การปกป้องที่ยืนยาว

ด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งจุลชีพ การควบคุมกลิ่น และเทคโนโลยีการปรับปรุงผิววัสดุที่หลากหลายของเรา ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สะอาดขึ้นและควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์ ด้วยการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิด

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีการควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์

ไมโครแบนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำระดับโลกด้านการควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์และเทคโนโลยีต้านแบคทีเรียและเชื้อรา ด้วยการเสนอนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาและยืดอายุของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

วิธีการป้องกันระดับจุลภาค

เมื่อใส่สารยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราของไมโครแบนเข้าไปในสายผลิตภัณฑ์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อต้านคราบสกปรกและยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์