เทคโนโลยีต้านเชื้อแบคทีเรียและเทคโนโลยีต้านเชื้อราสำหรับการขนส่ง

การประสานเทคโนโลยีต้านจุลชีพไว้ในอุปกรณ์ด้านบริการขนส่งช่วยให้วัสดุมีความคงทนนานกว่าซึ่งจะยังคงสะอาดอยู่ได้นานขึ้น

Mbns18 Antimicrobial Protection environments public transport confocal mtime20190225200928