การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ

ถ้าคุณต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถต้านจุลชีพ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทีมนักจุลชีววิทยา นักเคมี และวิศวกรที่มากประสบการณ์ของ Microban สามารถช่วยคุณได้

Mbns18 Microban creating antimicrobial product process mtime20190225200929