การป้องกันความสะอาดสำหรับเขียง

ที่ Neoflam เราเห็นข้อบกพร่องของอุตสาหกรรมเครื่องครัวและตัดสินใจที่จะใช้นวัตกรรมด้วยมือของเราเองเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสู่ตลาดเกาหลีใต้เราเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องครัวภาชนะจัดเก็บอาหาร เขียง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และภาชนะใส่น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พันธกิจของ Neoflam คือการตั้งคำถามเรื่องความกังวลของคนอย่างคุณ - ผู้บริโภคที่ต้องการมากกว่าทางเดินมาตรฐานในครัว

หลังจากทศวรรษแห่งความสำเร็จในเกาหลีใต้วันนี้ Neoflam ได้ขยายสู่ตลาดโลกคุณจะพบผลิตภัณฑ์ของเราในกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเนื่องจากฐานลูกค้าที่รักผลิตภัณฑ์ของเรายังคงเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ เราน้อมรับชื่อเสียงและใช้มันเป็นแรงจูงใจในการผลักดันขอบเขตของอุตสาหกรรมเครื่องครัวด้วยการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม ถูกสุขอนามัยและมีสีสัน

Neoflam ผสานการป้องกันและต้านจุลชีพของไมโครแบนในเขียงพลาสติก เพื่อเพิ่มระดับความสะอาดโดยการป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์