การลดเชื้อลิสเทอเรีย (Listeria) ในอุปกรณ์ทำความเย็น

ค้นพบวิธีการใช้สารต้านจุลชีพของ Microban ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์ทำความเย็นเชิงพาณิชย์