การเติบโตของแบคทีเรียบนพื้นผิวในห้องอาบน้ำ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สารต้านจุลชีพของ Microban เพื่อนำมาใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนพื้นผิวห้องน้ำ