เทคโนโลยีควบคุมกลิ่นสำหรับสิ่งทอ

เทคโนโลยีการควบคุมกลิ่นของ Microban ที่ออกแบบเองให้โซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกัน