กรณีศึกษา MICROBAN และ HUSSMANN

เทคโนโลยีใหม่ที่มีประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในเอกสารสมุดปกขาวของเรา:

Microban เทคโนโลยี SilverShield การลดการปนเปื้อนเชื้อลิสเทอเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria Monocytogenes) ของอุปกรณ์ทำความเย็น