กรณีศึกษา MICROBAN และ HUSSMANN

เทคโนโลยีใหม่ที่มีประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริง

ขอข้อมูล

Hussmann mtime20190225200949

ในความร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์อย่าง Hussmann ทีมวิจัยและพัฒนาของ Microban® ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้วยประโยชน์ใช้ได้ในโลกแห่งความจริง

อุตสาหกรรมด้านอาหารยังคงมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะช่วยมอบประสบการณ์ด้านอาหารที่สะอาดมากยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภค ในความร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์อย่าง Hussmann ทีมวิจัยและพัฒนาของ Microban® ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้วยประโยชน์ใช้ได้ในโลกแห่งความจริง

การเรียกคืนอาหารเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและเศรษฐกิจที่สูง ข่าวความปลอดภัยด้านอาหารรายงานการประมาณการณ์ล่าสุดของกระทรวงการเกษตรว่าความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารทำให้มีค่าใช้จ่ายถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในแต่ละปี ในจำนวน 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นถูกบันทึกในบัญชีว่าเกิดจากเชื้อ Listeria monocytogenes เชื้อลิสเทอเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเรียกคืนอาหารราคาแพง การเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลและแม้กระทั้งการเสียชีวิต หนึ่งในความแตกต่างที่เป็นกุญแจสำคัญระหว่างความเจ็บป่วยจากอาหารที่เกิดจากเชื้อลิสเทอเรียและแบคทีเรียในอาหารอื่น ๆ คือ มันเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิในช่องแช่เย็นในตู้เย็นทั่วไปซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส (°C)

Hussmann เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้านภูมิอากาศของอิงเกอ์โซล แรนด์ (Ingersoll Rand) ซึ่งให้บริการอุปกรณ์และบริการในการควบคุมการจัดการอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้งานที่สำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นที่มีความไวต่ออุณหภูมิ ในการทำงานผ่านการแก้ปัญหาปัญหาที่มีความท้าทายของการเติบโตของเชื้อ Listeria ในสภาพแวดล้อมในช่องแช่เย็น Hussmann และ Microban ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรรายแรกในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยยับยั้งการเจริญของจุลชีพที่ใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับการแสดงสินค้าของพวกเขาบนชั้นวางของและชั้นวางตะแกรงลวดและที่จับประตูที่ผสมกับการป้องกันด้วยสารต้านจุลชีพในตัว การผสานกันของเทคโนโลยี Microban Silvershield ลงในส่วนประกอบของวัตถุสำหรับแสดงสินค้า พบว่าการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria จะถูกยับยั้งได้แม้ในที่อุณหภูมิต่ำมาก ๆ มีการลดลงของจุลชีพได้เกินร้อยละ 99.7 ใน 24 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้รับการรักษาด้วย SilverShield ที่ถูกเก็บไว้บนชั้นกับตัวอย่างที่ไม่ได้รับการรักษา

Hussman และ Microban ได้พร้อมกันร่วมมือสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับ Hussmann และลูกค้าของพวกเขา เช่นเดียวกับมอบความอุ่นใจสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในเอกสารสมุดปกขาวของเรา:

Microban เทคโนโลยี SilverShield การลดการปนเปื้อนเชื้อลิสเทอเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria Monocytogenes) ของอุปกรณ์ทำความเย็น