MICROBAN กับ NANOTECHNOLOGY

นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่พ ัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ที่ช่วยดับกลิ่นอับและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหมายถึง Microban เชิงรุกเลือกที่จะไม่ใช้นาโนเทคโนโลยีต้านจุลชีพ

ติดต่อเราเพื่อเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

นาโนเทคโนโลยีต้านจุลชีพคืออะไร?

นาโนเทคโนโลยีต้านจุลชีพเป็นสูตรที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ โดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 100 นาโนเมตร

Nanotechnology กับ Nanosilver: ความเสี่ยงและผลกระทบ

ธาตุเงินเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ ในทศวรรษที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว การใช้ nanosilver ในฐานะตัวแทนต้านแบคทีเรียได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยการใช้งานกับเสื่อโยคะ เขียง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

แม้จะสามารถต่อสู้กับการเติบโตของจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ nanosilver มีแนวโน้มที่จะรั่วไหลกระจายอนุภาคนาโนที่เป็นอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์

องค์กรมิตรโลกนานาชาติ (Friends of the Earth International) ซึ่งเป็นเครือข่ายทั่วโลกที่มีตัวแทนนักเคลื่อนไหวใน 73 ประเทศ จัดทำรายงานเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีซึ่งแนะนำว่า nanosilver มีศักยภาพที่จะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของเราหากใช้บ่อยเกินไป เป็นที่น่าสังเกตว่าพวกเขาจะแนะนำว่าได้มีการเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่าใน “อาหารนาโน” ที่ไม่มีการควบคุมกำกับและไม่ติดสลากแจ้งว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากอาหารนาโนในท้องตลาดอเมริกา ที่เป็นที่มีการลักลอบใช้สารเคมีเคมีเกษตรและสัตว์ (ag-vet chemicals) ในผลิตภัณฑ์ที่มีอานุภาคนาโนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยบิดเบือนด้วยการเรียกชื่อเป็นสารบางอย่างแทน

นอกเหนือจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับการได้รับสาร nanosilver ในสภาพแวดล้อม ตามข้อมูลของ Samuel Luoma นักศึกษาปริญญาเอกที่ John Muir Institute of the Environment ที่ University of California พบว่าเกือบหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์ nanosilver ในตลาดในปี 2550 มีศักยภาพในการกระจายอนุภาคนาโนเงินออกสู่สิ่งแวดล้อม เกือบสิบปีที่ผ่านมาและ nanosilver ยังคงสามารถเข้าสู่สภาพแวดล้อมได้เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่จากห้องสิ่งแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง นั่นคือจากน้ำไปสู่ดิน ตะกอนดินสู่น้ำใต้ดิน น้ำไปยังจุลินทรีย์ ปลา แมลง หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กล่าวโดยสรุปคือเป็นไปได้ว่าอนุภาคนาโนจะมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาเคมีสิ่งแวดล้อมและชีวภาพซึ่งผลกระทบยังไม่ชัดเจน

เทคโนโลยีธาตุเงินต้านจุลชีพ Microban®: ทำไมจึงปลอดภัยกว่า?

ความปลอดภัยและการควบคุมมีความสำคัญสูงสุดสำหรับ Microban มากพอที่จะให้เราเลือกที่จะไม่ใช้นาโนเทคโนโลยีต้านจุลชีพหรือ nanosilver ต่างจากนาโนเทคโนโลยี สารเติมต้านจุลชีพธาตุเงินของ Microban® ถูกผูกไว้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งในระหว่างการผลิต ซึ่งหมายความว่าโอกาสในการชะล้างที่เป็นอันตรายนั้นเล็กน้อย เทคโนโลยีต้านจุลชีพธาตุเงินของเรายังได้รับการจดทะเบียนสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมกับหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) นอกจากนี้มันยังได้รับแจ้งตามกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ Biocidal ของสหภาพยุโรป (BPR) พร้อมเอกสารครบถ้วนที่สนับสนุนด้านความปลอดภัยเช่น คุณสมบัติทางพิษวิทยาและนิเวศน์วิทยาของสารออกฤทธิ์

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของสารต้านจุลชีพที่มีประสบการณ์ของ Microban ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อให้บริการโซลูชั่นต้านจุลชีพที่กำหนดเอง หากเราพิจารณาว่าธาตุเงินเป็นสารต้านจุลชีพที่ดีที่สุดในการรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณ เราจะดำเนินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่กว้างขวางและเป็นอิสระเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ