การลดเชื้อลิสเทอเรีย (Listeria) ในอุปกรณ์ทำความเย็น

ค้นพบวิธีการใช้สารต้านจุลชีพของ Microban ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์ทำความเย็นเชิงพาณิชย์

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารสมุดปกขาว:

Microban เทคโนโลยี SilverShield®: การลดการปนเปื้อนเชื้อลิสเทอเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria Monocytogenes) ของอุปกรณ์ทำความเย็น

เขียนโดย: Glenner M. Richards, Ph.D. , Burke Nelson, Ph.D. และ Dr. Kate Hawley