การเป็นหนึ่งในผู้นำผู้ผลิตเครื่องฟักไข่ของบริษัท ได้มาจากการวิจัยอย่างยาวนานในด้านชีววิทยาและสรีรวิทยาของการพัฒนาตัวอ่อน และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกด้านของห่วงโซ่การผลิตสัตว์ปีก

เทคโนโลยีของ Pas Reform ใช้งานอยู่ในกว่า 100 ประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย ที่ผ่านการรับรองซึ่งจะจัดหาผลิตภัณฑ์ของ Pas Reform และให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างครบครันทั่วโลก

การผสมผสานไมโครแบนเข้ากับผลิตภัณฑ์เครื่องฟักไข่ของ Pas Reform จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มการป้องกันแบคทีเรียที่จะทำลายตัวอ่อนและพัฒนาการของลูกไก่การตระหนัก ถึงความเสี่ยงของการแพร่เชื้อแบคทีเรียและการปนเปื้อนซึ่งกันและกันในโรงฟักไข่ หมายความว่านี่เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของ Pas Reform