Mbns18 Toa Paint Logo Microban Partner Aligned Image

ในประเทศไทย TOA เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสี บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีต้านเชื้อแบคทีเรีย Microban® ในผลิตภัณฑ์ SuperShield DuraClean และ SuperShield DuraClean A+ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในพิเศษที่ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อร