เทคโนโลยียั้งยั้งแบคทีเรีย เชื้อราและกำจัดกลิ่นในเนื้อผ้า

เทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์ในเนื้อผ้าของ Microban® ช่วยยับยั้งการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราในสิ่งทอ โฟม เส้นใยสังเคราะห์ (fiberfill) และอื่น ๆ อีกมากมาย