MICROBAN เปรียบเทียบกับ นาโนเทคโนโลยี

นาโน เทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถให้การป้องกันที่แข็งแกร่งต่อการเพิ่มจำนวนที่มีมากขึ้นของจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องมาจาก ผลกระทบในด้านลบที่มีต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม Microban® จึงมีความมุ่งมั่นและเลือกที่จะไม่ใช้นาโน เทคโนโลยีต้านจุลชีพในการปฏิบัติงาน

นาโน เทคโนโลยีต้านจุลชีพคืออะไร?

นาโน เทคโนโลยีต้านจุลชีพเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่โดยปกติจะมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 100 นาโนเมตร

Nanotechnology กับ Nanosilver:อะไรคือสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องและผลกระทบ

เป็นที่รู้กันเป็นอย่างดีมานานแล้วว่าธาตุเงินมีความสามารถในการขัดขวางการเติบโตของจุลินทรีย์ โดยพิจารณาในทศวรรษที่ผ่านมาแค่ช่วงเดียว การใช้นาโนซิลเวอร์เป็นสารต้านแบคทีเรียได้ขยายตัวขึ้นอย่างมาก เช่นนำมาใช้ ในเสื่อโยคะ เขียง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มากมาย

แม้ว่าจะสามารถต่อสู้กับการเติบโตของจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์นาโนซิลเวอร์มีแนวโน้มที่จะถูกชะล้าง กระจายอนุภาคนาโนที่เป็นอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ได้

เครือข่ายระหว่างประเทศขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม Friends of the Earth International เครือข่ายระดับโลกที่เป็นตัวแทนของนักเคลื่อนไหวมากกว่าสองล้านคนใน 73 ประเทศ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีหลายชุด ซึ่งแนะนำว่านาโนซิลเวอร์มีศักยภาพที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอย่างร้ายแรง หากใช้บ่อยเกินไป และสามารถกล่าวได้ว่า "อาหารประเภทที่เป็น ผลิตภัณฑ์นาโน" มีเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า โดยไม่มีการควบคุมและไม่มีป้ายกำกับตัวผลิตภัณฑ์ ในตลาดอเมริกาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สารเคมีที่ใช้ในภาคการเกษตรและยาสัตว์ ได้มีการปลอมปนใช้อนุภาคนาโน ผสมในผลิตภัณท์ โดยระบุและบิดเบือนส่วนผสมด้วยการเรียกชื่อเป็นสารบางอย่างแทน

นอกเหนือจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับการได้รับสาร nanosilver จากสภาพแวดล้อม ตามข้อมูลของ Samuel Luoma นักศึกษาปริญญาเอกแห่ง John Muir Institute of the Environment ที่ University of California พบว่าเกือบหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์ nanosilver ที่มีอยู่ในตลาดในช่วงปี 2550 มีศักยภาพในการกระจายอนุภาคนาโนเงินออกสู่สิ่งแวดล้อม และเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ที่อนุภาคนาโนซิลเวอร์นี้ยังคงสามารถแพร่กระจายจากสิ่งแวดล้อมหนึ่งไปยังสิ่งแวดล้อมอื่นได้ กล่าวคือจากน้ำไปสู่ตะกอนดิน จากดินไปสู่น้ำใต้ดิน น้ำไปยังจุลินทรีย์ ปลา แมลง หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กล่าวโดยย่อคือ เป็นไปได้ที่อนุภาคนาโนจะมีส่วนร่วมก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและชีวภาพในสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่สามารถหานัยได้ชัดเจน

เทคโนโลยีธาตุเงินต้านจุลชีพ Microban®: ทำไมจึงปลอดภัยกว่า?

ความปลอดภัยและกฎระเบียบมีความสำคัญสูงสุดสำหรับไมโครแบน นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกที่จะไม่ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อต้านจุลชีพหรือใช้นาโนซิลเวอร์

สารเติมแต่งต้านจุลชีพสีเงินของ Microban® ต่างจากนาโนเทคโนโลยี ตรงที่มันสามารถผสานเข้าไปในผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตได้เลย ซึ่งหมายความว่า โอกาสที่จะเกิดการหลุดรอดของสิ่งที่เป็นอันตรายออกมามีเพียงเล็กน้อย

เทคโนโลยีต้านจุลชีพซิลเวอร์ของเราได้รับการจดทะเบียนสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมกับสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) และนอกเหนือจากนี้ มีการส่งมอบข้อมูลแจ้งตามกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ Biocidal ของสหภาพยุโรป (BPR) อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นเอกสารชี้แจ้งเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ของสารออกฤทธิ์

ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเกี่ยวกับสารเติมแต่งเพื่อต้านจุลชีพที่มีประสบการณ์ของ Microban ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อจัดหาสารละลายต้านจุลชีพที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ถึงแม้เราได้พิจารณาแล้วว่าธาตุเงินเป็นสารต้านจุลชีพที่ดีที่สุดในการผสมผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่เราก็ยังคงดำเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระเพิ่ม เพื่อครอบคลุมให้มั่นใจในความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท