคุมระบบการทำความสะอาด การผนวกกันของเทคโนโลยีต้านจุลชีพในตัวให้จะมอบประโยชน์เพิ่มเติมที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่างานนั้นเสร็จได้ตั้งแต่ในครั้งแรก

ค้นหาเพิ่มเติม


Transportation mtime20190225200937

บริการขนส่ง

เนื่องจากอุตสาหกรรมการขนส่งการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและการสัมผัสกับแบคทีเรียจะยังคงเป็นปัญหาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง การเดินทางจึงเป็นสิ่งที่มุ่งเน้นมากขึ้นในการสร้างสรรค์วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาความสะอาด บริการขนส่งสาธารณะ ยานพาหนะที่ถูกใช้งานร่วมกันและบริการขนส่งในแนวดิ่งก่อให้เกิดความท้าทายต่อการรักษาความสะอาดและสามารถปรับปรุงได้โดยการผสมเทคโนโลยีต้านจุลชีพเข้าไป

ค้นหาเพิ่มเติม