การควบคุมกลิ่นสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้ในบ้าน

เทคโนโลยี Microban มอบการปกป้องที่ถูกสุขอนามัยสำหรับสิ่งทอภายในบ้าน